Bài giảng Tiết 16: Peptit và protein

. Mục tiêu bài học:

 1. Về kiến thức: HS biết :

 - Định nghĩa, đặc điểm cấu tạo phân tử, tính chất hoá học của peptít (pư thuỷ phân)

 - Khái niệm, đặc điểm cấu tạocủa protein

 2. Về kĩ năng :

 - Viết PTHH chứng minh tính chất hoá học của peptit

 

doc2 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 1020 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết 16: Peptit và protein, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn
Ngày dạy
Lớp
Sĩ số
3/10/2010
12D
12E
 Tiết 16: PEPTIT VÀ PROTEIN
I. Mục tiêu bài học:
 1. Về kiến thức: HS biết : 
 - Định nghĩa, đặc điểm cấu tạo phân tử, tính chất hoá học của peptít (pư thuỷ phân)
 - Khái niệm, đặc điểm cấu tạocủa protein
 2. Về kĩ năng : 
 - Viết PTHH chứng minh tính chất hoá học của peptit 
 3. Về thái độ: 
 - Qua bài học HS thấy khoa học có thể khám phá được những hợp chất cấu tạo nên cơ thể sống và thế giới xung quanh. Củng cố cho HS niềm tin vào khoa học .
II. Chuẩn bị :
 1. Chuẩn bị của GV: Hệ thống câu hỏi và bài tập, máy tính, máy chiếu
 2. Chuẩn bị của HS: học thuộc bài cũ và chuẩn bị tốt bài mới
III. Tiến trình bài giảng :
 1. Kiểm tra bài cũ : 
 - Nêu tính chất hoá học của amino axit? Viết PT pư
 - Bài tập 4,5 SGK.
 2. Nội dung bài học:
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung 
Hoạt động 1: Khái niệm
GV: Giới thiệu protein trên màn hình
Yêu cầu HS nghiên cứu SGK và cho biết :
- Định nghĩa về peptit
- Chỉ ra LK peptit trong CT
Từ ví dụ chỉ ra aminoaxit đầu N và đầu C
- Cho biết cách phân loại peptit qua nghiên cứu SGK
HS: Nghiê cứu SGK và trả lời
GV: Bổ sung và kết luận
- Những phân tử peptit chứa 2,3,4... gốc-amino axit gọi là đi, tri, tetra peptit...Những phân tử chứa nhiều gốc -amino axit(trên 10) được gọi là polipeptit.
Hoạt động 2: Tính chất hoá học:
GV: Cho HS tìm hiểu SGK 
-Nêu tính chất của peptit
- Viết phản ứng thuỷ phân mạch peptit gồm gốc -amino axit .
- Cho biết hiện tượng CuSO4 tác dụng với các peptit trong môi trường OH giải thích hiện tượng
HS: Nghiên cứu SGK trả lời 
GV: Bổ sung và kết luận
Hoạt động 3: Protein
GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK cho biết :
- Protein là gì?
- các loại protein 
- đặc điểm của các loại protein
HS: làm theo yêu cầu của GV
GV: Cho HS quan sát H3.4 SGK mo hình phân tử insulin.
HS: nêu những đặc điểm chính của cấu trúc phân tử protein
...-NH-CH-CO-NH-CH-CO-NH-CH-CO-...
 | | |
 R1 R2 R3
Hay
 NH – CH – C 
 | || 
 Ri O n
I. Peptit:
1. Khái niệm:
VD: ...-NH-CH-CO-NH-CH-CO-NH-CH-CO-...
 | | |
 R1 R2 R3
...-NH2-CH-CO-NH-CH-CO-NH-CH-COOH-...
 | | |
 R1 R2 R3
Aminoaxit đầu N aminoaxit đầu C
KN:- peptit là loại hợp chất chứa từ 2 đến 50 gốc -amino axit Lk với nhau bởi các Lk peptit 
- LK peptit là LK – CO - NH - giữa hai đơn vị
-amino axit. Nhóm - CO – NH - giữa hai đơn vị-amino axit gọi là nhóm peptit.
- amino axit đầu N còn nhóm -NH2 và amoni axit đầu C còn nhóm -COOH
2. Tính chất: 
a) Phản ứng thuỷ phân:
.
..-NH-CH-CO-NH-CH-CO-NH-CH-CO-...
 | | |
 R1 R2 R3
+(n-1) H2O ...-NH2 - CH-COOH +
 R1 
+ NH2-CH-COOH + NH2-CH-COOH + ...
 | |
 R2 R3
Có thể bị thuỷ phân không hoàn toàn thành cac peptit mạch ngắn hơn nhờ các ezim hoặc axit hoặc bazơ.
b) phản ứng màu biure :
Trong môi trương kiềm peptit tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất màu tím đó là màu của hợp chất phức giữa peptit có từ hai LK peptit trở lên với ion đồng.
II. Protein:
1. Khái niệm:
- KN: Là những polipeptit cao phân tử có PTK tử vài chục nghìn đến vài triệu
- Phân loại: Chia làm 2 loại:
+ Protein đơn giản : Là các loại protein khi thuỷ phân chỉ cho hỗn hợp các -amino axit 
VD: Lòng trắng trứng...
+ Protein phức tạp: là loại prôtein được tạo thành từ protein đơn giản cộng với thành phần “phi protein”nữa. VD: nucleo protein chứa axit nucleic, lipoprotein chứa chất béo
2. Cấu tạo phân tử: 
Được cấu tạo từ nhiều gốc -amino axit nối với nhau bằng LK peptit nhưng phân tử protein lớn hơn, phức tạp hơn(n> 50, n là số gốc -amino axit)
3. Củng cố- Luyện tập: HS nhắc lại nội dung chính của bài 
 Làm bài tập 1,2 thảo luận nhóm bài tập 3 SGK
4.Hướng dẫn HS tự học ở nhà : Học thuộc lí thuyết 
 Làm bài tập 4,5,6 SGK 
 Chuần bị phần tiếp theo của bài
Kiểm tra của tổ chuyên môn(BGH): 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Tổ trưởng

File đính kèm:

  • docTiet 16- peptit.doc