Phân phối chương trình trung học cơ sở môn Mỹ Thuật

1. Mục đích

Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học ph hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình gio dục phổ thơng (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục.

2. Nguyn tắc

Điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giảm cc nội dung để gio vin, học sinh (GV, HS) dnh thời gian cho cc nội dung khc, tạo thêm điều kiện cho GV đổi mới phương pháp dạy học theo yu cầu của CT. Việc điều chỉnh nội dung dạy học thực hiện theo cc nguyn tắc sau đây:

(1) Đảm bảo mục tiêu giáo dục của chương trình, sách giáo khoa (SGK) theo qui định của Luật Giáo dục.

(2) Đảm bảo tính lôgic của mạch kiến thức và tính thống nhất giữa các bộ môn; không thay đổi CT, SGK hiện hành.

(3) Không thay đổi thời lượng dạy học đối với mỗi môn học trong một lớp và trong mỗi cấp học.

(4) Thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện tại các cơ sở giáo dục.

 

doc11 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Ngày: 10/01/2015 | Lượt xem: 1892 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân phối chương trình trung học cơ sở môn Mỹ Thuật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
bước của bài vẽ theo mẫu; xác định được độ đậm nhật chính, có ý thức về xa gần của các vật mẫu khi thể hiện trên bài vẽ. Mẫu vẽ trong SGK chỉ là gợi ý, trong những điều kiện cụ thể, giáo viên có thể sử dụng các mẫu vẽ như gợi ý của SKG và có thể linh hoạt sử dụng các mẫu có hình dáng tương tự về hình khối, đảm bảo các yêu cầu của chuẩn kiến thức, kỹ năng. Mỗi bài Vẽ Theo mẫu được thực hiện trong 2 tiết ở hai tuần kế tiếp nhau.
Phân môn Vẽ tranh
Tích hợp lý thuyết Vẽ tranh vào bài thực hành cụ thể, giảm bớt số lượng đề tài trong sách giáo khoa, chỉ thực hiện các đề tài: Học tập, Bộ đội, Ngày tết và mùa xuân, Quê hương em. Mỗi bài Vẽ tranh đề tài này được thực hiện trong 2 tiết ở 2 tuần kế tiếp nhau. Bài Vẽ tranh đề tài Mẹ của em được thực hiện trong 1 tiết.
Phân môn Thường thức mỹ thuật
Các bài Thường thức mỹ thuật có nội dung liên quan được thực hiện ở các tuần kế tiếp nhau và dạy học theo các yêu cầu về Chuẩn kiến thức kỹ năng trong Chương trình Giáo dục phổ thông.
Do những điều chỉnh trên đây nên thứ tự và nội dung dạy học như sau:
 Phân phối chương trình 
 LỚP 6
 Cả năm: 37 tuần ( 35 tiết ) 
Học Kỳ I: 19 tuần (18 tiết ) ; Học Kỳ II: 18 tuần ( 17 tiết ).
 HỌC KỲ I
Tiết
Phân môn
Nội dung
Ghi chú
1
Vẽ trang trí 
Chép họa tiết trang trí dân tộc
2
Thường thức Mỹ thuật
Sơ lược mỹ thuật Việt Nam thời kỳ cổ đại
3
Vẽ Theo mẫu
Sơ lược về Luật Xa gần
4
Vẽ theo mẫu
Cách vẽ theo mẫu. Minh họa bằng bài vẽ theo mẫu có dạng hình hộp và hình cầu (tiết 1)
Tích hợp lý thuyết Vẽ Theo mẫu vào bài thực hành 
5
Vẽ theo mẫu
