Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 14: d, đ - Trường TH Tân Tạo

KIỂM TRA BÀI CŨ

n no nô nơ

m mo mô mơ

bò bê có cỏ , bò bê no nê

mình cùng hát nào!

da dê

đi bộ

da de do

đa đe đo

da dê đi bộ

dì na đi đò, bé và mẹ đi bộ

 

ppt33 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 22/11/2023 | Lượt xem: 182 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 14: d, đ - Trường TH Tân Tạo, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 14: d, đ 
HỌC VẦN 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
n no nụ nơ 
m mo mụ mơ 
 bũ bờ cú cỏ , bũ bờ no nờ 
 dê 
 d 
 d ê 
 dê 
 d 
 d ê 
 đ 
 đ ò 
 dê 
 d 
 d ê 
 đò 
 đ 
 đ ò 
mình cùng hát nào! 
da de do 
đa đe đo 
d 
d 
d 
đ 
đ 
đ 
 đi bộ 
da dê 
 dê 
 d 
 d ê 
 đò 
 đ 
 đ ò 
 da de do 
 đa đe đo 
da dê đi bộ 
 dê 
 d 
 d ê 
 đò 
 đ 
 đ ò 
 da de do 
 đa đe đo 
da dê đi bộ 
Tiết 2 
 dê 
 d 
 d ê 
 đò 
 đ 
 đ ò 
 da de do 
 đa đe đo 
da dê đi bộ 
dì na đi đò, bé và mẹ đi bộ 
 dì na đi đò, bé và mẹ đi bộ 
Bài 14: 
 dê 
 d 
 d ê 
 đò 
 đ 
 đ ò 
 d 
 ,đ 
 da de do 
 đa đe đo 
da dê đi bộ 
dì na đi đò, bé và mẹ đi bộ 
mình cùng vui chút nhé! 
dế, cá cờ, bi ve, lá đa 
Trò chơi 
Ai nhanh nhất ? 
Ai nhanh nhất ? 
đen 
đỏ 
dơi 
đĩa bay 
cây dừa 
trái đất 
đại bàng 
đe 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_hoc_van_lop_1_bai_14_d_d_truong_th_tan_tao.ppt