Bài giảng Tiết 26 – Bài : Hợp kim sắt : gang, thép (tiếp)

Mục tiêu : - Kiến thức: Học sinh hiểu được : gang là gì ? thép là gì ? Tính chất và một số ứng dụng của gang và thép ; nguyên tắc, nguyên liệu và quá trình sản xuất gang trong lò cao ; nguyên tắc, nguyên liệu và quá trình sản xuất thép trong lò luyện thép

 - Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng : viết được các phương trình hoá học xảy ra trong quá trình sản xuất gang, thép

 - Thái độ: Giáo dục ý thức say mê môn học

II. Chuẩn bị của g/v và h/s

 1. G/v : - Tranh vẽ sơ đồ luyện gang, thép ; phiếu học tập

 

doc3 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 1136 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết 26 – Bài : Hợp kim sắt : gang, thép (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Soạn : Tiết 26 – Bài : Hợp kim sắt : gang, thép
 Giảng : 
I. Mục tiêu : - Kiến thức: Học sinh hiểu được : gang là gì ? thép là gì ? Tính chất và một số ứng dụng của gang và thép ; nguyên tắc, nguyên liệu và quá trình sản xuất gang trong lò cao ; nguyên tắc, nguyên liệu và quá trình sản xuất thép trong lò luyện thép
 - Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng : viết được các phương trình hoá học xảy ra trong quá trình sản xuất gang, thép
 - Thái độ: Giáo dục ý thức say mê môn học
II. Chuẩn bị của g/v và h/s
 1. G/v : - Tranh vẽ sơ đồ luyện gang, thép ; phiếu học tập
 2. H/s : - Đọc trước bài 20 sgk
III. Hoạt động của g/v và h/s
 1. ổn định lớp : 
 2. Kiểm tra bài cũ ( 10 phút ) 1/ Nêu tính chất hoá học của Fe ?
 2/ chữa bài tập số 2, 3, 4 tr.60 sgk ? ( phần đáp án giải trong vở bài tập )
 3. Bài mới : * Mở bài : Trong đời sống và trong kĩ thuật, hợp kim của sắt là gang, thép được sử dụng rất rộng rãi . Thế nào là gang, thép ? gang, thép được sản xuất như thế nào ?
Tg
 H/đ của g/v và h/s
 Nội dung ghi bài
 10
 phút
 18
phút
Hoạt động 1
- G/v thông tin về hợp kim của sắt : là chất rắn thu được sau khi làm nguội hỗn hợp nóng chảy của nhiều kim loại và phi kim
- Gang và thép là hợp kim của sắt và chúng có nhiều ứng dụng
- Hướng dẫn h/s đọc thông tin phần 1 mục I tr.61 sgk
? Em cho biết khái niệm gang là gì ?
- H/s trả lời h/s khác bổ sung.
- G/v nhận xét & chốt kiến thức
? Ngoaì ra gang còn có những t/c gì ?
- H/s trả lời h/s khác bổ sung.
- g/v chốt kiến thức
- G/v thông tin thêm vè ứng dụng của hai loại gang trong đ/s
- Hướng dẫn h/s đọc thông tin phần 2 mục I tr.61 sgk
? Em cho biết khái niệm thép là gì ?
- H/s trả lời h/s khác bổ sung.
- G/v nhận xét & chốt kiến thức
? Ngoaì ra thép còn có những t/c gì ?
- H/s trả lời h/s khác bổ sung.
- g/v chốt kiến thức
Hoạt động 2
- Hướng dẫn h/s đọc thông tin phần (a, b) phần II tr.61 sgk nắm được nội dung sau:
 + Nguyên liệu và nguyên tắc để sản xuất gang
- Y/c hoạt động theo nhóm bàn – nhóm thảo luận & thống nhất kết quả (3 phút)
- Đ/d nhóm báo cáo – nhóm khác bổ sung.
