Bài giảng tập đọc Tiếng Việt Lớp 5 - Trí dũng song toàn - Năm học 2019-2020

Bài văn gồm 4 đoạn:

Đoạn 1. Từ đầu cho ra lẽ.

Đoạn 2. Tiếp theo để đền mạng cho Liễu Thăng.

Đoạn 3. Tiếp theo sai người ám hại ông.

Đoạn 4. Còn lại

Câu 1: Sứ thần Giang Văn Minh làm cách nào để vua nhà Minh bãi bỏ lệ “góp giỗ Liễu Thăng” ?

Câu 2: Nhắc lại nội dung cuộc đối đáp giữa ông Giang Văn Minh với đại thần nhà Minh?

Câu 3: Vì sao vua nhà Minh sai người ám hại ông Giang Văn Minh ?

Câu 4: Vì sao có thể nói Giang Văn Minh là người trí dũng song toàn ?

ppt12 trang | Chia sẻ: Thúy Anh | Ngày: 05/05/2023 | Lượt xem: 159 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng tập đọc Tiếng Việt Lớp 5 - Trí dũng song toàn - Năm học 2019-2020, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ hai ngày 13 tháng 4 năm 2020 
Tập đọc 
Trí dũng song toàn 
 Bài văn gồm 4 đoạn: 
Đoạn 1. Từ đầu  cho ra lẽ. 
Đoạn 2 . Tiếp theo  để đền mạng cho Liễu Thăng. 
Đoạn 3. Tiếp theo  sai người ám hại ông. 
Đoạn 4. Còn lại 
Câu 3 : Vì sao vua nhà Minh sai người ám hại ông 
Giang Văn Minh ? 
Câu 2 : Nhắc lại nội dung cuộc đối đáp giữa ông Giang 
Văn Minh với đại thần nhà Minh? 
Câu 1 : Sứ thần Giang Văn Minh làm cách nào để 
vua nhà Minh bãi bỏ lệ “góp giỗ Liễu Thăng” ? 
Câu 4 : Vì sao có thể nói Giang Văn Minh là người trí 
dũng song toàn ? 
Ông vờ khóc than vì không có mặt ở nhà để cúng giỗ cụ tổ 
năm đời. Vua Minh phán: Không ai phải giỗ người đã chết 
từ năm đời . Giang Văn Minh tâu luôn: Vậy, tướng Liễu Thăng tử 
trận đã mấy trăm năm, sao hàng năm nhà vua vẫn bắt nước 
 tôi cử người mang lễ vật sang cúng giỗ ? Vua Minh biết đã 
mắc mưu đành phải tuyên bố bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng. 
Câu 1 : Sứ thần Giang Văn Minh làm cách nào để 
vua nhà Minh bãi bỏ lệ “góp giỗ Liễu Thăng” ? 
 Bằng sự mưu trí Giang Văn Minh đã buộc vua Minh 
 phải bỏ lệ cống nạp góp giỗ Liễu Thăng hàng năm. 
Khi vua Minh tuyên bố bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng thì nước ta thoát được nạn gì ? 
Nước ta thoát khỏi nạn mỗi năm cống nạp một 
 tượng vàng để đền mạng Liễu Thăng. 
Câu đối của đại thần nhà Minh muốn ám chỉ điều gì? 
Ông Giang Văn Minh lấy sự kiện nào để đối lại? 
Câu 2 : Nhắc lại nội dung cuộc đối đáp giữa ông Giang 
Văn Minh với đại thần nhà Minh? 
Đại thần nhà Minh ra vế đối: Đồng trụ đến giờ rêu vẫn mọc. 
 Ông đối lại ngay: Bạch Đằng thuở trước máu còn loang. 
 Đại thần nhà Minh ngạo mạn lấy cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng 
 để hạ nhục danh dự nước ta. Giang Văn Minh lấy việc quân đội 
của ba triều đại Nam Hán, Tống và Nguyên đều thảm hại trên 
Sông Bạch Đằng để đối lại. 
Câu 3 : Vì sao vua nhà Minh sai người ám hại ông 
Giang Văn Minh ? 
 Vua Minh mắc mưu Giang Văn Minh, phải bỏ lệ góp giỗ Liễu 
Thăng nên căm ghét ông. Nay thấy Giang Văn Minh không những 
không chịu nhún nhường trước câu đối của đại thần trong triều, còn 
 dám lấy việc quân đội cả ba triều đại Nam Hán, Tống, Nguyên đều 
 thảm bại trên sông Bạch Đằng để đối lại nên giận quá, sai người 
ám hại. 
 Vì Giang Văn Minh vừa mưu trí vừa bất khuất: 
- Giữa triều đình nhà Minh, ông biết dùng mưu để vua nhà 
Minh buộc phải bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng cho nước Việt. 
- Để giữ thể diện và danh dự đất nước, ông dũng cảm, không 
sợ chết, dám đối lại một vế đối tràn đầy lòng tự hào dân tộc. 
Câu 4 : Vì sao có thể nói Giang Văn Minh là người trí 
dũng song toàn ? 
 Bài văn ca ngợi sứ thần Giang Văn Minh trí dũng 
song toàn, bảo vệ được quyền lợi và danh dự của đất 
 nước khi đi sứ nước ngoài. 
Nội dung bài văn ca ngợi ai? 
 Chờ rất lâu mà vẫn không được vua nhà Minh cho tiếp kiến, 
 ông vờ khóc lóc rất thảm thiết . Vua Minh liền hạ chỉ mời ông 
 đến hỏi cho ra lẽ. Thám hoa vừa khóc vừa than rằng: 
 Hôm nay là ngày giỗ cụ tổ năm đời của thần, nhưng thần không 
 có mặt ở nhà để cúng giỗ. Thật bất hiếu với tổ tiên! 
 Vua Minh phán: 
 - Không ai phải giỗ người đã chết từ năm đời. Sứ thần khóc lóc 
 như vậy thật không phải lẽ ! 
 Giang Văn Minh nghe vậy bèn tâu: 
 - Vậy, tướng Liễu Thăng tử trận đã mấy trăm năm, sao hằng 
 năm nhà vua bắt nước tôi cử người mang lễ vật sang cúng giỗ? 
Thứ hai ngày tháng năm 2015 
Tập đọc: Trí dũng song toàn 
Theo Đinh Xuân Lâm – Trương Hữu Quýnh và Trung Lưu 
Mộ Thám hoa Giang Văn Minh 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_doc_tieng_viet_tri_dung_song_toan.ppt
Giáo án liên quan