Bài giảng Đạo đức: Tiết 23 : Đi bộ đúng quy định (tiết 1)

.MỤC TIÊU

-HS hiểu :Phải đi bộ trên vỉa hè, nếu đường không có vỉa hè phải đi sát lề đường

-Qua đường ở ngã ba, ngã tư phải đi theo đèn hiệu ( và vạch quy định )

-Đi bộ đúng quy định là đảm bảo an toàn cho mình và cho mọi người

II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN

- Vở BT đạo đức 1

- Tranh minh hoạ bài học

 

doc52 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 1439 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Đạo đức: Tiết 23 : Đi bộ đúng quy định (tiết 1), để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hoạt động của học sinh
1/Bài cũ
3-5’
* Gọi HS đọc bài: Trường em và trả lời câu hỏi
-Trong bài trường học được gọi là gì?
-Vì sao nói trường học là ngôi nhà thứ hai của em?
-GV nhận xét cho điểm
* 2 HS đọc bài: Trường em và trả lời câu hỏi
-Trong bài trường học được gọi là ngôi nhà thứ hai của em
- Trường học là ngôi nhà thứ hai của em vì ở trường có cô giáo hiền như mẹ
-HS đọc bài, lớp nhận xét
2/Bài mới
Giới thiệu bài
Hoạt động 1
 Hướng dẫn HS luyện đọc
 Tiết 1
* Bác Hồ là ai? Các em biết gì về Bác?
GV giới thiệu bài thơ “ Tặng cháu” của Bác Hồ. Ghi b¶ng
* GV đọc mẫu lần 1
Chú ý giọng đọc chậm rãi, nhẹ nhàng, tình cảm
-GV ghi các từ luyện đọc lên bảng: tặng, vở, chút, gọi là, nước non cho HS đọc
* Lắng nghe trả lời câu hỏi.
* Lắng nghe.
-3 đến 5 HS đọc
Cả lớp đồng thanh
Chút / chúc ,Non / lon ,vở / vỡ
-Phân tích cá nhân
Luyện đọc câu
Luyện đọc đoạn , bài
Hoạt động 2
 Ôn các vần ao, au
Trß ch¬i 
-Cho HS phân tích các từ khó: tặng, vở, chút
- GV giải nghĩa từ khó: chút, gọi là, nước non, ( là đất nước, tổ quốc)
-Mỗi câu 2 HS đọc. 
- Cho mỗi bàn đọc đồng thanh,tiếp sức
* Chia nhóm đọc theo hình thức nối tiếp
- GV cùng Học sinh khác nhận xét cho điểm
1/Tìm tiếng trong bài có vần au?
- Cho HS đọc và phân tích các tiếng vừa tìm
2/Tìm tiếng ngoài bài có vần ao, au?
-cho hs quan s¸t tranh hái tranh vÏ g×?
Cho HS tìm theo nho
- Cho HS đọc các tiếng mà các em vừa tìm
3/Nói câu chứa tiếng có vần ao, au
Cho hs ch¬i trß ch¬i chuyĨn tiÕt
Hs ghÐp tõ khã
- Lắng nghe.
-3 đến 5 HS đọc bài
-Mỗi bàn đọc đồng thanh 1 câu
Mỗi HS đọc 1 câu ( đọc tiếp sức đến hết )
* HS luyện đọc đoạn thi đua hai nhóm.
- Mỗi tổ cử 1 HS đọc, 1 HS chấm điểm
* cháu
-Tiếng cháu gồm có âm ch đứng trước vần au đứng sau dấu sắc trên đầu âm ă
--Hs nhËn xÐt tranh ®äc tõ d­íi tranh :chim chµo mµo, c©y cau
Nªu tiÕng cã ao, au: chµo mµo, cau
-Thi đua tìm viết trên bảng:áo,láo,cau,lau,thau,chào
- Đọc đồng thanh.
- HS quan sát tranh, đọc câu mẫu 
-Sao s¸ng trªn bÇu trêi.
-C¸c b¹n häc sinh rđ nhau.
Hs thi nhau nãi c©u
Líp tr­ëng ®iỊu khiĨn
Hoạt động1 
Tìm hiểu bài đọc và luyện đọc
Hoạt động 2
Học thuộc lòng bài thơ
Hoạt động 3
Hát các bài hát về Bác
Tiết 2
- GV đọc mẫu lần 2
Cho HS đọc câu đầu và trả lời câu hỏi
- Bác Hồ tặng vở cho ai?
- Cho HS đọc 2 câu cuối và trả lời câu hỏi
- Bác mong bạn nhỏ làm điều gì?
-Bài thơ nói lên điều gì
-GV nhận xét
* GV hướng dẫn HS đọc thuộc bài thơ bằng cách xoá dần bảng để HS đọc
- Cho HS thi đọc thuộc bài thơ
-GV nhận xét, cho điểm HS
