Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: 52-28 - Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

3. Đội Hai trồng được 92 cây, đội Một trồng được ít hơn đội Hai 38 cây. Hỏi đội Một trồng được bao nhiêu cây?

Bài giải

Số cây của đội Một là:

92 – 38 = 54 (cây)

 Đáp số: 54 cây

 

ppt10 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 21/11/2023 | Lượt xem: 164 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: 52-28 - Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH TÂN 
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẠO 
52 - 28 
Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 
MÔN: TOÁN 
KiĨm tra bµi cị 
Thứ năm ngày 3 tháng 11 năm 2016 
Toán 
1. §Ỉt tÝnh råi tÝnh: 
 52 – 9 82 – 4 
52 
 9 
- 
43 
82 
 4 
- 
78 
2. T×m x: x + 7 = 42 
Thứ năm ngày 3 tháng 11 năm 2016 
Toán 
KiĨm tra bµi cị 
x = 42 - 7 
x = 35 
To¸n: 
52 - 28 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
52 – 28 = ? 
10 
10 
10 
10 
52 – 28 = 24 
10 
Thứ năm ngày 3 tháng 11 năm 2016 
To¸n: 
52 - 28 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
52 – 28 = ? 
10 
10 
10 
10 
52 – 28 = 24 
2 
8 
5 
2 
- 
2 
4 
. 2 khơng trừ được 8, lấy 12 trừ 8 bằng 4, 
viết 4, nhớ 1 
 . 2 thêm 1 bằng 3, 
 viết 2. 
 5 trừ 3 bằng 2, 
 Vậy: 52 – 28 = 24 
Thứ năm ngày 31 tháng 10 năm 2013 
To¸n: 
52 -28 
 1.TÝnh 
2 
5 
- 
1 
9 
2 
6 
9 
- 
2 
3 
6 
2 
3 
4 
- 
2 
8 
8 
2 
2 
8 
- 
5 
4 
4 
2 
3 
5 
- 
7 
4 
7 
8 
Thứ năm ngày 3 tháng 11 năm 2016 
a) 7 2 và 2 7 
7 2 
2 7 
 4 4 
Bài 2 : Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là: 
b) 8 2 và 3 8 
 4 5 
8 2 
3 8 
- 
- 
3. Đội Hai trồng được 92 cây, đội Một trồng được ít hơn đội Hai 38 cây. Hỏi đội Một trồng được bao nhiêu cây? 
Tóm tắt 
Đội Hai: 
Đội Một: 
38 cây 
? cây 
92 cây 
Bài giải 
Số cây của đội Một là: 
92 – 38 = 54 (cây) 
 Đáp số: 54 cây 
52 
3 
18 
8 
27 
55 
 2 
15 
77 
§iỊn ch÷ sè thÝch hỵp vµo « trèng. 
4 
2 
9 
Kính chào thầy cơ giáo! 
Kính chúc thầy cơ giáo sức khoẻ. 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_2_bai_52_28_nguyen_thi_my_hanh.ppt
Giáo án liên quan