Mẫu có dạng hình hộp và hình cầu (tiết 2)
6
Vẽ tranh
Cách vẽ tranh
Đề tài học tập (tiết 1)
Tích hợp lý thuyết Vẽ tranh vào bài thực hành
7
Vẽ tranh
Đề tài học tập (tiết 2)
8
Vẽ trang trí 
Cách sắp xếp (bố cục) trong trang trí
9
Thường thức mỹ thuật
Sơ lược mỹ thuật thời Lý (1010 - 1225)
10
Thường thức mỹ thuật
Một số công trình tiêu biểu của mỹ thuật thời Lý
11
Vẽ trang trí 
Màu sắc
12
Vẽ trang trí 
Màu sắc trong trang trí
13
Vẽ trang trí
Trang trí hình vuông 
( Kiểm tra 1 tiết )
14
Vẽ theo mẫu
Mẫu dạng hình trụ và hình cầu ( tiết 1 )
15
Vẽ theo mẫu
Mẫu dạng hình trụ và hình cầu ( tiết 2 )
16
Vẽ trang trí
Trang trí đường diềm
( tiết 16: Kiểm tra học kỳ I )
17
Vẽ tranh
Đề tài Bộ đội (tiết 1)
18
Vẽ tranh
Đề tài Bộ đội (tiết 2)
HỌC KÌ II
19
Thường thức mỹ thuật
Tranh dân gian Việt Nam
20
Thường thức mỹ thuật
Giới thiệu một số tranh dân gian Việt Nam
21
Vẽ Theo mẫu
Mẫu có 2 đồ vật (tiết 1)
22
Vẽ Theo mẫu
Mẫu có 2 đồ vật (tiết 2)
23
Vẽ tranh
Đề tài Ngày tết và mùa xuân (tiết 1)
24
Vẽ tranh
Đề tài Ngày tết và mùa xuân (tiết 2)
25
Vẽ Trang trí
Kẻ chữ in hoa nét đều
(Kiểm tra 1 tiết)
Hướng dẫn học sinh cách bố cục chữ và sử dụng các kiểu chữ cho phù hợp với hình thức trang trí, không yêu cầu cao về kỹ thuật kẻ chữ.
26
Vẽ Trang trí
Kẻ chữ in hoa nét thanh nét đậm
27
Vẽ tranh
Đề tài Mẹ của em
28
Vẽ Theo mẫu
Mẫu có 2 đồ vật (tiết 1)
29
Vẽ Theo mẫu
Mẫu có 2 đồ vật (tiết 2)
30
Thường thức mỹ thuật
Sơ lược mỹ thuật thế giới thời kỳ cổ đại
31
Thường thức mỹ thuật
Một số công trình tiêu biểu của mỹ thuật Ai Cập, Hi Lập, La Mã thời kỳ cổ đại
32
Vẽ Trang trí
Trang trí chiếc khăn để lọ hoa
33
Vẽ tranh
Đề tài Quê hương em
( tiết 33- 34: Kiểm tra học kỳ II )
34
Vẽ tranh
Đề tài Quê hương em
35
Trưng bày kết quả học tập trong năm học
LỚP 7
Phân môn Vẽ theo mẫu
Bài 11 trong sách giáo khoa chỉ yêu cầu vẽ hình của tập hợp mẫu, bao gồm: lọ, hoa và quả. Bài 12 trong sách giáo khoa là bài vẽ màu trên cơ sở vẽ hình của bài 11. 
Giáo viên linh hoạt sử dụng các mẫu vật sẵn có ở địa phương có cấu trúc, hình dáng gần với mẫu gợi ý trong SGK.
Các bài ký họa yêu cầu thực hiện theo Chuẩn kiến thức kỹ năng đã đặt ra. Trong quá trình dạy học, giáo viên có thể tích hợp lý thuyết vào các bài thực hành. GV chuẩn bị minh họa các bài ký họa phù hợp với cách nhìn, cách vẽ và khả năng của học sinh. Minh họa trong sách giáo khoa chỉ để tham khảo thêm.
Bài Vẽ theo mẫu cốc và quả được thực hiện trong 1 tiết. Còn lại các bài Vẽ theo mẫu đều được thực hiện trong 2 tiết ở 2 tuần kế tiếp nhau. 
Phân môn Vẽ tranh
Giảm bớt số lượng đề tài trong sách giáo khoa, chỉ thực hiện các đề tài: Tranh phong cảnh, Cuộc sống quanh em, An toàn giao thông, Trò chơi dân gian và một bài đề tài tự chọn. Mỗi bài Vẽ tranh đề tài được thực hiện trong 2 tiết ở 2 tuần kế tiếp nhau.
