Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Phép cộng trong phạm vi 3 - Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt

Kiểm tra bài cũ

Viết bảng con

 Điền dấu : >,<,=

4 .8

 Điền số :

 > 9

Viết các số 5, 8, 2, 9 theo thứ tự từ bé đến lớn :

2, 5, 8, 9

1 + 1 = 2

một cộng một bằng hai

1 + 2 = 3

một cộng hai bằng ba

ppt28 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 25/11/2023 | Lượt xem: 93 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Phép cộng trong phạm vi 3 - Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD- ĐT QUẬN BÌNH TÂN 
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẠO 
 Toán Lớp 1.18 
GVCN : Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt 
Kiểm tra bài cũ 
Viết bảng con 
 Điền dấu : >,<,= 
4.8 
< 
 Điền số : 
 > 9 
10 
Viết các số 5, 8, 2, 9 theo thứ tự từ bé đến lớn : 
2, 5, 8, 9 
 1 + 1 = 2 
+ 
 một cộng một bằng hai 
 2 + 1 = 3 
 hai cộng một bằng ba 
 1 + 2 = 3 
 một cộng hai bằng ba 
 1 + 2 = 3 
1 
 1 + 1 = 2 
 2 + 1 = 3 
2 
3 
1 
2 + 1 = 3 
2 
3 
1 
1 + 2 = 3 
 1 + 2 = 3 
 2 + 1 = 3 
1 + 2 = 2 + 1 
 1 + 2 = 3 
1 
 1 + 1 = 2 
 2 + 1 = 3 
 1 + 2 = 3 
1 
 1 + 1 = 2 
 2 + 1 = 3 
 1 + 2 = 3 
1 
 1 + 1 = 2 
 2 + 1 = 3 
 Nghỉ giữa tiết 
 Bài 1 : Tính 
 1 + 1 = .. 
 1 + 2 = .. 
 2 + 1 = .. 
1 + 1 =  
2 
1 + 2 =  
3 
2 + 1 =  
3 
 Bài 2 : Tính 
1 
+ 
1 
1 
2 
2 
1 
+ 
+ 
1 
+ 
1 
2 
 Bài 3 : Nối phép tính với số thích hợp 
1 + 2 
2 + 1 
1 + 1 
2 
3 
1 
Củng cố 
Ong tìm hoa 
2 
5 
3 
4 
1 
2+1 
1+1 
3 
5 
3 
2 
1 
1+2 
Dặn dò 
Học thuộc bảng cộng trong phạm vi 3 
Chuẩn bị : Bài Luyện tập 
Kính chúc quí cô sức khoẻ 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_1_bai_phep_cong_trong_pham_vi_3_nguyen_th.ppt