Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 2 - Tuần 17: Mở rộng vốn từ "Từ ngữ về vật nuôi". Câu kiểu "Ai thế nào?" - Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Bài tập 2: Thêm hình ảnh so sánh vào sau mỗi từ

 dưới đây :

 - đẹp, cao, khoẻ;

 - nhanh, chậm ,hiền;

 - trắng, xanh, đỏ.

 M: đẹp đẹp như tiên

đẹp như tiên (như tranh,như hoa, như mơ, như mộng)

ppt31 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 28/11/2023 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 2 - Tuần 17: Mở rộng vốn từ "Từ ngữ về vật nuôi". Câu kiểu "Ai thế nào?" - Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 LUYỆN TỪ VÀ CÂU 
LỚP 2/ 3 
GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 
 Kiểm tra bài cũ 
1 . Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau : 
 dài - 
 Thứ tư ngày 7 tháng 12 năm 2016 
ngắn 
 Thứ tư ngày 7 tháng 12 năm 2016 
 Kiểm tra bài cũ 
2. Đặt câu với từ dài ( hoặc từ ngắn). 
 Thứ tư ngày 7 tháng 12 năm 2016 
Luyện từ và câu 
Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về vật nuôi. 
Câu kiểu Ai thế nào? 
Bài1 : Chọn cho mỗi con vật dưới đây một từ chỉ đúng đặc điểm của nó: nhanh, chậm, khoẻ, trung thành. 
Bài 1. Chọn cho mỗi con vật dưới đây một từ 
chỉ đúng đặc điểm của nó : 
nhanh, chậm, khỏe, trung thành 
Trâu 
Rùa 
Chó... 
Thỏ 
khỏe 
 nhanh 
trung thành 
chậm 
(chăm chỉ) 
(hiền lành) 
(thông minh) 
(tinh khôn) 
Bài tập 2: Thêm hình ảnh so sánh vào sau mỗi từ 
 dưới đây : 
 - đẹp, cao, khoẻ; 
 - nhanh, chậm ,hiền; 
 - trắng, xanh, đỏ. 
 M: đẹp đẹp như tiên 
đẹp như tranh 
đẹp như hoa 
đẹp như tiên ( như tranh,như hoa, như mơ, như mộng ) 
cao như sếu 
cao như cái sào 
khỏe như trâu 
khỏe như voi 
khỏe như bò mộng 
khỏe như hùm 
nhanh như chớp 
nhanh như chớp( như điện,như sóc,như cắt ) 
chậm như sên 
chậm như rùa 
hiền như đất 
hiền như bụt 
trắng như tuyết 
trắng như trứng gà bóc 
trắng như bột lọc 
xanh như tàu lá 
đỏ như gấc 
đỏ như son 
đỏ như lửa 
- đẹp như tiên( như tranh,như hoa, như mơ, như mộng) 
- Khỏe như trâu( như voi,như vâm, như hùm, như bò mộng) 
- nhanh như chớp(như điện,như cắt,như sóc) 
- cao như sếu( như cái sào) 
- xanh như tàu lá 
- đỏ như gấc( như son, như lửa) 
- hiền như đất( như bụt ) 
- trắng như tuyết( như trứng gà bóc, như bột lọc ) 
- đẹp như sên( như rùa) 
Bài tập 3 : Dùng cách nói trên để viết tiếp các câu sau: 
Mắt con mèo nhà em tròn  
Toàn thân nó phủ một lớp lông màu tro,mượt 
Hai tai nó nhỏ xíu 
M: Mắt con mèo nhà em tròn như hòn bi ve. 
 Mắt con mèo nhà em tròn như hạt nhãn. 
 b) Toàn thân nó phủ một lớp lông màu tro, mượt như nhung . 
 c) Hai tai nó nhỏ xíu như hai búp lá non. 
 Toàn thân nó phủ một lớp lông màu tro, mượt như tơ. 
 Hai tai nó nhỏ xíu như hai cái mộc nhĩ tí hon. 
Bài tập 3 : Dùng cách nói trên để viết tiếp các câu sau: 
- Mắt con mèo nhà em tròn 
như hòn bi ve . 
- Mắt con mèo nhà em tròn như hạt nhãn. 
-Toàn thân nó phủ một lớp lông màu tro,mượt 
-Toàn thân nó phủ một lớp lông màu tro, mượt như tơ . 
 - Hai tai nó nhỏ xíu 
- Hai tai nó nhỏ xíu như hai cái mộc nhĩ tí hon. 
như nhung. 
như hai búp lá non. 
Trò chơi 
Dïng c¸ch nãi so s¸nh vÒ mçi sù vËt sau. 
khỏe như voi 
nhanh như sóc 
chậm như rùa 
đẹp như hoa 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_luyen_tu_va_cau_lop_2_tuan_17_mo_rong_von_tu_tu_ng.ppt