Phân môn Thường thức mỹ thuật
Các bài Thường thức mỹ thuật có nội dung liên quan được thực hiện ở các tuần kế tiếp nhau và dạy học theo các yêu cầu về Chuẩn kiến thức, kỹ năng trong Chương trình Giáo dục phổ thông.
Do những điều chỉnh trên đây nên thứ tự và nội dung dạy học như sau:
 Cả năm 37 tuần ( 35 tiết )
Học kỳ I: 19 tuần ( 18 tiết ); Học kỳ II: 18 tuần (17 tiết )
 HỌC KỲ I
Tiết
Phân môn
Nội dung
Ghi chú
1
Thường thức mỹ thuật
Sơ lược mỹ thuật thời Trần (1226 - 1400)
2
Thường thức mỹ thuật
Một số công trình mỹ thuật thời Trần (1226 - 1400)
3
Vẽ theo mẫu
Cái cốc và quả
4
Vẽ Trang trí
Tạo họa tiết trang trí
5
Vẽ tranh
Tranh phong cảnh (tiết 1)
6
Vẽ tranh
Tranh phong cảnh (tiết 2)
7
Vẽ Trang trí
Tạo dáng và trang trí lọ hoa
8
Vẽ theo mẫu 
Lọ hoa và quả (tiết 1)
Vẽ tĩnh vật màu
9
Vẽ theo mẫu
Lọ hoa và quả (tiết 2)
10
Vẽ Trang trí
Trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật
( Kiểm tra 1 tiết )
11
Vẽ tranh
Đề tài Cuộc sống quanh em (tiết 1)
12
Vẽ tranh
Đề tài Cuộc sống quanh em (tiết 2)
13
Vẽ Theo mẫu
Ấm tích và cái bát (tiết 1)
14
Vẽ Theo mẫu 
Ấm tích và cái bát (tiết 2)
15
Vẽ Trang trí
Chữ trang trí
16
Vẽ tranh
Đề tài tự chọn (tiết 1)
( tiết 16-17: Kiểm tra học kỳ I )
17
Vẽ tranh
Đề tài tự chọn (tiết 2)
18
Vẽ Trang trí
Trang trí bìa lịch treo tường
HỌC KÌ II
19
Vẽ Theo mẫu
Ký họa
20
Vẽ Theo mẫu
Ký họa ngoài trời
21
Thường thức mỹ thuật
Mỹ thuật Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1954
22
Thường thức mỹ thuật
Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1954
23
Vẽ Theo mẫu
Lọ, hoa và quả (tiết 1)
24
Vẽ Theo mẫu
Lọ, hoa và quả (tiết 2)
25
Vẽ Trang trí
Trang trí đĩa tròn
( Kiểm tra 1 tiết)
26
Thường thức mỹ thuật
Vài nét về mỹ thuật Ý thời kỳ Phục hưng
27
Thường thức mỹ thuật
Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật Ý thời kỳ Phục hưng
28
Vẽ Trang trí
Trang trí đầu báo tường
29
Vẽ tranh
Đề tài An toàn giao thông
30
Vẽ tranh
Đề tài An toàn giao thông
31
Vẽ tranh
Đề tài Hoạt Động trong những ngày hè
32
Vẽ trang trí
Trang trí tự do
( tiết 32: Kiểm tra học kỳ II )
33
Vẽ tranh
Đề tài Trò chơi dân gian (tiết 1)
34
Vẽ tranh
Đề tài Trò chơi dân gian (tiết 2)
35.
Trưng bày kết quả học tập 
LỚP 8
Phân môn Vẽ theo mẫu
Bài 7 và 8 trong sách giáo khoa là một bài Tĩnh vật màu được vẽ trong 2 tiết. Giáo viên có thể sử dụng mẫu vật có hình dạng và màu sắc gần với mẫu gợi ý trong SGK.
Tích hợp 2 bài: Giới thiệu tỷ lệ khuôn mặt người và Vẽ chân dung bạn vào bài Vẽ chân dung, thực hiện trong 2 tiết ở 2 tuần kế tiếp nhau.
Tích hợp bài Giới thiệu tỷ lệ người vào bài thực hành Tập vẽ dáng người và được thực hiện trong 2 tiết ở 2 tuần kế tiếp nhau.
Bỏ bài 30 trong sách giáo khoa và dùng thời gian của bài này để thực hành bài xé dán lọ hoa và quả nhằm khuyến khích học sinh phát huy trí nhớ và sự sáng tạo.
