Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Bảng nhân 2 - Lê Thị Kim Thoa

Kiểm tra bài cũ:

Bài 1: Viết các tổng sau dưới dạng tích:

2 + 2 + 2 =

2 x 3

5 + 5 + 5 + 5 =

5 x 4

Bài 2 : Trong phép nhân

 2 x 4 = 8

 Số 2 được gọi là gì ?

 B. Tích

 C. Thừa số

 

ppt15 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 22/11/2023 | Lượt xem: 117 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Bảng nhân 2 - Lê Thị Kim Thoa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo viên : LÊ THỊ KIM THOA 
LỚP : 2/10 
Nhiệt liệt chào mừng 
các Thầy Cô đến dự giờ 
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẠO 
 Kiểm tra 
 bài cũ 
Thứ năm, ngày 5 tháng 1 năm 2017 
Toán 
 2 + 2 + 2 = 
Bài 1: Viết các tổng sau dưới dạng tích: 
Kiểm tra bài cũ: 
2 x 3 
5 + 5 + 5 + 5 = 
5 x 4 
Bài 2 : Trong phép nhân 
 2 x 4 = 8 
 Số 2 được gọi là gì ? 
Số hạng 
 B. Tích 
 C. Thừa số 
C 
 2 đư ợc lấy 1 lần, ta viết: 
2 x 1 = 2 
2 đư ợc lấy 2 lần, ta có: 
 2 x 2 = 
2 đư ợc lấy 3 lần, ta có: 
 2 x 3 = 
 2 + 2 = 4 
Vậy : 2 x 2 = 4 
2 + 2 + 2 = 6 
 Vậy : 2 x 3 = 6 
2 x 1 = 
2 x 2 = 
2 x 3 = 
2 x 4 = 
2 x 5 = 
2 x 6 = 
2 x 7 = 
2 x 8 = 
2 x 9 = 
2 x 10 = 
2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
20 
18 
Thứ sáu, ngày 8 tháng 1 năm 2016 
2 x 1 = 
2 x 2 = 
2 x 3 = 
2 x 4 = 
2 x 5 = 
2 x 6 = 
2 x 7 = 
2 x 8 = 
2 x 9 = 
2 x 10 = 
2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
20 
18 
Toán : 
Thứ năm , ngày 5 tháng 1 năm 2017 
Bảng nhân 2 
Bài 1 . Tính nhẩm 
* Thực hành : 
Chuyền hoa 
Bài 2 : 
 Mỗi con gà có 2 chân. Hỏi 6 con gà có bao nhiêu chân? 
Tóm tắt: 
1 con gà: 2 chân 
6 con gà:chân? 
Bài giải 
Số chân 6 con gà có là: 
2 x 6 = 12 ( chân) 
Đáp số: 12 chân 
 Bài 3. Đếm thêm 2 rồi viết số thích hợp vào ô trống: 
2 
4 
6 
14 
20 
Toán: 
Thứ năm , ngày 5 tháng 1 năm 2017 
Bảng nhân 2 
Lên núi 
 hái hoa 
1 
2 
3 
4 
5 
2 x = 10 
2 x = 16 
2 x 10 =  
2 x 7 = 14 
2 x 2 = 4 
2 x 2 = 
2 x 5 = 10 
2 x 7 = 
2 x 8 = 16 
2 x 10 = 20 
Hoan hô, bạn giỏi quá 
Lên núi hái hoa 
Trò chơi 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
GIỜ HỌC KẾT THÚC 
 CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ ! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_2_bai_bang_nhan_2_le_thi_kim_thoa.ppt
Giáo án liên quan