Bài giảng Khoa học Lớp 4 - Bài: Mây được hình thành như thế nào? Mưa từ đâu ra? - Trường TH Tân Tạo

2/ Nước tồn tại ở thể lỏng, khí và rắn có điểm gì khác nhau?

a/ Nước ở 3 thể lỏng, khí, rắn có hình dạng nhất định.

Hãy nêu ghi nhớ của bài .

b/ Nước ở 3 thể lỏng, khí, rắn không có hình dạng nhất định.

c/ Nước ở thể lỏng, khí không có hình dạng nhất định. Nước ở thể rắn có hình dạng nhất định.

 

ppt16 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 23/11/2023 | Lượt xem: 125 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Khoa học Lớp 4 - Bài: Mây được hình thành như thế nào? Mưa từ đâu ra? - Trường TH Tân Tạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẬN BÌNH TÂN TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẠO 
KHOA HỌC 
Khoái 4 
MAÂY ÑÖÔÏC HÌNH THAØNH NHÖ THEÁ NAØO? 
MÖA TÖØ ÑAÂU RA? 
Khoa học 
Bài cũ 
1/ Nước tồn tại ở thể nào? 
a/ Rắn, lỏng 
 b/ Rắn, khí 
 c/ Lỏng, khí. 
d/ Lỏng, khí, rắn. 
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất 
2/ Nước tồn tại ở thể lỏng, khí và rắn có điểm gì khác nhau? 
a/ Nước ở 3 thể lỏng, khí, rắn có hình dạng nhất định. 
b/ Nước ở 3 thể lỏng, khí, rắn không có hình dạng nhất định. 
c/ Nước ở thể lỏng, khí không có hình dạng nhất định. Nước ở thể rắn có hình dạng nhất định. 
Hãy nêu ghi nhớ của bài . 
Khoa học 
Mây được hình thành như thế nào ? 
Mưa từ đâu ra? 
Hoạt động 1 : Tìm hiểu về sự hình thành mây. 
Hoạt động 2 : Tìm hiểu mưa từ đâu ra? 
Hoạt động 3 : Củng cố 
1. Tôi là nước ở sông, hồ, biển, . Tôi bay hơi vào không khí. 
2. Lên cao gặp lạnh, từ hơi nước tôi lại biến thành những hạt nước nhỏ li ti. 
Trên cao, nhiều hạt nước nhỏ li ti hợp lại với nhau thành những đám mây. 
Hoạt động 1 : Tìm hiểu về sự hình thành mây. 
Quan sát hình vẽ và đọc mục 1,2,3 trang 46 
Thảo luận nhóm đôi. 
Thực hiện phiếu học tập 
1/ Trước khi bay hơi, nước tồn tại ở thể nào? 
2/ Khi lên cao, hiện tượng gì xảy ra với nước? 
3/ Hiện tượng đó mang lại kết quả gì? 
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất 
a/ Nước đông đặc tạo thành những đám mây. 
b/ Nước càng bốc hơi bay lên cao càng lạnh. 
c/ Hơi nước bay lên cao, gặp lạnh ngưng tụ thành những hạt nước rất nhỏ, tạo nên các đám mây. 
Mây được hình thành như thế nào ? 
Đúng 
Nước bay hơi 
Đám mây mang đầy hơi nước 
Đám mây báo hiệu sự xuất hiện của cơn mưa giông 
Đám mây báo hiệu sự xuất hiện của cơn bão 
Hoạt động 2 : Tìm hiểu mưa từ đâu ra? 
Quan sát hình vẽ và đọc mục 4, 5 trang 46 
4.Các đám mây tiếp tục bay lên cao. Càng lên cao càng lạnh, càng nhiều hạt nước nhỏ đọng lại hợp thành các giọt nước lớn hơn, trĩu nặng và rơi xuống tạo thành mưa. 
5. Cùng với những giọt mưa khác tôi lại có thể trở về nơi tôi đã ra đi 
Các giọt nước có trong các đám mây rơi xuống đất tạo thành mưa. 
Thảo luận nhóm 4 
Hiện tượng gì xảy ra khi mây tiếp tục bay lên cao? 
Điền vào chỗ chấm cho hợp lí 
Sơ đồ thể hiện sự hình thành mây và mưa 
Nước 
Bay hơi 
Ngưng tụ 
Mây 
Nhiều mây đen 
Mưa 
3 
4 
2 
1 
Đông đặc 
Ghi nhớ 
	Hơi nước bay lên cao, gặp lạnh ngưng tụ thành những hạt nước rất nhỏ, tạo nên các đám mây. 
 	Các giọt nước có trong các đám mây rơi xuống đất tạo thành mưa. 
 	Hiện tượng nước bay hơi thành hơi nước, rồi từ hơi nước ngưng tụ thành nước xảy ra lập đi lập lại, tạo ra vòng tuần hoàn của nước trong thiên nhiên. 
Tôi là gì? 
SẮM VAI 
1/ Tên mình là gì? 
2/ Mình ở thể nào? 
3/ Mình ở đâu? 
4/ Điều nào giúp mình biến thành người khác? 
Dặn dò 
Học ghi nhớ bài . 
Xem trước bài : Sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên. 
TiẾT HỌC KẾT THÚC 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_khoa_hoc_lop_4_bai_may_duoc_hinh_thanh_nhu_the_nao.ppt
Giáo án liên quan