Các bài Vẽ Theo mẫu được thực hiện trong thời gian 2 tiết ở 2 tuần kế tiếp nhau.
Phân môn Vẽ trang trí
Bỏ bài 32 trong sách giáo khoa. 
Bài Tạo dáng và trang trí mặt nạ được thực hiện trong thời gian 2 tiết ở 2 tuần kế tiếp nhau. Bài Trình bày bìa sách được thực hiện trong thời gian 2 tiết ở 2 tuần kế tiếp nhau. Với bài Vẽ tranh cổ động, giáo viên có thể khuyến khích học sinh vẽ tranh theo nhóm hoặc yêu cầu học sinh sưu tầm, giới thiệu về tranh cổ động để thay cho việc vẽ thực hành.
Phân môn Vẽ tranh
Giảm bớt số lượng đề tài trong sách giáo khoa, chỉ thực hiện các đề tài: Ngày Nhà giáo Việt Nam, Gia đình, Ước mơ của em, minh họa truyện cổ tích và 1 đề tài tự chọn. Mỗi bài Vẽ tranh đề tài được thực hiện trong 2 tiết ở 2 tuần kế tiếp nhau.
Phân môn Thường thức mỹ thuật
Các bài Thường thức mỹ thuật có nội dung liên quan được thực hiện ở các tuần kế tiếp nhau và dạy học theo các yêu cầu về Chuẩn kiến thức kỹ năng trong Chương trình Giáo dục phổ thông.
Do những điều chỉnh trên đây nên thứ tự và nội dung dạy học như sau:
 Cả năm: 37 tuần (35 tiết)
Học kỳ I: 19 tuần (18 tiết) ; Học kỳ II : 18 tuần (17 tiết)
 HỌC KỲ I
Tiết
Phân môn
Nội dung
Ghi chú
1
Vẽ Trang trí
Trang trí quạt giấy
2
Thường thức mỹ thuật
Sơ lược mỹ thuật thời Lê (từ thế kỷ XV đến đầu thế kỷ XVIII)
3
Thường thức mỹ thuật
Một số công trình tiêu biểu của mỹ thuật thời Lê
4
Vẽ Trang trí
Tạo dáng và trang trí chậu cảnh
5
Vẽ theo mẫu
Lọ và quả (tiết 1)
Vẽ tĩnh vật màu
6
Vẽ theo mẫu
Lọ và quả (tiết 2)
7
Vẽ tranh
Đề tài ngày Nhà giáo Việt Nam (tiết 1)
8
Vẽ tranh
Đề tài ngày Nhà giáo Việt Nam (tiết 2)
9
Vẽ trang trí
Trinh bày khẩu hiệu
( Kiểm tra 1 tiết)
10
Thường thức mỹ thuật
Sơ lược mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975
11
Thường thức mỹ thuật
Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975
12
Vẽ Trang trí
Trình bày bìa sách
13
Vẽ Trang trí
Trình bày bìa sách
14
Vẽ trang
Tạo dáng và trang trí mặt nạ (tiết 1)
15
Vẽ trang
Tạo dáng và trang trí mặt nạ (tiết 2)
16
Vẽ Tranh
Đề tài Gia đình (tiết 1) 
( tiết 16-17; Kiểm tra học kỳ I )
17
Vẽ Tranh
Đề tài Gia đình (tiết 2)
18
Vẽ tranh
Đề tài Ước mơ của em (tiết 1)
HỌC KÌ II
19
Vẽ tranh
Đề tài Ước mơ của em (tiết 2)
20
Vẽ theo mẫu
Vẽ chân dung (tiết 1)
21
Vẽ theo mẫu
Vẽ chân dung (tiết 2)
22
Thường thức mỹ thuật
Sơ lược về mỹ thuật hiện đại phương tây từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX
23
Thường thức mỹ thuật
Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của trường phái hội họa Ấn tượng
24
Vẽ Trang trí
Vẽ tranh cổ động (tiết 1)
25
Vẽ Trang trí
Vẽ tranh cổ động (tiết 2)
26
Vẽ Trang trí
Trang trí lều trại
( Kiểm tra 1 ti

File đính kèm:

  • docPPCT My thuat THCS tinh Tra Vinh da giam tai.doc