Bài giảng Học vần Lớp 2 - Bài: on, an - Phan Thị Thùy Dung

Quý thầy cô về dự giờ

MÔN : HỌC VẦN

Bài : on – an

Giáo viên: Phan Thị Thùy Dung

Lớp : Một 2

Trò chơi

Bác đưa thư

mẹ con

nhà sàn

thợ hàn

hòn đá

rau non

Trò chơi

Tìm tiếng ngoài bài chứa vần vừa học

 

pptx13 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 27/11/2023 | Lượt xem: 69 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Học vần Lớp 2 - Bài: on, an - Phan Thị Thùy Dung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Quyù thaày coâ veà döï giôø 
Tr©n träng chµo ®ãn 
MÔN : HỌC VẦN 
Bài : on – an 
Giáo viên: Phan Thị Thùy Dung 
Lớp : Một 2 
PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN BÌNH TÂN 
Trường Tiểu học TÂN TẠO 
Trò chơi 
Bác đưa thư 
a o bèo 
Nhà Sáo Sậu ở sau dãy núi. Sáo ưa nơi khô ráo, có nhiều châu chấu, cào cào. 
cái cầu 
c hịu khó 
on 
m ẹ con 
c on 
a n 
a n 
s 
n hà sàn 
on 
rau non 
hßn ®¸ 
thî hµn 
rau non 
hßn ®¸ 
thî hµn 
bµn ghÕ 
rau non 
hßn ®¸ 
thî hµn 
bµn ghÕ 
on 
on 
an 
an 
Trò chơi 
Tìm tiếng ngoài bài chứa vần vừa học 
ĐỘI A 
ĐỘI B 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_hoc_van_lop_2_bai_on_an_phan_thi_thuy_dung.pptx
Giáo án liên quan