Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 4 - Bài: Luyện tập xây dựng đoạn văn kể truyện - Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Bài 2: Phát triển ý nêu dưới mỗi tranh thành một đoạn văn kể chuyện.

Chú ý:

a. Hình dung đầy đủ diễn biến trong mỗi đoạn:

- Các nhân vật đang làm gì?

- Các nhân vật nói gì?

b. Miêu tả:

- Ngoại hình của các nhân vật.

- Lưỡi rìu vàng, rìu bạc, rìu sắt.

 

pptx19 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 28/11/2023 | Lượt xem: 236 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 4 - Bài: Luyện tập xây dựng đoạn văn kể truyện - Nguyễn Thị Mỹ Duyên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẠO 
MÔN: TẬP LÀM VĂN 
Giáo viên: NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ 
 LỚP 4.9 
Kiểm tra bài cũ 
1. Hãy kể lại phần thân đoạn của cốt truyện Hai mẹ con và bà tiên? 
2 . Hãy kể lại toàn truyện Hai mẹ con và bà tiên? 
Bài 1: Dựa vào tranh và lời kể dưới tranh, kể lại cốt truyện 
 Ba lưỡi rìu 
Một chàng tiều phu đang đốn củi 
thì lưỡi rìu bị văng xuống sông. 
Một cụ già hiện ra hứa sẽ vớt giúp. 
LÇn thø nhÊt, cô vít lªn mét lư­ìi r×u b»ng vµng . 
Lần thứ hai, cụ vớt lên một lưỡi rìu bằng bạc. 
LÇn thø ba, cô vít lªn mét l­ưìi r×u b»ng s¾t. 
Cô giµ khen chµng trai thËt thµ vµ tÆng chµng c¶ ba l Ư ìi r×u. 
Câu chuyện có mấy nhân vật? Đó là nhân vật nào? 
Câu chuyện kể lại những chuyện gì ? 
Bài 2: Phát triển ý nêu dưới mỗi tranh thành một đoạn văn kể chuyện. 
Chú ý: 
a. Hình dung đầy đủ diễn biến trong mỗi đoạn: 
- Các nhân vật đang làm gì? 
- Các nhân vật nói gì? 
b. Miêu tả: 
- Ngoại hình của các nhân vật. 
- Lưỡi rìu vàng, rìu bạc, rìu sắt. 
Củng cố, dặn dò 
Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì? 
 Chóc c¸c em ch¨m ngoan häc giái 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_luyen_tu_va_cau_lop_4_bai_luyen_tap_xay_dung_doan.pptx