Bài giảng Tập làm văn Lớp 5 - Bài: Cấu tạo bài văn tả người - Đào Thị Yến

Kiểm tra bài cũ

Khi viết đơn phải trình bày như thế nào?

- Quốc hiệu và tiêu ngữ

Địa điểm và thời gian viết đơn

Tên lá đơn

Nơi nhận đơn

Nội dung đơn:

+Giới thiệu bản thân

+ Trình bày tình hình thực tế. Nêu lên những tác động xấu đã xảy ra hoặc có thể xảy ra

+ Kiến nghị cách giải quyết

+ Cảm ơn

Chữ ký của người viết đơn

 

pptx22 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 27/11/2023 | Lượt xem: 249 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Tập làm văn Lớp 5 - Bài: Cấu tạo bài văn tả người - Đào Thị Yến, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO QUẬN BÌNH TÂN 
Trường Tiểu học Tân Tạo 
Tập làm văn 
Lớp 5 
GV : Đào Thị Yến 
Kiểm tra bài cũ 
Khi viết đơn phải trình bày như thế nào? 
- Quốc hiệu và tiêu ngữ 
Địa điểm và thời gian viết đơn 
Tên lá đơn 
Nơi nhận đơn 
Nội dung đơn: 
+Giới thiệu bản thân 
+ Trình bày tình hình thực tế. Nêu lên những tác động xấu đã xảy ra hoặc có thể xảy ra 
+ Kiến nghị cách giải quyết 
+ Cảm ơn 
Chữ ký của người viết đơn 
Hãy nêu cấu tạo của bài văn tả cảnh 
Bài văn tả cảnh gồm có 3 phần : 
Mở bài : Giới thiệu cảnh sẽ tả 
Thân bài : Tả từng phần hay sự thay đổi của cảnh theo thời gian 
Kết bài : Cảm nghĩ về cảnh đã tả 
Thứ sáu ngày 08 tháng 11 năm 2013 Tập làm văn 
CAÁU TAÏO BAØI VAÊN TAÛ NGÖÔØI 
câu 1 : Xác định phần mở bài và cho biết tác giả giới thiệu người định tả bằng cách nào. Câu 2 : Ngoại hình của A Cháng có những điểm gì nổi bật? Câu 3 : Qua đoạn văn miêu tả hoạt động của A Cháng, em thấy A Cháng là người như thế nào ? Câu 4 : Tìm phần kết bài và nêu ý chính của nó. Câu 5 : Từ bài văn trên, em nhận xét về cấu tạo bài văn tả người 
câu 1 : Xác định phần mở bài và cho biết tác giả giới thiệu người định tả bằng cách nào. Câu 2 : Ngoại hình của A Cháng có những điểm gì nổi bật? Câu 3 : Qua đoạn văn miêu tả hoạt động của A Cháng, em thấy A Cháng là người như thế nào? Câu 4 : Tìm phần kết bài và nêu ý chính của nó. 
Thảo luận vòng 1 
câu 1 : Xác định phần mở bài và cho biết tác giả giới thiệu người định tả bằng cách nào. Câu 2 : Ngoại hình của A Cháng có những điểm gì nổi bật? Câu 3 : Qua đoạn văn miêu tả hoạt động của A Cháng, em thấy A Cháng là người như thế nào? Câu 4 : Tìm phần kết bài và nêu ý chính của nó. 
Thảo luận vòng 2 
câu 1 : Xác định phần mở bài và cho biết tác giả giới thiệu người định tả bằng cách nào. Câu 2 : Ngoại hình của A Cháng có những điểm gì nổi bật? Câu 3 : Qua đoạn văn miêu tả hoạt động của A Cháng, em thấy A Cháng là người như thế nào? Câu 4 : Tìm phần kết bài và nêu ý chính của nó. 
    Mở bài : “ Nhìn thân hình cân đối đẹp quá!” - Tác giả giới thiệu người định tả - Hạng ACháng qua lời khen của các cụ già trong làng về thân hình khỏe và đẹp của A Cháng .  
Thân bài 
Ngoại hình A Cháng 
Ngực nở vòng cung 
Da đỏ như gỗ lim 
Bắp tay, bắp chân rắn như trắc như gụ 
Vóc cao, vai rộng 
Người đứng thẳng như cột đá trời trồng 
Khi đeo cày hùng dũng như chàng hiệp sĩ đeo cung ra trận 
A Cháng cày ruộng 
Tay nắm đốc cày 
Mắt nhìn thế ruộng, đường cày 
Thân hình nhoài thành đường cong mềm mại, qua trái, qua phải 
Người rạp hẳn xuống 
Đôi chân xoải dài hoặc băm những bước ngắn, gấp gấp 
 Khoeû, raát gioûi, caàn cuø, treû trung,say meâ coâng vieäc . 
Ca ngôïi söùc löïc traøn treà cuûa A Chaùng laø nieàm töï haøo cuûa doøng hoï. 
“Sức lực tràn trề của A Cháng ..ở chân núi Tơ Bo.” 
Kết bài 
Hạng 
A Cháng 
Mở bài 
Thân bài 
Kết bài 
Giới thiệu Hạng A Cháng 
Ngoại hình 
Hoạt động, tính tình 
Ca ngợi A cháng và sự tự hào của dân làng 
 Qua bài văn Hạng A Cháng, hãy nêu cấu tạo của một bài văn tả người 
Ghi nhớ 
Bài văn 
tả người 
Mở bài 
Thân bài 
Kết bài 
Giới thiệu người sẽ tả. 
Ngoại hình: đặc điểm nổi bật về tầm vóc, cách ăn mặc,gương mặt, đôi mắt, hàm răng, thân hình 
Tính tình, hoạt động: lời nói, cử chỉ, thói quen, cách cư xử với người khác, 
Nêu lên cảm nghĩ về người được tả. 
Luyện tập 
Lập dàn ý chi tiết cho bài văn tả một người trong gia đình em (chú ý những nét nổi bật về ngoại hình , tính tình và hoạt động của người đó). 
Bài văn 
tả người 
Mở bài 
Thân bài 
Kết bài 
Giới thiệu người sẽ tả. 
Ngoại hình: đặc điểm nổi bật về tầm vóc, cách ăn mặc,gương mặt, đôi mắt, hàm răng, thân hình 
Tính tình, hoạt động: lời nói, cử chỉ, thói quen, cách cư xử với người khác, 
Nêu lên cảm nghĩ về người được tả. 
Cuûng coá Caáu taïo baøi vaên taû ngöôøi goàm maáy phaàn ? 
  Daën doø: + Hoïc ghi nhôù trang 120  + Chuaån bò baøi : Luyeän taäp taû ngöôøi trang 122 
KÍNH CHÀO THẦY CÔ 

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_tap_lam_van_lop_5_bai_cau_tao_bai_van_ta_nguoi_dao.pptx
Giáo án liên quan