- G/v nhận xét và chốt kiến thức 
- Hướng dẫn h/s đọc thông tin phần (c) + quan sát hình 2.16 sgk tr.62 nắn dược nội dung sau:
 + Qúa trình sản xuất gang trong lò cao
- Y/c hoạt động theo nhóm bàn – nhóm khác bổ sung. thống nhất kết quả (3 phút)
- Đ/d nhóm báo cáo – nhóm khác nhận xét bổ sung.
? Viết các phương trình để tạo ra khí CO ?
- H/s lên viết phương trình – h/s khác bổ sung. 
? Viết phương trình tạo ra gang ?
- G/v bổ sung. thêm: một số oxit khác có trong quặng như MnO2, SiO2 ... cũng bị khử tạo thành Mn, Si ...
 sắt nóng chảy hoà tan một số lượng nhỏ cacbon và một số nguyên tố khác tạo thành gang lỏng
 Sự tạo thành xỉ: đá vôi bị phân huỷ thành CaO & kết hợp với các oxit ( SiO2 ... ) có trong quặng tạo thành xỉ 
CaO + SiO2 CaSiO3
- Hướng dẫn h/s đọc các thông tin của phần 2 tr.62 sgk nắm được nội dung sau:
 + nguyên liệu s/x thép
 + Nguyên tắc s/x thép
 + Qúa trình s/x thép ( viết các phương trình
 p/ư xảy ra trong quá trình s/x thép )
- G/v treo tranh vẽ sơ dồ 2.17 lên bảng
- Y/c hoạt động nhóm bàn – nhóm thảo luận thống nhất kết quả (3 phút) 
- Đ/d nhóm báo cáo – nhóm khác bổ sung.
- G/v nhận xét & chốt kiến thức 
I. Hợp kim của sắt
 1/ Gang là gì ?
- Gang là hợp kim của sắt với cacbon, trong đó hàm lượng cacbon từ 2 -5%, cứng & giòn
- Trong gang còn có một số nguyên tố khác như: Si, Mn, S  
- Gang có hai loại: gang trằng & gang xám
2/ Thép là gì ?
- Thép là hợp kim của sắt với acbon & một số nguyên tố khác, trong đố hàm lượng cacbon chiếm dưới 2%
- Thép có tính đàn hồi, cứng, ít bị ăn mòm -- > thép có nhiều ứng dụng trong thực tế như: chế tạo các chi tiết máy, dụng cụ lao động, xây dựng, phương tiện giao thông 
II. sản xuất gang, thép
 1/ sản xuất gang như thế nào ?
 a) Nguyên liệu: 
Quặng sắt gồm manhêtit ( Fe3O4), manhêtit ( Fe2O3 )
than cốc, không khí giàu oxi, một số chất phụ gia ( CaCO3 ) 
 b) Nguyên tắc sản xuất gang
- Dùng cacbon oxit khử sắt oxit ở nhiệt độ cao trong lò luyện kim 
 c) Quá trình s/x gang trong lò cao
- p/ư tạo thành khí CO:
 C + O2 CO2
 (r) (k) (k)
 C + CO2 2 CO
 (r) (k) (k)
 - Khí CO khử sắt oxit trong quặng thành sắt 
 3CO + Fe2O3 2Fe + 3CO2 
 (k) (r) (r) (k)
 2/ Sản xuất thép như thế nào ?
 a) Nguyên liệu sản xuất thép:
- gang, sắt phế liệu và khí oxi 
 b) Nguyên tắc sản xuất thép:
- oxi hoá một số kim loại, phi kim để loại ra khỏi gang phần lớn các nguyên tố cacbon, silic, mangan ...
 c) Quá trình sản xuất thép
- Khí oxi oxi hoá sắt thành FeO sau đó FeO sẽ oxi hoá một số nguyên tố trong gang như: C, Si, S, P ....
 FeO + C Fe + CO
- Sản phẩm thu được là thép
4. Củng cố, kiểm tra, đánh giá ( 4 phút )
 ? Thế nào là hợp kim ? Thế nào là gang ? Thế nào thép ?
 ? Viết các phương trình luyện gang và luyện thép ?
5. Dặn dò ( 1 phút ) - BTVN : từ bài 1 – bài 6 tr.63 sgk
 - Đọc trước bài sự ăn mòm kim loại tr.65 sgk
IV.Rrút kinh nghiệm : 

File đính kèm:

  • doctiet 26.doc