Bài giảng Khoa học Lớp 5 - Tiết 60: Sự nuôi và dạy con của một số loài thú - Nguyễn Thị Châu

1. Sự nuôi và dạy con của hổ:

Hổ là loài thú ăn thịt, sống đơn độc, chỉ sống thnh đôi vào mùa sinh sản đó là mùa xuân và mùa hạ.

Hổ đẻ mỗi lứa từ 2 đến 4 con. Hổ con lúc mới sinh rất yếu ớt nên hổ mẹ phải ấp ủ, bảo vệ chúng suốt tuần đầu. Khi hổ con được 2 tháng tuổi, hổ mẹ dạy chúng săn mồi. Từ một năm rưỡi đến hai năm tuổi, hổ con có thể sống độc lập.

 

ppt21 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 25/11/2023 | Lượt xem: 77 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Khoa học Lớp 5 - Tiết 60: Sự nuôi và dạy con của một số loài thú - Nguyễn Thị Châu, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Năm : 2012 
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 
Giáo viên thực hiện : NGUYỄN THỊ CHÂU 
 TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LỢI 
MÔN HỌC 
KHOA HỌC 
Lớp 5 
Kiểm tra bài cũ 
1. Loài thú nuôi con bằng cách nào ? 
a. Kiếm mồi mớm cho con. 
b. Cho con bú . 
2.Động vật trong các hình bên đây : 
b. Động vật đẻ một lứa một con ? 
a. Động vật nào đẻ một lứa nhiều con ? 
SỰ NUÔI VÀ DẠY CON 
CỦA MỘT SỐ LOÀI THÚ 
Khoa Học 
Vua của các lồi thú 
1. Sự nuôi và dạy con của hổ : 
122 
 Đọc các thông tin trong sách giáo khoa trang 122 
và trả lời các câu hỏi sau : 
2. Vì sao hổ mẹ không rời con suốt tuần đầu sau khi sinh ? 
1. Hổ thường sinh sản vào mùa nào ? 
3.Khi nào hổ mẹ dạy hổ con săn mồi ? Khi nào hổ con có thể sống độc lập ? 
- Hổ thường sinh sản vào mùa xuân , mùa hạ . 
- Khi hổ con được 2 tháng tuổi , hổ mẹ dạy con săn mồi . 
- Từ một năm rưỡi đến hai năm tuổi , hổ con có thể sống độc lập . 
- Vì hổ con sinh ra rất yếu ớt . 
Hổ nuôi và dạy con : 
1 
2 
3 
4 
1. Sự nuôi và dạy con của hổ : 
Hổ là loài thú ăn thịt , sống đơn độc , chỉ sống thành đôi vào mùa sinh sản đó là mùa xuân và mùa hạ . 
Hổ đẻ mỗi lứa từ 2 đến 4 con. Hổ con lúc mới sinh rất yếu ớt nên hổ mẹ phải ấp ủ , bảo vệ chúng suốt tuần đầu . Khi hổ con được 2 tháng tuổi , hổ mẹ dạy chúng săn mồi . Từ một năm rưỡi đến hai năm tuổi , hổ con có thể sống độc lập . 
HỔ SĂN MỒI NHƯ THẾ NÀO ? 
HOẠT ĐỘNG 2: TRỊ CHƠI 
	 Qua đoạn phim vừa xem , các nhĩm hình dung hoạt động săn mồi của hổ , thực hiện sắm vai để biểu diễn cảnh hổ mẹ dạy hổ con săn mồi . 
2. Sự nuôi và dạy con của hươu : 
123 
 Đọc các thông tin trong sách giáo khoa trang 123 và trả lời các câu hỏi sau : 
1. Hươu ăn gì để sống ? 
2. Hươu đẻ mỗi lứa mấy con ? Hươu con mới sinh ra đã biết làm gì ? 
3. Tại sao khi hươu con mới khoảng 20 ngày tuổi , hươu mẹ dạy con tập chạy ? 
- Hươu thường đẻ mỗi lứa 1 con. Hươu con mới sinh ra đã biết đi và bú mẹ . 
- Hươu ăn cỏ , ăn lá cây . 
- Chạy là cách tự vệ tốt nhất để trốn kẻ thù . 
 Hươu là loài thú ăn cỏ , lá cây , sống theo bầy , đàn . 
- Hươu thường đẻ mỗi lứa 1 con. Hươu con vừa sinh ra đã biết đi và bú mẹ . Hươu mẹ chăm sóc và bảo vệ con rất chu đáo . Khi hươu con được khoảng 20 ngày tuổi , hươu mẹ dạy con tập chạy . 
2. Sự nuôi và dạy con của hươu : 
CỦNG CỐ 
1 
2 
3 
4 
5 
Hổ đẻ mỗi lứa từ 2 đến 4 con. 
Hươu đẻ mỗi lứa 1 con. 
Hổ ăn thịt . 
Hươu ăn cỏ , lá cây . 
Hổ sống đơn độc . 
Hươu sống theo bầy , đàn . 
Hổ con mới sinh rất yếu ớt . 
Hươu con vừa sinh đã biết đi và bú mẹ . 
Hổ mẹ dạy con săn mồi . 
Hươu mẹ dạy con tập chạy . 
Hổ đẻ mỗi lứa mấy con ? 
Hươu đẻ mỗi lứa mấy con ? 
Hổ ăn gì để sống ? 
Hươu ăn gì để sống ? 
Hổ sống như thế nào ? 
Hươu sống như thế nào ? 
Hổ con mới sinh như thế nào ? 
Hươu con mới sinh đã biết làm gì ? 
Hổ mẹ dạy hổ con làm gì ? 
Hươu mẹ dạy hươu con làm gì ? 
Hổ 
Hươu 
Hổ sống đơn độc . 
Hổ chỉ sống đôi vào mùa sinh sản . 
Linh dương cũng sống theo bầy đàn , cĩ tập tính giống hươu 
Chúng là các con vật cùng họ với nhau 
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_khoa_hoc_lop_5_tiet_60_su_nuoi_va_day_con_cua_mot.ppt
Giáo án liên quan