Bài giảng Tiết tự chọn 1: Bài tập về este - Lipit

1. Kiến thức:

 Củng cố và khắc sâu kiến thức về este-lipit,tính chất hoá học của este-lipit

 2. Kỹ năng:

 Rèn luyện kĩ năng làm bài tập về este-lipit

 3. Tư tưởng:

II. PHƯƠNG PHÁP:

 Đàm thoại kết hợp khéo léo với bài tập

 

doc2 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 760 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết tự chọn 1: Bài tập về este - Lipit, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết tự chọn 1 
Bài tập về este - lipit
Ngày soạn: ...... / ...... / 20 ......
Giảng ở các lớp:
Lớp
Ngày dạy
Học sinh vắng mặt
Ghi chú
12C2
12C3
12C4
I. Mục tiêu bài học:
	1. Kiến thức:
	Củng cố và khắc sâu kiến thức về este-lipit,tính chất hoá học của este-lipit
	2. Kỹ năng:
	Rèn luyện kĩ năng làm bài tập về este-lipit
	3. Tư tưởng:
II. Phương pháp:
	Đàm thoại kết hợp khéo léo với bài tập
III. Đồ dùng dạy học:
IV. Tiến trình bài giảng:
	1. ổn định tổ chức lớp: (1')
	2. Kiểm tra bài cũ: Trong giờ học.
	3. Giảng bài mới:
Thời gian
Hoạt động của Giáo viên và Học sinh
Nội dung
5'
* Hoạt động 1:
- GV giao bài tập:
Viết các CTCT các este đồng phân của C4H8O2 và gọi tên. Những este nào có khả năng tham gia phản ứng tráng gương
- HS Làm theo HD của GV.
- GV chữa bổ sung
I. Dạng bài tập viết CTCT và gọi tên:
* Bài 1.
+ HCOOCH(CH3)2 isopropyl fomat → este nàycó khả năng pư tráng gương.
+ HCOOCH2CH2CH3 propyl fomat → este nàycó khả năng pư tráng gương.
+ CH3COOC2H5 etyl axetat
+ C2H5COOCH3 metyl propionate
5'
- GV cho bài tập từ tên gọi viết CTCT: Metyl fomat, vinyl axetat
Etyl propionat, metyl acrylat.
- HS Làm theo HD của GV.
- GV chữa bổ sung
* Bài 2
HCOOCH3,CH3COOCH=CH2
C2H5COOC2H5,CH2=CH-COOCH3
10'
* Hoạt động 2: 
- GV giao bài tập: 
Xà phòng hoá hoàn toàn 3,7g 1 este đơn chức X trong dung dịch NaOH 1M ,sau đó cô cạn sản phẩm thu được 12,1g chất rắn khanvà 1 lượng chất hữu cơ Y.Cho toàn bộ lượng Y tác dụng vớ lượng dư Na thấy có 0,56l khí thoát ra(đktc).Xác định 
CTCT của X và khối lượng của Y.
- HS Làm theo HD của GV.
- GV chữa bổ sung
II.Dạng bài tập xác định CTCT của este:
* Bài 1:
RCOOR’ + NaOH " RCOONa + R’OH
R’OH + Na " R’ONa +1/2H2
→ Theo ĐLBTKL:
khối lượng Y=khối lượng chát rắn +khối lượng X –khối lượng este =1,6g
Số mol R’OH = 2 số mol H2=0.05mol 
[M R’OH=32 vậy Y là CH3OH
M(RCOOCH3)=74g/mol 
Vậy X là CH3COOCH3
5'
- GV giao bài tập: 
Bài 2 Đốt cháy hoàn toàn 4,4g 1 este đơn chức X thu được 4,48l CO2(đktc) và 3,6g H2O.Xác định CTPT và CTCT có thể có của X
- HS Làm theo HD của GV.
- GV chữa bổ sung
* Bài 2:
Số mol CO2=0,2mol ,mc=0,2.12=2,4g
Số mol H2O=0,2mol,mH=0,4g
Khối lượng oxi =4,4-2,4-0,4=1,6g,số mol oxi=0,1mol
Ta có tỉ lệ:nc:nH:no=0,2:0,4:0,1=2:4:1
CTĐGN:C4H8O2 
Có 4 CTCT
5'
- GV giao bài tập: 
Cho 7,4g 1 este đơn chức no mạch hở tác dụng vừa đủ với 0,1mol NaOH ,cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 8,2g muối khan.Xác định CTCT của este trên.
- HS Làm theo HD của GV.
- GV chữa bổ sung
* Bài 3:
RCOOR’ + NaOH " RCOONa + R’OH
 0,1	 0,1 0,1
M(RCOONa)=8,2/0,1=82, MR=15, R là CH3 
M(CH3COOR’) =74 ,MR=15, R’ là CH3
Vậy CTCT : CH3COOCH3.
5'
* Hoạt động 3:
- GV giao bài tập: 
Để trung hoà lượng axit lượng axit béo tự do có trong 14g 1 loại chất béo cần 15ml dung dịchKOH 0,1M.Tính chỉ số axit
- HS Làm theo HD của GV.
- GV chữa bổ sung
III.Dạng bài tập tính chỉ số axit,chỉ số xà phòng hoá:
* Bài 1:
nKOH=0,0015mol, mKOH=0,084g=84mg
Chỉ số axit: 84/14=6
5'
- GV giao bài tập: 
Khi xà phòng hoá hoàn toàn 15g chất béo cần 500ml dung dịch KOH 0,1M. Tính chỉ số xà phòng hoá.
- HS Làm theo HD của GV.
- GV chữa bổ sung
* Bài 2 
mKOH=0,1.0,5.56=2,8g=2800mg
chỉ số xà phòng hoá :2800/15=186,67
	4. Củng cố bài giảng: (3')
	- Este không no dạng RCOOCR=CHR’ khi thuỷ phân không sinh ra ancol tương ứng. VD:
	CH3COOCH=CH2+H2O "CH3COOH +CH3CHO
	- Este của phenol khi thuỷ phân trong dung dịch kiềm sinh ra 2 muối và nước:
	CH3COOC6H5 +NaOH " CH3COONa +C6H5ONa +H2O
	5. Hướng dẫn học sinh học và làm bài tập về nhà: (1')
	Các BT trong SBT.
V. Tự rút kinh nghiệm sau bài giảng:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
chuyên môn duyệt
Ngày ...... / ...... / 20 ......

File đính kèm:

  • docTiet TC 1 - HH 12 CB.doc