Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài: g, gh (Tiết 1) - Huỳnh Ngọc Linh

 Thảo luận nhóm 5 :

Nhóm ta1o,nho, xoa2i : Đọc tiếng.

- Nhóm ca1, bu7o71m,hoa : Đọc từ. Ti2m tie61ng co1 a7m vu2a ho5c.

- Nhóm 7, 8, 9 : Ghép tiếng tạo từ. D9o5c tu72.

g gh

 gà ghế

 gà ri ghế gỗ

nhà ga gồ ghề

 gà gô ghi nhớ

 

pptx10 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 28/11/2023 | Lượt xem: 136 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài: g, gh (Tiết 1) - Huỳnh Ngọc Linh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHOỉNG GIAÙO DUẽC QUAÄN BèNH TAÂN 
TRệễỉNG TIEÅU HOẽC TAÂN TAẽO 
Moõn : Hoùc vaàn 
Baứi : g-gh (tieỏt 1) 
GIAÙO VIEÂN : HUYỉNH THề NGOẽC LINH 
LễÙP : MOÄT. 3 
Kieồm tra baứi cuừ: Troứ chụi : Haựi quaỷ 
ua- ửa 
bia ủaự 
ngửùa 
ca muaự 
cua 
laự luựa 
 g 
 g à 
 gà ri 
gh 
gh ế 
ghế gỗ 
 g 
 g à 
 gà ri 
gh 
gh ế 
ghế gỗ 
 Thaỷo luaọn nhoựm 5 : 
Nhoựm ta1o,nho, xoa2i : ẹoùc tieỏng. 
- Nhoựm ca1, bu7o71m,hoa : ẹoùc tửứ. Ti2m tie61ng co1 a7m vu2a ho5c. 
- Nhoựm 7, 8, 9 : Gheựp tieỏng taùo tửứ. D9o5c tu72. 
nhà ga 
gồ ghề 
gà gô 
ghi nhớ 
g 
g 
g 
g 
gh 
gh 
 g gh 
 g à gh ế 
 gà ri ghế gỗ 
 nhà ga gồ ghề 
 gà gô ghi nhớ 
Chuực sửực khoỷe thaày coõ vaứ caực em 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_hoc_van_lop_1_bai_g_gh_tiet_1_huynh_ngoc_linh.pptx
Giáo án liên quan