Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: 6+5 - Lê Thảo Nguyên

Bài 1/trang 34: Tính nhẩm

6 + 6 =

6 + 0 =

6 + 7 =

7 + 6 =

6 + 8 =

8 + 6 =

6 + 9 =

9 + 6 =

Trong phép cộng, khi thay đổi vị trí các số hạng thì

.

 

pptx15 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 27/11/2023 | Lượt xem: 103 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: 6+5 - Lê Thảo Nguyên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN BÌNH TÂNTRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẠO 
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THẦY CÔ 
ĐẾN DỰ GIỜ LỚP HAI.12 
MÔN: TOÁN 
Giáo viên: LÊ THẢO NGUYÊN 
Thứ năm ngày 10 tháng 10 năm 2019 
 Kiểm tra bài cũ 
 5kg + 7kg =  
 Bài: Tính 
12 kg 
25kg – 5kg + 2kg =  
2 2 kg 
Có 6 que tính, thêm 5 que tính nữa. Hỏi có tất cả bao nhiêu que tính? 
Thứ năm ngày 10 tháng 10 năm 2019 
Toán 
 6 ... 5 = ? 
+ 
6 CỘNG VỚI MỘT SỐ 
6 + 5 
6 + 5 =? 
Toán 
 6 
+ 
5 
= 
11 
6 
+ 
5 
= 
... 
11 
Thứ năm ngày 10 tháng 10 năm 2019 
6 cộng với một số : 6 + 5 
Trong phép cộng, khi đổi chỗ các số hạng thì tổng không thay đổi. 
Nhận xét : 
  Toán   
Thứ năm ngày 10 tháng 10 năm 2019 
6 cộng với một số : 6 + 5 
6 + 5 = 
 11 
6 + 6 = 
 12 
6 + 7 = 
 13 
6 + 8 = 
 14 
6 + 9 = 
 15 
LẬP BẢNG CỘNG 
6 + 5 = 
6 + 6 = 
6 + 7 = 
6 + 8 = 
6 + 9 = 
6 + 5 = 
 11 
6 + 6 = 
 12 
6 + 7 = 
 13 
6 + 8 = 
 14 
6 + 9 = 
 15 
Học thuộc lòng bảng cộng 6 
Hoan hô bạn 
 Toán 
6 cộng với một số : 6 + 5 
Bài 1/trang 34: Tính nhẩm 
6 + 6 = 
6 + 7 = 
6 + 8 = 
6 + 9 = 
6 + 0 = 
7 + 6 = 
8 + 6 = 
9 + 6 = 
12 
6 
13 
13 
14 
14 
15 
15 
	 Trong phép cộng, khi thay đổi vị trí các số hạng thì 
 tổng không thay đổi 
.. ................................... . 
Thứ năm ngày 10 tháng 10 năm 2019 
 Toán 
Bài 2/ trang 34: Tính 
6 
+ 
_____ 
10 
4 
 6 
+ 
_____ 
11 
5 
6 
+ 
_____ 
14 
8 
7 
+ 
_____ 
13 
6 
9 
+ 
_____ 
15 
6 
Thứ năm ngày 10 tháng 10 năm 2019 
Khi thực hiện phép tính hàng dọc các em viết kết quả như thế nào? 
Chữ số hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị, chữ số hàng chục thẳng hàng chục 
6 cộng với một số : 6 + 5 
 Toán 
Thứ năm ngày 10 tháng 10 năm 2019 
6 cộng với một số : 6 + 5 
Bài 3 / trang 34: Số? 
6 + =11 
+ 6=12 
6 + =13 
5 
6 
7 
GHÉP HÌNH 
TRÒ CHƠI 
Tiết học kết thúc 
CẢM ƠN 
QUÝ THẦY CÔ 
VÀ CÁC EM HỌC SINH! 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_bai_65_le_thao_nguyen.pptx
Giáo án liên quan