Bài giảng Địa lí Lớp 5 - Tiết 19: Châu Á - Cao Thị Nhan

Quan sát lược đồ và trả lời câu hỏi:

1. Châu Á nằm ở bán cầu nào? Trải dài từ vùng nào đến vùng nào trên Trái Đất?

2. Chỉ vị trí châu Á trên lược đồ và cho biết châu Á bao gồm những phần nào?

3.Châu Á giáp các châu lục và đại dương nào?

 

ppt32 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 25/11/2023 | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Địa lí Lớp 5 - Tiết 19: Châu Á - Cao Thị Nhan, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ ĐỊA LÍ 
GV: CAO THỊ NHAN 
BÀI CŨ 
* Đúng hay Sai 
1. Ở nước ta, lúa gạo là loại cây được trồng nhiều nhất. 
 2. Dân cư nước ta tập trung đông đúc ở vùng núi và cao nguyên. 
Đ 
S 
 2. Dân cư nước ta tập trung đông đúc ở đồng bằng và ven biển, thưa thớt ở vùng núi và cao nguyên. 
Đ 
*Đúng hay Sai 
3 . Ở nước ta , đất phe-ra-lít tập trung chủ yếu ở vùng đồi núi và đất phù sa ở vùng đồng bằng 
 4 . Rừng rậm nhiệt đới phân bố chủ yếu ở ven biển , còn rừng ngập mặn ở vùng đồi núi 
Đ 
S 
BÀI CŨ 
 4 . Rừng rậm nhiệt đới phân bố chủ yếu ở vùng đồi núi , còn rừng ngập mặn ở vùng ven biển 
Đ 
6 châu lục 
 1.CHÂU Á 
 2.CHÂU ÂU 
 3.CHÂU PHI 
 4.CHÂU MĨ 
 5.CHÂU ĐẠI DƯƠNG 
 6.CHÂU NAM CỰC 
 Kể tên các châu lục và đại dương trên thế giới mà em biết ? 
4 đại dương 
1. THÁI BÌNH DƯƠNG 
2. ĐẠI TÂY DƯƠNG 
3. ẤN ĐỘ DƯƠNG 
4. BẮC BĂNG DƯƠNG 
  là một trong 6 châu lục của quả đất 
2. Ch âu Âu 
3. Ch âu Phi 
4. Ch âu Mĩ 
5. Ch âu Đại Dương 
6. Ch âu Nam Cực 
1. Châu Á 
Châu Á 
®Þa lÝ 
1 . Vị trí địa lí và giới hạn của Châu Á: 
Châu Á 
2. Chỉ vị trí châu Á trên lược đồ và cho biết châu Á bao gồm những phần nào? 
3.Châu Á giáp các châu lục và đại dương nào? 
1. Châu Á nằm ở bán cầu nào? Trải dài từ vùng nào đến vùng nào trên Trái Đất? 
Quan sát lược đồ và trả lời câu hỏi: 
CHÂU Á 
I. Vị trí địa lí và giới hạn 
* Châu Á nằm ở bán cầu Bắc. 
	Trải dài từ vùng gần cực Bắc đến quá xích đạo. 
* Châu Á có 3 phía giáp biển và đại dương : 
 Phía bắc giáp Bắc Băng Dương, phía đông 
 giáp Thái Bình Dương, phía nam giáp Ấn 
 Độ Dương, phía tây và tây nam giáp châu 
 Phi và châu Âu. 
Bảng số liệu về diện tích các châu lục 
 Châu lục 
 Diện tích ( triệu Km ) 
 Châu Á 
44 
 Châu Mĩ 
42 
 Châu Phi 
30 
 Châu Âu 
10 
 Châu Đại Dương 
9 
 Châu Nam Cực 
14 
 Dựa vào bảng số liệu, so sánh diện tích Châu Á với diện tích các châu lục khác? 
2 
 * Châu Á có diện tích 
 lớn nhất trong các 
 châu lục trên thế giới. 
 2 . Đặc điểm tự nhiên của Châu Á: 
®Þa lÝ 
1 . Vị trí địa lí và giới hạn của Châu Á: 
Châu Á 
 Nêu tên lược đồ và cho biết lược đồ thể hiện những nội  dung gì ? 
§«ng nam ¸ 
nam ¸ 
 T©y nam ¸ 
 §«ng ¸ 
 b¾c ¸ 
 Trung ¸ 
 Lược đồ các khu vực Châu Á biểu diễn: 
+ Địa hình của Châu Á 
+ Các khu vực và giới hạn từng khu vực của Châu Á 
§«ng nam ¸ 
nam ¸ 
 T©y nam ¸ 
 §«ng ¸ 
 b¾c ¸ 
 Trung ¸ 
	 Núi và cao nguyên chiếm diện tích châu Á; trong đó có những vùng núi rất cao và đồ sộ. 
 Đỉnh Ê - vơ - rét ( 8848m ) thuộc dãy Hi-ma-lay-a, cao nhất thế giới. 
3 
4 
Quan s át lược đồ và nêu đặc điểm địa hình của Châu Á 
§«ng nam ¸ 
nam ¸ 
 T©y nam ¸ 
 §«ng ¸ 
 b¾c ¸ 
 Trung ¸ 
Đọc và chỉ trên lược đồ một số dãy núi, đồng bằng lớn của châu Á ? 
Châu Á chịu ảnh hưởng của các đới khí hậu nào? 
	Châu Á có đủ các đới khí hậu: 
 Nhiệt đới 
 Ôn đới 
 Hàn đới 
Vịnh biển ( Nhật bản ) 
b) Bán hoang mạc ( Ca - dắc - xtan ) 
Đồng bằng ( đảo Ba-li, In-đô-nê-xi-a ) 
Rừng Tai – Ga ( LB. Nga ) 
Dãy núi Hi-ma-lay-a ( phần thuộc Nê-pan) 
	 Quan sát một số cảnh thiên nhiên và lược đồ các khu vực Châu Á, trả lời câu hỏi: 
Câu 1. Châu Á có mấy khu vực ? Đó là những khu vực nào? 
Câu 2. Hãy xác định các cảnh thiên nhiên ở hình 2 nằm ở khu vực nào của châu Á? 
 Thiên nhiên của châu Á đa dạng và phong phú. 
mét sè c¶nh quan 
thiªn nhiªn ch©u ¸ 
Rừng nhiệt đới ( Phi-líp-pin) 
Rừng hỗn hợp ( lá kim và lá rộng) 
Sông Mê - Công 
Cao nguyên Tây Tạng 
Thảo nguyên Đài Hãn (Trung Quốc) 
 Châu Á nằm ở bán cầu Bắc, có diện tích lớn nhất trong các châu lục trên thế giới. Thiên nhiên của châu Á rất đa dạng. 
 2 . Đặc điểm tự nhiên của Châu Á: 
®Þa lÝ 
1 . Vị trí địa lí và giới hạn của Châu Á: 
Châu Á 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
5 
3 
4 
6 
7 
8 
12 
11 
10 
9 
TRUÙC XANH 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dia_li_lop_5_tiet_19_chau_a_cao_thi_nhan.ppt
Giáo án liên quan