* GV gọi HS xung phong hát. Nhận xét
-Cho hát bài hát :Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh.
- Lắng nghe.
-2 học sinh đọc câu thơ đầu tìm hiểu trả lời câu hỏi.
- Bác Hồ tặng vở cho các bạn thiếu niên nhi đồng.(Cho bạn HS)
 2 HS đọc ,HS khác nêu câu hỏi cho bạn trả lời.
...ra công học tập để sau này giúp nước nhà
trở thành người có ích cho đất nước
-Nói lên tình cảm yêu mến, sự quan tâm của Bác đối với HS. Mong muốn các bạn hãy chăm học để trở thành người có ích cho đất nước
 -Lắng nghe.
* Đọc đồng thanh ,nhóm ,cá nhân
- Cho mỗi nhóm 1 em thi đọc.
2 HS đọc toàn bài
 -Lắng nghe.
- Hát trước lớp.
Cả lớp hát bài: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng- nhạc và lời Phong Nhã
 3/Củng cố dặn dò
* Hôm nay học bài gì?
-Gọi HS đọc lại toàn bài và trả lời câu hỏi:
-Bác Hồ tặng vở cho ai?
-Bác mong muốn điều gì?
-Dặn HS về học thuộc bài thơ
NhËn xÐt tiÕt häc vµ chuÈn bÞ bµi sau
* Tặng cháu.
-Một học sinh đọc một học sinh nêu câu hỏi cho bạn trả lời.
-Bác Hồ tặng vở cho bạn HS
-Bác mong muốn...ra công học tập để sau này giúp nước nhà
trở thành người có ích cho đất nước
-HS lắng nghe 
 TOÁN
TiÕt 91 :LuyƯn tËp chung
I. MỤC TIÊU 
Giúp HS củng cố về kĩ năng cộng, trừ nhẩm trong phạm vi 20
Kĩ năng so sánh số trong phạm vi 20
Kĩ năng vẽ đoạn thẳng có số đo cho trước
Giải bài toán có lời văn có nội dung hình học
II. ĐỒ DÙNG
GV: bảng phụ, các số đến 20, đồ dùng chơi trò chơi
HS:sách giáo khoa , vở 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của HS
1/Bài cũ
- Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập
13 + 4  + 2 
 18 - 7  +3	
 1 + 3  + 4 
-Hướng dẫn nhận xét bài trên bảng.Cho ®iĨm hs. NhËn xÐt bµi cị
- HS cả lớp làm vào phiếu bài tập
13 + 4 17 + 2 19
 18 - 7 11 +3 14
 1 + 3 4 + 4 8 
-Theo dõi sửa bài.
2/Bài mới
Hoạt động 1
Bài 1
Làm việc nhóm 2
Bài 2
Làm bảng
* GV giới thiệu bài “ Luyện tập chung”. Ghi b¶ng
Tổ chức cho HS tự làm bài tập trong sgk
* HS nêu yêu cầu bài 1
- Cho HS nêu cách làm 
- Chữa bài gọi từng nhóm nêu kết quả trước lớp.
* Yêu cầu làm bài
* Lắng nghe.
* Tính 
- 12+3 tách 12=10 và 2 Lấy 2+3=5,10+5=15
a/ 12+3=15 15+4=19 8+2=10
 15-3=12 19-4=15 10-2=8
 14+3=17 17-3=14
b/ 11+4+2=17 19-5-4=10 
 14+2-5=11 
-Nhóm 2 thảo luận hỏi đáp ,1 HS nêu phép tính ,1 HS nêu kết quả
- Nhóm khác theo dõi bổ xung.
* Khoanh vào số lớn nhất (hoặc bé nhất )
 con.
Bài 3
Làm vở
Bài 4
Làm phiếu bài tập.
- HS nêu yêu cầu bài 2
- Đọc các số: 14,18,11,15
 17,13,19,10 
-Chữa bài :Gọi HS có kết quả đúng lên trước lớp.
*HS nêu nhiệm vụ bài 3
-Hướng dẫn học sinh cách vÏ.
 - Yêu cầu làm bài
* HD HS đọc bài toán, quan sát, tóm tắt bằng hình vẽ
- GV hướng dẫn cách tóm tắt
-Tìm số bé nhất và số bé nhất để khoanh.
-Dãy 1: * Khoanh vào số lớn nhất:14,18,11,15
* Khoanh vào số bé nhất 17,13,19,10
-Theo dõi sửa sai
* Vẽ đoạn thẳng có độ dài 4 cm
-Nêu lại cách thực hiện.
-HS vẽ đoạn thẳng và đổi vở dùng thước kẻ để kiểm tra lẫn nhau
* 1-2 HS đọc đề,kết hợp quan sát.
- HS Quan sát thảo lụân làm bài và trình bày bài giải trên phiếu lớn ,gắn kết quả lên bảng.
Bµi giải
Đoạn thẳng AC dàisè cm lµ:
3+6=9 (cm )
Đáp số : 9 cm
