Bài giảng Tiếng Anh Lớp 1 - Unit 2: Playtime! - Lesson 1: Words - Lê Thị Thùy Tiên

School: Tan Tao Primary

Name: Le Thi Thuy Tien

Class: 2.4

GAME

Go to bookstore

book

eraser

pen

eraser

pencil

 

pptx21 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 28/11/2023 | Lượt xem: 61 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Tiếng Anh Lớp 1 - Unit 2: Playtime! - Lesson 1: Words - Lê Thị Thùy Tiên, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
School: Tan Tao Primary 
Name: Le Thi Thuy Tien 
Class: 2.4 
GAME 
Go to bookstore 
book 
eraser 
pen 
eraser 
pencil 
Monday, September 18 th ,2017 
Unit 2: Playtime! 
 Lesson 1: Words 
Doll 
Ball 
Teddy bear 
Car 
Lucky numbers 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 _ _ _ _ 
d 
o 
l 
l 
LUCKY NUMBER 
 _ _ _ 
c 
a 
r 
LUCKY NUMBER 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
t 
e 
d 
d 
y 
b 
e 
a 
r 
 _ _ _ _ 
b 
a 
l 
l 
LUCKY NUMBER 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_anh_lop_1_unit_2_playtime_lesson_1_words_le.pptx
Giáo án liên quan