Bài giảng môn Toán học Lớp 1 - Bài: Luyện tập (Trang 130) - Lê Thị Tuyết

1. Đặt tính rồi tính

2. Tính nhẩm:

3. Lan hái đuược 20 bông hoa, Mai hái đưuợc 10 bông hoa . Hỏi cả hai bạn hái đưuợc bao nhiêu bông hoa?

Tóm tắt

Lan hái : 20 b«ng hoa

 Mai h¸i : 10 bông hoa

 Cả hai bạn hái : bông hoa ?

Bài giải

Cả hai bạn hái được số bông hoa là:

 20 + 10 = 30 ( bông hoa )

Đá

Đáp số: 30 bông hoa

 

ppt16 trang | Chia sẻ: Khải Anh | Ngày: 08/05/2023 | Lượt xem: 206 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Toán học Lớp 1 - Bài: Luyện tập (Trang 130) - Lê Thị Tuyết, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC CỔ THÀNH 
LỚP 1 A 
MễN : TOÁN 
Giỏo viờn: Lờ Thị Tuyết 
BÀI : LUYỆN TẬP (trang 130) 
Ngày 24 thỏng 4 năm 2020 
 Luyện tập 
40 
20 
10 
70 
+ 
+ 
Toán 
1. Đặt tính rồi tính 
30 
30 
+ 
50 
40 
60 
20 
30 
40 
+ 
+ 
+ 
Thứ sỏu ngày 24 thỏng 4 năm 2020 
1. Đặt tính rồi tính 
40 
20 
+ 
 60 
30 
30 
1 . Đặt tính rồi tính 
+ 
 60 
40 
20 
10 
70 
 60 
 80 
+ 
+ 
1. Đặt tính rồi tính 
30 
30 
+ 
 60 
50 
40 
60 
20 
30 
40 
 90 
 80 
 70 
+ 
+ 
+ 
2. Tính nhẩm: 
a.30 + 20 = 40 + 50 = 10 + 60 = 
 20 +30 = 50 + 40 = 60 + 10 = 
b.30cm + 10cm= 50cm+ 20cm= 
 40cm+40cm = 20cm+30cm = 
 40cm 
 80cm 
70 cm 
50 cm 
50 
50 
 90 
 90 
70 
70 
Nghĩ giữa tiết 
3. Lan hái đưược 20 bông hoa, Mai hái đưược 10 bông hoa . Hỏi cả hai bạn hái đưược bao nhiêu bông hoa? 
 Tóm tắt 
 Lan hái : 20 bông hoa 
 Mai hái : 10 bông hoa 
 Cả hai bạn hái : bông hoa ? 
 Bài giải 
 20 + 10 = 30 ( bông hoa ) 
Đáp số: 30 bông hoa 
Cả hai bạn hỏi được số bụng hoa là: 
4 . Nối theo mẫu 
 20 + 20 
 40 + 40 10 + 60 
 60 + 20 30 + 20 
 40 + 30 30 +10 
 10 + 40 
70 
80 
50 
40 
Tìm những bông hoa nhỏ 
Trò chơi 
50+40 = 
A. 90 
B. 80 
C. 70 
20 +20 
A. 50 
B. 30 
C. 40 
10+50 
A. 40 
B. 60 
C.70 
Về nhà : 
Làm bài tập ở trang 26 vở bài tập toán 
Xem bài : Trừ các số tròn chục 
Dặn dò 
Bài tập mở rộng: Điền số 
40 <.< 60 
30 + 10<..< 40 +20 
10 + 30<.. + 40 < 20 +40 
Tiết học đến đây kết thúc 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_toan_hoc_lop_1_bai_luyen_tap_trang_130_le_thi.ppt
Giáo án liên quan