Bài giảng Bài 14: Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử (tiếp)

- Mục tiêu:

1) kiến thức yêu cầu học sinh:

 Biết:

 Mạng tinh thể nguyên tử thì nút mạng lưới là các nguyên tử; mạng tinh thể phân tử thì nút mạng lưới là các phân tử.

 Hiểu:

 Tinh thể nguyên tử bền vì liên kết cộng hoá trị giữa các nút mạng tinh thể là bền vững, tinh thể phân tử kém bền vì liên kết giữa các nút mạng lưới là các liên kết phân tử kém bền

doc2 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 863 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Bài 14: Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Hà Tĩnh 28/11/2006
Giáo án: 25
Bài 14: tinh thể nguyên tử 
và tinh thể phân tử 
I - Mục tiêu:
1) kiến thức yêu cầu học sinh:
 Biết: 
 Mạng tinh thể nguyên tử thì nút mạng lưới là các nguyên tử; mạng tinh thể phân tử thì nút mạng lưới là các phân tử. 
 Hiểu: 
 Tinh thể nguyên tử bền vì liên kết cộng hoá trị giữa các nút mạng tinh thể là bền vững, tinh thể phân tử kém bền vì liên kết giữa các nút mạng lưới là các liên kết phân tử kém bền.
 Vận dụng: 
 Giải thích được độ bền của các tinh thể thường gặp trong cuộc sống.
2) Kỷ năng: Rèn luyện kỹ năng diễn dịch, quy nạp.
II - Chuẩn bị: 
 Mô hình mạng tinh thể kim cương ; mô hình mạng tinh thể phân tử iot...
III- Bài cũ: 
Liên kết cộng hoá trị là gì? Tại sao các nguyên tử lại liên kết với nhau.
Giữa các nguyên tử thế nào sẻ tạo liên kết ion, liên kết cộng hoá trị, liên kết cộng hoá trị phân cực và không phân cực. 
Tổ chức hoạt động dạy học:
Bài 14: tinh thể nguyên tử 
và tinh thể phân tử 
I> Mạng tinh thể nguyên tử:
học sinh ghi 
1- Thí dụ mạng tinh thể kim cương:
2- Tính chất của mạng tinh thể nguyên tử:
 Vì tinh thể nguyên tử liên kết giữa các nguyên tử là liên kết ion nên tinh thể nguyên tử bền vững có độ cứng cao.
hoạt động của GV
 Em hãy quan sát mạng tinh thể kim cương và nhân xét về mạng tinh thể của nó?
H: Tại sao kim cương có độ cứng cao ?
hoạt động của HS
 Mạng tinh thể kim cương có đặc điểm :
- Mỗi nút mạng lưới có 1 nguyên tử C.
- Mỗi nguyên tử C liên kết với 4 nguyên tử C bên cạnh bằng 4 liên kết cộng hoá trị. 
 Kim cương cứng là vì trong tinh thể của nó các nguyên tử liên kết với nhau bằng liên kết cộng hoá trị bền vững.
II> Mạng tinh thể phân tử:
học sinh ghi 
1- Một số mạng tinh thể phân tử:
 Tinh thể phân tử iot
hoạt động của HS
 Nhận xét về đặc điểm cấu tạo của mạng tinh thể I2 và H2O:
- Nút mạng lưới là các phân tử.
- Liên kết giữa các phân tử là liên kết phân tử kém bền. 
hoạt động của GV
 H: Em hãy quan sát mô hình mạng tinh thể phân tử I2 mạng tinh thể nước đá và cho nhận xét về đặc điểm cấu tạo của nó?
 H: Theo em tinh thể phân tử nước đá cứng hơn hay tinh thể phân tử iot cứng hơn tại sao?
 H: Theo em mạng tinh thể phân tử bền hơn hay mạng tinh thể nguyên tử bền hơn tại sao?
 Tinh thể phân tử nước.
2- Tính chất chung của mạng tinh thể phân tử:
 Mạng tinh thể phân tử kém bền hơn mạng tinh thể ion và mạng tinh thể nguyên tử vì trong mạng tinh thể phân tử giữa các phân tử có liên kết phân tử kém bền.
 Tinh thể nước đá cứng hơn vì trong tinh thể nước đá các phân tử liên kết với nhau đều đặn hơn chặt chẽ hơn.
 Mạng tinh thể phân tử kém bền hơn mạng tinh thể nguyên tử vì trong mạng tinh thể phân tử liên kết giữa các phân tử kém bền.
V> Củng cố:
1- Tại sao kim cương lại là vật liệu cứng nhất trong các loại vât liệu?
2- Tại sao khi cho thêm muối ăn vào nước thì nước có nhiệt độ đông đặc giảm xuống? 

File đính kèm:

  • docgiao an Tu Anh.doc