3 /Củng cố dặn dò
* Cho HS chơi trò chơi “Chia bánh”
Cách chơi: GV phổ biến yêu cầu chia bánh; chia mỗi chiếc bánh thành 4 phần, mỗi phần có chứa 2 số sao cho tổng 2 số trong các phần đều bằng nhau
Chia lớp thành 4 đội, đội nào nhanh nhất và đúng nhất là thắng cuộc
NhËn xÐt tiÕt häc 
* HS chơi trò chơi thi đua giữa các tổ với nhau
ÔN TẬP TIẾNG VIỆT
I-Mục tiêu:
-Củng cố lại đọc viết bài tập đọc ,chính tả đã viết.
- Giúp HS đọc trôi chảy và viết thành thạo bài chính tả và tập đọc đã học:Tặng cháu
II- Lên lớp :
A – Rèn đọc :
- Cho đọc lại bài :Tặng cháu . Cho HS giỏi kèm HS yếu giáo viên theo dõi , giúp đỡ . 
- Tổ chức thi đua đọc giữa các tổ nhóm . GV theo dõi nhận xét , tuyên dương và kết hợp ghi điểm .
B - Rèn viết : 
-GV đọc cho HS viết bảng con các từ : chút lòng,học tập,nước non
 - GV đọc cho HS viết vở các từ : chút lòng,học tập,nước non
Và đoạn viết cả bài.Chú ý cách trình bày ,viết hoa đầu dòng.Lùi vào 4 ô viết giữa vở
- GV thu vở ghi điểm . nhận xét các lỗi HS mắc phải và yêu cầu HS sửa lại .
C – Nhận xét tiết học : 
-Tuyên dương những em viết , đọc đúng .
- Nhắc những HS mắc lỗi về sữa chữa .
Thø s¸u ngµy 5 th¸ng 3 n¨m 2010
Chính tả
 TỈng ch¸u
I. MỤC TIÊU
HS nh×n s¸ch hoỈc b¶ng, chép lại đúng và đẹp, không mắc lỗi bài thơ “ Tặng cháu” trong kho¶nh 15- 17 phĩt. Trình bày đúng hình thức
Điền đúng chữ l hay n, dấu hỏi hay dấu ngã vµo ch÷ in nghiªng
Viết đúng cự li, tốc độ, các chữ đều và đẹp
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
GV: bảng phụ chép sẵn bài thơ và bài tập
HS: vở, bộ chữ HVTH
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1/Bµi cị
2/Bài mới
* Giới thiệu bài
Gv ®äc cho hs viÕt b¶ng ; c« gi¸o, ®iỊu hay, m¸i tr­êng. 
 2 hs lªn lªn b¶ng lµm bt
§iỊn c hay k: 
đ nghƯ, bã ª, ..Ỵ vë, ..× cä 
* Hôm nay lớp mình sẽ viết bài thơ “ Tặng cháu”.Ghi b¶ng
-Hs viÕt b¶ng con
-@ hs lªn b¶ng lµm: cđ nghƯ, bã kª, kỴ vë, k× cä
* HS lắng nghe
Hoạt động 1
HD HS viết tiÕng ,tõ khã
Hoạt động 2
Viết bài vào vở
Hoạt động 3
HD HS làm bài tập chính tả
- GV treo bảng phụ đã viết sẵn bài thơ
- Cho HS tìm tiếng khó viết
- Cho HS phân tích tiếng khó và viết bảng con
* GV cho HS chép bài vào vở chính tả
- Khi viết ta cần ngồi như thế nào?
-GV hướng dẫn HS cách viết bài: 
- Mỗi câu thơ có mấy tiếng?
Đầu mỗi câu thơ thì viết như thế nào?
- GV quan sát uốn nắn cách ngồi, cách cầm bút
* GV đọc lại bài cho HS soát lỗi
- GV thu vở chấm, nhận xét
* Cho 1 HS nêu yêu cầu bài tập 2
- GV giới thiệu tranh và hỏi
- Bức tranh vẽ cảnh gì?
-Yêu cầu điền miệng.
- Bài 3:Điền dấu hỏi hay dấu ngã .
-3 -> 5 HS đọc bài thơ
-Tiếng khó viết là: cháu, chút, giúp, nước non
-HS phân tích và viết bảng
* HS viết bài vào vở
- Khi viết ta cần ngồi ngay ngắn ,mắt cách vở 15 cm
- Lắng nghe nắm bắt cách viết.
- Mỗi câu thơ có 7 tiếng.
-Đầu mỗi câu thơ thì viết hoa.
* HS đổi vở dùng bút chì soát lỗi sửa bài
- Nộp vở 
* Điền l hay n
- HS quan sát tranh
- Nụ hoa
-Đứng tại chỗ:nụ hoa, Con cò bay lả bay la.
-HS làm miệng
HS làm vào vở
Chõ xôi, quyĨn vë, tỉ chim
3 /Củng cố dặn dò
* Khen 

File đính kèm:

  • docGA LOP 1 TUAN 23 CKT.doc
Giáo án liên quan