Bài giảng Khoa học Lớp 4 - Bài: Vai trò của vitamin, chất khoáng và chất xơ - Trường TH Tân Tạo

1. Kể tên một số vitamin mà em biết?

2. Nêu vai trò của các loại vitamin đó?

3.Thức ăn chứa nhiều vitamin có vai trò gì đối với cơ thể?

1. Kể tên một số chất khoáng mà embiết?

2. Nêu vai trò của các loại chất khoáng đó?

3. Thức ăn chứa nhiều chất khoáng có vai trò gì đối với cơ thể?

1. Những thức ăn nào có chứa chất xơ?

2. Chất xơ có vai trò gì đối với cơ thể?

3. Nếu thiếu chất xơ cơ thể sẽ ra sao?

 

ppt15 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 25/11/2023 | Lượt xem: 104 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Khoa học Lớp 4 - Bài: Vai trò của vitamin, chất khoáng và chất xơ - Trường TH Tân Tạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khoa học 
 - Chất đạm cú vai trũ gỡ đối với cơ thể ? 
	ẹaọu naứnh, thũt lụùn, thũt boứ, trửựng gaứ, cua, oỏc, toõm,... 
 - Em hóy kể tờn những loại thức ăn chứa nhiều chất đạm ? 
	 Chaỏt ủaùm giuựp xaõy dửùng vaứ ủoồi mụựi cụ theồ: Taùo ra nhửừng teỏ baứo mụựi laứm cho cụ theồ lụựn leõn, thay theỏ nhửừng teỏ baứo giaứ bũ huỷy hoaùi trong hoaùt ủoọng soỏng cuỷa con ngửụứi . 
Khoa học 
VAI TRề CỦA VITAMIN, CHẤT KHOÁNG VÀ CHẤT XƠ. 
HOẠT ĐỘNG 1 NHỮNG LOẠI THỨC ĂN CHỨA NHIỀU VI-TA-MIN, CHẤT KHOÁNG VÀ CHẤT XƠ 
Em hóy kể tờn cỏc loại thức ăn cú chứa nhiều vitamin và chất khoỏng? 
Em hóy kể tờn cỏc loại thức ăn cú chứa nhiều chất xơ? 
Cỏc loại thức ăn chứa nhiều vi-ta-min và chất khoỏng: 
Cỏc loại thức ăn cú chứa nhiều chất xơ : 
HOẠT ĐỘNG 2  Vai trũ của vi-ta-min, chất khoỏng và chất xơ. 
Nhóm 
Vi-ta-min 
1. Kể tên một số vitamin mà em biết? 
2. Nêu vai trò của các loại vitamin đó? 
3.Thức ăn chứa nhiều vitamin có vai trò gì đối với cơ thể? 
Nhóm 
Chất khoáng 
1. Kể tên một số chất khoáng mà embiết? 
2. Nêu vai trò của các loại chất khoáng đó? 
3. Thức ăn chứa nhiều chất khoáng có vai trò gì đối với cơ thể? 
Nhóm 
Chất xơ 
1. Những thức ăn nào có chứa chất xơ? 
2. Chất xơ có vai trò gì đối với cơ thể? 
3. Nếu thiếu chất xơ cơ thể sẽ ra sao? 
NhómVi-ta-min 
1. Một số vi-ta-min: 
2. Vai trò của các loại vitamin: 
3. Vai trò của vi-ta-min đố i với cơ thể: 
Hoạt động 2 
	Vi-ta-min A, B, C, D, E, K,... 
	Vi- ta- min A giúp sáng mắt, Vi-ta-min D giúp cứng xương và cơ thể phát triển, vi-ta-min C giúp chống chảy máu chân răng, vitamin B giúp kích thích tiêu hoá 
	 Vi-ta-min là những chất khụng tham gia trực tiếp vào việc xõy dựng cơ thể hay cung cấp năng lượng. Tuy nhiờn, chỳng lại rất cần cho hoạt động sống của cơ thể. 
Vai trò của vi–ta–min, chất khoáng và chất xơ: 
Hoạt động 2 
Vai trò của vi–ta–min, chất khoáng và chất xơ: 
Nhóm chất khoáng 
2. Vai trò của các loại chất khoáng: 
	Can-xi, sắt, phốt pho, i-ụt, kẽm ,  
	Can - xi chống bệnh còi xương ở trẻ em, sắt tạo máu cho cơ thể, phốt pho tạo xương cho cơ thể, i-ốt cần cho sự phỏt triển về thể lực và trớ tuệ, kẽm cần thiết cho việc lành vết thương, sự phỏt triển cơ thể, cũng như sự phỏt triển sinh lớ. 
3. Thức ăn chứa nhiều chất khoáng có vai trò đối với cơ thể: 
	Chất khoáng tham gia vào việc xây dựng cơ thể, tạo men tiêu hoá, thúc đẩy hoạt động sống. Nếu thiếu chất khoỏng cơ thể sẽ bị bệnh. 
1. Tên một số chất khoáng: 
Hoạt động 2 
Vai trò của vi–ta–min, chất khoáng và chất xơ: 
Nhóm chất xơ 
1. Những thức ăn nào có chứa chất xơ: 
2. Vai trũ của chất xơ đối với cơ thể : 
3. Nếu thiếu chất xơ cơ thể sẽ bị bệnh 
	Các loại rau, đỗ, khoai. 
	Chất xơ đảm bảo hoạt động bình thường của bộ máy tiêu hoá. 
Kết luận : 
	- Vi-ta-min khụng tham gia trực tiếp vào việc xõy dựng cơ thể hay cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động. Nhưng chỳng lại rất cần cho hoạt động sống của cơ thể. Nếu thiếu vi-ta-min cơ thể sẽ bị bệnh. 
	- Một số chất khoỏng như sắt, canxi tham gia vào việc xõy dựng cơ thể. Một số chất khoỏng khỏc cơ thể chỉ cần một lượng nhỏ để tạo ra cỏc men thỳc đẩy và điều khiển hoạt động sống.Nếu thiếu cỏc chất khoỏng cơ thể sẽ bị bệnh 
	- Chất xơ khụng cú gớa trị dinh dưỡng, nhưng rất cần thiết để đảm bảo hoạt động bỡnh thường của bộ mỏy tiờu húa. Giỳp cơ thể thải được chất cặn bó ra ngoài 
Hoạt động 4 trò chơi: “ Đi Chợ ” 
Kết luận : 
	- Vi-ta-min khụng tham gia trực tiếp vào việc xõy dựng cơ thể hay cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động. Nhưng chỳng lại rất cần cho hoạt động sống của cơ thể. Nếu thiếu vi-ta-min cơ thể sẽ bị bệnh. 
- Một số chất khoỏng như sắt, canxi tham gia vào việc xõy dựng cơ thể. Một số chất khoỏng khỏc cơ thể chỉ cần một lượng nhỏ để tạo ra cỏc men thỳc đẩy và điều khiển hoạt động sống.Nếu thiếu cỏc chất khoỏng cơ thể sẽ bị bệnh 
- Chất xơ khụng cú gớa trị dinh dưỡng, nhưng rất cần thiết để đảm bảo hoạt động bỡnh thường của bộ mỏy tiờu húa. Giỳp cơ thể thải được chất cặn bó ra ngoài 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_khoa_hoc_lop_4_bai_vai_tro_cua_vitamin_chat_khoang.ppt
Giáo án liên quan