Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: 12 trừ đi một số. 12-8 - Trường TH Tân Tạo

Bài toán:

 Có 12 que tính, bớt đi 8 que tính. Hỏi còn lại mấy que tính?

Em có nhận xét gì về Số bị trừ, Số trừ và Hiệu trong bảng 12 trừ đi một số này?

Bài 4. Có 12 quyển vở, trong đó có

6 quyển vở bìa đỏ, còn lại là vở bìa xanh.

Hỏi có mấy quyển vở bìa xanh?

 

ppt17 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 21/11/2023 | Lượt xem: 133 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: 12 trừ đi một số. 12-8 - Trường TH Tân Tạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẠO 
TOÁN – LỚP 2 /10 
Em hãy mời các bạn cùng em làm bảng con. 
Đặt tính rồi tính: 
41 - 8 
Em hãy mời cả lớp cùng em đọc bảng 11 trừ đi một số. 
Em hãy cùng các bạn theo hàng ngang đọc nối tiếp bảng 11 trừ đi một số. 
TRÒ CHƠI: Hộp quà bí mật 
Em hãy mời các bạn cùng em làm bảng con. 
Tìm X: 
X + 15 = 61 
Phần thưởng 
Bài toán: 
 Có 12 que tính, bớt đi 8 que tính. Hỏi còn lại mấy que tính? 
Thứ hai, ngày 2 tháng 11 năm 2016 
Toán 
 12 - 8 = 
4 
4 
12 
8 
- 
 12 - 3 = 
. 
9 
 12 - 4 = 
. 
8 
 12 - 5 = 
. 
7 
 12 - 6 = 
. 
6 
 12 - 7 = 
. 
5 
 12 - 8 = 
. 
4 
 12 - 9 = 
. 
3 
12 trừ đi một số. 12 - 8 
 12 - 3 = 9 
 12 - 4 = 8 
 12 - 5 = 7 
 12 - 6 = 6 
 12 - 7 = 5 
 12 - 8 = 4 
 12 - 9 = 3 
Em có nhận xét gì về Số bị trừ, Số trừ và Hiệu trong bảng 12 trừ đi một số này? 
12 - 3 = 
12 - 5 = 
12 - 6 = 
12 - 7 = 
12 - 8 = 
12 - 9 = 
12 - 4 = 
 9 
 8 
 7 
 6 
 5 
 4 
 3 
12 - 3 = 9 
12 - 5 = 7 
12 - 6 = 
12 - 7 = 5 
12 - 8 = 
12 - 9 = 3 
12 - 4 = 
 8 
 6 
 4 
12 - 3 = 9 
12 - 5 = 7 
12 - 6 = 
12 - 7 = 5 
12 - 8 = 
12 - 9 = 3 
12 - 4 = 
 8 
 6 
 4 
12 - 6 = 
12 - 9 = 
12 – 5 = 
12 - 4 = 
12 - 8 = 
12 - 7 = 
12 - 3 = 
12 – 9 = 
Đọc bảng xoay 
12 – 5 = 
12 – 8 = 
12 – 3 = 
12 – 6 = 
 12 - 3 = 9 
 12 - 4 = 8 
 12 - 5 = 7 
 12 - 6 = 6 
 12 - 7 = 5 
 12 - 8 = 4 
 12 - 9 = 3 
Bài 1 .Tính nhẩm: 
 9 + 3 = 
 3 + 9 = 
 8 + 4 = 
 4 + 8 = 
 7 + 5 = 
 5 + 7 = 
 6 + 6 = 
 12 - 6 = 
 12 - 9 = 
 12 - 3 = 
 12 - 8 = 
 12 - 4 = 
 12 - 7 = 
 12 - 5 = 
12 
12 
3 
9 
12 
12 
4 
8 
12 
12 
5 
7 
12 
6 
a) 
Bài 2 .Tính: 
12 
 5 
- 
12 
 6 
- 
12 
 8 
- 
12 
 7 
- 
12 
 4 
- 
BẢNG CON 
CÁ NHÂN 
CẢ LỚP 
Bài 2 .Tính: 
12 
 6 
- 
12 
 7 
- 
12 
 4 
- 
 12 
 5 
- 
12 
 8 
- 
Bài 4 . Có 12 quyển vở , trong đó có 
6 quyển vở bìa đỏ, còn lại là vở bìa xanh. 
Hỏi có mấy quyển vở bìa xanh? 
12 - 3 = 
12 - 5 = 
12 - 6 = 
12 - 7 = 
12 - 8 = 
12 - 9 = 
12 - 4 = 
 9 
 8 
 7 
 6 
 5 
 4 
 3 
Tiết học đến đây là kết thúc! 
Kính chúc sức khỏe quý thầy cô! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_2_bai_12_tru_di_mot_so_12_8_truong_th_tan.ppt
Giáo án liên quan