Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 - Cao Thị Hòa

1/ tính:

10 – 2 =

5 + = 10

 8 - = 1

*/ Lớp làm bảng con :

10 - .= 4

1 + 9 = 10

10 - 1 = 9

2 + 8 = 10

10 – 2 = 8

7 + 3 =

10 – 7 =

8 + 2 =

10 – 8 =

9 + 1 =

10 – 9 =

 

ppt17 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 22/11/2023 | Lượt xem: 96 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 - Cao Thị Hòa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KÍNH CHÀO THẦY CÔ GIÁO ĐẾN DỰ GIỜ 
 GV : Cao Thị Hòa 
Môn : Toán 
lớp 1.6 
 TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẠO 
BÀI CŨ : 
10 – 2 = 
10 
 5 
1/ tính: 
8 
2/ Số: 
 5 + = 10 
 8 - = 1 
5 
7 
*/ Lớp làm bảng con : 
10 -..= 4 
6 
5 
BẢNG CỘNG VÀ BẢNG TRỪ TRONG PHẠM VI 10 
 TOÁN: 
1 + 9 = 10 
10 - 1 = 9 
2 + 8 = 10 
10 – 2 = 8 
3 + 7 = 10 
10 – 3 = 7 
4 + 6 = 10 
10 – 4 = 6 
10 - 5 = 5 
5 + 5 = 10 
6 + 4 = 10 
10 – 6 = 4 
7 + 3 = 
10 – 7 = 
10 
10 
10 
3 
2 
1 
8 + 2 = 
9 + 1 = 
10 – 8 = 
10 – 9 = 
1 + 9 = 10 
2 + 8 = 10 
3 + 7 = 10 
4 + 6 = 10 
5 + 5 = 10 
6 + 4 = 10 
7 + 3 = 10 
8 + 2 = 10 
9 + 1 = 10 
10 – 1 = 
10 – 2 = 
10 – 3 = 
10 - 4 = 
10 - 5 = 
10 - 6 = 
10 - 7 = 
10 – 8 = 
10 - 9 = 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
Thư giãn 
1 
Tính: 
3 + 7 = 
6 + 3 = 
4 + 5 = 
10 - 5 = 
7 – 2 = 
6 + 4 = 
8 – 1 = 
9 – 4 = 
10 
9 
9 
5 
5 
10 
7 
5 
a) 
1 
Tính: 
b) 
5 
4 
8 
1 
5 
3 
10 
 9 
2 
2 
5 
4 
3 
7 
7 
5 
7 
9 
8 
1 
2 
10 
4 
+ 
+ 
+ 
+ 
1 
2 
Số: 
1 
7 
3 
5 
 1 
 5 
 4 
 6 
 7 
3 
4 
7 
8 
9 
3 
6 
5 
1 
8 
10 
9 
2 
7 
4 
5 
8 
2 
6 
4 
2 
1 
5 
4 
 6 
2 
3 
3 
Viết phép tính thích hợp : 
4 + 3 = 7 
..? 
Viết phép tính thích hợp : 
3 
Có: 10 quả bóng 
Cho : 3 quả bóng 
Còn : ..quả bóng? 
10 
3 
 = 
 7 
chúc các thầy, cô giáo mạnh khỏe 
các em chăm ngoan ,học giỏi 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_1_bai_bang_cong_va_bang_tru_trong_pham_vi.ppt
Giáo án liên quan