Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Giải toán có lời văn - Bùi Thị Ngọc Bích

Bài toán : Nhà An có 5 con gà, mẹ mua thêm 4 con gà. Hỏi mấy

nhà An có tất cả

con gà ?

Tóm tắt

Có : 5 con gà

Thêm : 4 con gà

Có tất cả : con gà?

Bài giải

5 + 4 = 9

(con gà)

Đáp số :

9 con gà

 

pptx18 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 27/11/2023 | Lượt xem: 92 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Giải toán có lời văn - Bùi Thị Ngọc Bích, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHOØNG GD - ÑT QUAÄN BÌNH TAÂN 
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC TAÂN TAÏO 
KEÁ HOAÏCH BAØI DAÏY 
MOÂN : TOAÙN 
GIAÙO VIEÂN : BUØI THÒ NGOÏC BÍCH 
Lôùp : Moät 3 
Bài toán : Nhà An có 5 con gà, mẹ mua thêm 4 con gà. Hỏi nhà An có tất cả mấy con gà? 
Bài toán : Nhà An có 5 con gà, mẹ mua thêm 4 con gà. Hỏi mấy 
con gà ? 
Tóm tắt 
Có : 5 con gà 
Thêm : 4 con gà 
Có tất cả : con gà? 
con gà ? 
Bài giải 
 Nhà An có tất cả 
nhà An có tất cả 
là : 
 5 + 4 = 9 
(con gà) 
Đáp số : 
9 con gà 
Bài toán : Nhà An có 5 con gà, mẹ mua thêm 4 con gà. Hỏi nhà An có tất cả mấy con gà? 
Bài giải 
Nhà An có tất cả là : 
Lời giải 
Phép tính 
Đáp số 
5 + 4 = 9 (con gà) 
Đáp số : 9 con gà 
Trò chơi Đoàn kết 
1. An có 4 quả bóng, Bình có 3 quả bóng. Hỏi cả hai bạn có mấy quả bóng? 
1. An có 4 quả bóng, Bình có 3 quả bóng. Hỏi cả hai bạn có mấy quả bóng? 
 Tóm tắt 
An có : 4quả bóng 
Bình có : 3quả bóng 
Cả hai bạn có: quả bóng? 
 Bài giải 
Cả hai bạn có : 
= .(quả bóng) 
Đáp số : .quả bóng 
4 + 3 
7 
7 
Hát : Tìm bạn thân 
2. Lúc đầu tổ em có 6 bạn, sau đó thêm 3 bạn nữa. Hỏi tổ em có tất cả bao nhiêu bạn? 
 Tóm tắt 
Có : 6 bạn 
Thêm : 3 bạn 
Có tất cả : bạn? 
.. 
.. 
 ..  
 Bài giải 
Tổ em có tất cả là 
 6 + 3 = 9 (bạn) 
Đáp số : 9 bạn 
 Để giải bài toán có lời văn trước tiên em cần đọc kỹ đề bài để tóm tắt bài toán, tìm cách giải. Sau đó em trình bày bài giải, gồm các bước : 
 Bước 1 : Viết câu lời giải 
Bước 2 : Viết phép tính 
Bước 3 : Viết đáp số 
 Bước 1 : Viết câu lời giải 
Bước 2 : Viết phép tính 
Bước 3 : Viết đáp số 
Đề toán : Long có 4 cái kẹo. Bà cho Long thêm 10 cái kẹo nữa. Hỏi Long có tất cả mấy cái kẹo ? 
 Viết vào bảng con chữ cái trước bài giải đúng nhất cho bài toán đó ! 
 Bài giải 
 Số cái kẹo Long có là : 
 4 + 10 = 14 (cái kẹo) 
 Bài giải 
Long có tất cả là: 
 4 + 10 = 14 (cái kẹo) 
 Đáp số : 14 cái kẹo 
 Bài giải 
Số cái kẹo Long có tất cả là : 
 4 + 10 = 14 
 Đáp số : 14 (cái kẹo) 
a 
b 
c 
Bài học đến đây là kết thúc. Chúc các em lớp 1/4 luôn chăm ngoan, học tốt. Chúc quý Ban giám khảo luôn mạnh khỏe. 
Hoa may mắn ! 
Quà tặng bạn là 1 
 tràng pháo tay 
Em hãy viết tiếp câu hỏi để có bài toán : 
 “Có 1 gà mẹ và 7 gà con. 
 Hỏi” 
có tất cả bao nhiêu con gà? 
` 
Em hãy viết tiếp câu hỏi để có bài toán : 
 “ Mẹ may được 5 cái áo. Dì may được 4 cái áo. 
 Hỏi” 
mẹ và dì may được tất cả mấy cái áo? 
Em hãy nhìn đoạn phim và nêu đề toán thích hợp: 
Có 4 con ong đang hút mật, thêm 1 con ong bay tới. Hỏi có tất cả mấy con ong? 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_3_bai_giai_toan_co_loi_van_bui_thi_ngoc_b.pptx
Giáo án liên quan