Bài giảng Tiết: 60: Thực hành tính chất hóa học của sắt, đồng và hợp chất của sắt, crom

I. Mục tiêu bài học:

 1. Về kiến thức:

 - Củng cố kiến thức về tính chất hóa học quan trọng của săt, crom, đồng và ột số hợp chất của chúng.

 - Tiến hành một số thí nghiệm cụ thể: Điều chế FeCl2, Fe(OH)3, thử tính oxi hóa của K2Cr2O7. Cu tác dụng với H2SO4 đặc nóng.

 

doc2 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 985 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết: 60: Thực hành tính chất hóa học của sắt, đồng và hợp chất của sắt, crom, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn
Ngày dạy
Lớp
Sĩ số
 /3/2011
12D
 26/3/2011
 /3/2011
12E
 /3/2011
12C
Tiết: 60 THỰC HÀNH 
TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA SẮT, ĐỒNG VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT, CROM
I. Mục tiêu bài học:
 1. Về kiến thức: 
 - Củng cố kiến thức về tính chất hóa học quan trọng của săt, crom, đồng và ột số hợp chất của chúng.
 - Tiến hành một số thí nghiệm cụ thể: Điều chế FeCl2, Fe(OH)3, thử tính oxi hóa của K2Cr2O7. Cu tác dụng với H2SO4 đặc nóng.
 2.Về kĩ năng :
 -Tiếp tục rèn luyện kĩ năng thực hành. Sử dụng dụng cụ hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên.
 - Quan sát nêu hiện tượng thí nghiệm, giải thích và viết các phương trình hoá học, rút ra nhận xét.
 3.Về thái độ: 
 Rèn luyện đức tính cẩn thận, nghiêm túc trong khoa học. 
II. Chuẩn bị :
 1.Chuẩn bị của GV; Chuẩn bị dụng cụ hóa chất cho 4 nhóm thực hành:
+Dụng cụ: ống nghiệm, ống hút, kẹp hóa chất, giá để ống nghiệm, thìa lấy hóa chất, đèn cồn, đũa thủy tinh , cốc thủy tinh
+ Hóa chất : Cu, Fe(đinh sắt)dd HCl, H2SO4 đặc,ddNaOH. H2SO4 loãng
 2.Chuẩn bị của HS :Ôn tập về tính chất hóa học. Chuẩn bị bài thực hành.
III. Tiến trình bài giảng :
 1. Kiểm tra bài cũ : 
 - Kiểm tra sự chuẩn bị thực hành của HS
 2. Nội dung bài học:
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức
Hoạt động 1: Điều chế FeCl2.
GV: Hướng dẫn HS làm TN như trong SGK
HS: Làm thí nghiệm theo sự hướng dẫn của GV, quan sát hiện tượng, viết pt, giải thích
Hoạt động 2: Điều chế Fe(OH)2 
GV: Hướng dẫn HS làm TN như SGK 
HS: làm TN quan sát hiện tượng, giải thích, viết phương trình phản ứng .
Hoạt động 3: Thử tính oxi hóa của K2Cr2O7 
GV: Hướng dẫn HS làm TN như SGK 
HS làm TN quan sát hiện tượng
Quan sát , nhận xét, giải thích viết phương trình 
Hoạt động 4: Phản ứng của đồng với H2SO4 đặc nóng.
GV: Hướng dẫn HS làm TN như SGK 
HS làm TN quan sát hiện tượng
Quan sát , nhận xét, giải thích viết phương trình 
I.Nội dung thí nghiệm và tiến hành:
1. Thí nghiệm 1: Điều chế FeCl2
 *TN: Cho đinh săt đã đánh thật sạch vào ống nghiệm, rót vào ống nghiệm này 3 4 ml dd HCl. đun nóng nhẹ để thấy rõ bọt khí nổi lên. 
*Quan sát hiện tượng xảy ra, Nhận xét màu của dd mới tạo thành, viết phương trình hh của phản ứng.
2.Thí nghiệm 2: Điều chế Fe(OH)2 
*TN: lấy dd FeCl2 vừa điều chế được ở Tn 1, cho tác dụng với dd NaOH theo trình tự: Đun, sôi 4 5 ml dd NaOH trong ống nghiệm để đẩy hết khí oxi hòa tan trong dd rót nhanh 2 3ml dd FeCl2 vào dd NaOH. Quan sát màu của kết tủa thu được.
 Viết phương trình của phản ứng. 
3.Thí nghiệm 3: Thử tính oxi hóa của K2Cr2O7 
*TN: Điều chế dd FeSO4 bằng cách cho đinh Fe đã cạo sạch gỉ vào ống nghiệm chứa 4 5 ml dd H2SO4 loãng. Nhỏ dần dd K2Cr2O7 vào dd FeSO4 vừa điều chế được lắc ống nghiệm, quan sát hiện tượng xảy ra.
Viết các phương trình hh giải thích hiện tượng xảy ra.
4. Thí nghiệm 4: Phản ứng của đồng với H2SO4 đặc nóng.
*TN: Cho 1 2 mảnh đồng vào ống nghiệm chứa 2 3 ml dd H2SO4 đặc rồi đun nóng, quan sát hiện tượng.
Viết các phương trình hh giải thích hiện tượng xảy ra.
Nhỏ vài giọt dd NaOh vào ống nghiệm thu được tiếp tục quan sát và viết phương trình hóa học
Báo cáo kết quả thực hành: 
1. Họ và tên học sinh ...................................... Lớp:..
2. Tên bài thực hành.
TT
Tên tn
Cách tiến hành 
TN
Hiện tượng quan sát được
Giải thích kết quả TN
3. Kết thúc buổi thực hành:
GV nhận xét thái độ thực hành , kĩ năng thực hành của các nhóm.
HS thu dọn dụng cụ hoá chất ,vệ sinh sạch sẽ dụng cụ , phòng thí nghiệm. Trả dụng cụ, vệ sinh lớp học;
4.Hướng dẫn HS tự học ở nhà: Xem lại lí thuyết và bài tập
 Ôn tập kĩ lí thuyết chuẩn bị kiểm tra 
 Giờ sau kiểm tra 1 tiết 
Kiểm tra của tổ chuyên môn(BGH)
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Tổ trưởng

File đính kèm:

  • docTiet 60- thuc hanh.doc
Giáo án liên quan