Phân phối chương trình trung học cơ sở môn Âm Nhạc lớp 6

 Tiết 1: Có 2 nội dung; Tích hợp giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở nội dung thứ hai.

- Giới thiệu môn học Âm nhạc ở trường Trung học cơ sở

- Tập hát Quốc ca

Tiết 2:

- Học hát: Bài Tiếng chuông và ngọn cờ

- Bài đọc thêm: Âm nhạc ở quanh ta

Tiết 3:

- Ôn tập bài hát: Tiếng chuông và ngọn cờ

- Nhạc lí: + Những thuộc tính của âm thanh

 + Các kí hiệu âm nhạc

 

doc15 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Ngày: 10/01/2015 | Lượt xem: 1341 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân phối chương trình trung học cơ sở môn Âm Nhạc lớp 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nhạc lí: + Những thuộc tính của âm thanh
	+ Các kí hiệu âm nhạc
Tiết 4:
 - Nhạc lí: Các kí hiệu ghi trường độ của âm thanh
 - Tập đọc nhạc: TĐN số 1
Tiết 5:
 - Học hát: Bài Vui bước trên đường xa
 - Ôn tập bài hát: Vui bước trên đường xa
 Tiết 6: Có 2 nội dung. 
( Nội dung ôn tập bài hát “ Vui bước trên đường xa” chuyển lên tiết 5 )
 - Nhạc lí: Nhịp và phách – Nhịp 24
 - Tập đọc nhạc: TĐN số 2
Tiết 7:
 - Tập đọc nhạc: TĐN số 3
 - Cách đánh nhịp 24
 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Văn Cao và bài hát Làng tôi
Tiết 8: Ôn tập
Tiết 9: Kiểm tra 1 tiết
Tiết 10: Học hát : Bài hành khúc tới trường
 Tiết 11: Có 2 nội dung; Tích hợp giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở nội dung thứ hai.
 - Tập đọc nhạc: TĐN số 4
 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và bài hát Lên đàng
Tiết 12: 
 - Ôn tập bài hát: Hành khúc tới trường
 - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4
 - Âm nhạc thường thức: Sơ lược về dân ca Việt Nam
Tiết 13: Học hát: Bài Đi cấy
Tiết 14:
 - Ôn tập bài hát: Đi cấy
 - Tập đọc nhạc số: TĐN 5
Tiết 15: Có 3 nội dung, sắp xếp dạy nội dung nào trước cũng được.
- Ôn tập bài hát: Đi cấy 
- Ôn tập Tập đọc nhạc :TĐN số 5 
- Âm nhạc thường thức : Sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc phổ biến ( Trọng tâm ) 
Tiết 16 - 17: Ôn tập 
Tiết 18: Kiểm tra học kì I
HỌC KÌ II
Tiết 19: Học hát: Bài Niềm vui của em 
Tiết 20:
 - Ôn tập bài hát: Niềm vui của em
 - Tập đọc nhạc: TĐN 6 
 Tiết 21: Có 2 nội dung; Tích hợp giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở nội dung thứ hai
 - Nhạc lí :Nhịp 34 - Cách đánh nhịp 34 
 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Phong Nhã và bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng
Tiết 22: Học hát: Bài Ngày đầu tiên đi học 
Tiết 23:
 - Ôn tập bài hát: Ngày đầu tiên đi học 
 - Tập đọc nhac: TĐN số 7 
Tiết 24:
 - Ôn tập bát hát: Ngày đầu tiên đi học 
 - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7
 - Âm nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc sĩ Mô-da
Tiết 25: Ôn tập 
Tiết 26: Kiểm tra 1 tiết 
Tiết 27:
 - Học hát: Bài Tia nắng, hạt mưa
 - Âm nhạc thường thức: Sơ lược về nhạc hát và nhạc đàn 
Tiết 28: Có 3 nội dung, Tập đọc nhạc và Nhạc lí là phần trọng tâm.
 - Ôn tập bài hát: Tia nắng, hạt mưa (Thời gian dạy 7,8 phút)
 - Tập đọc nhạc: TĐN 8 (Thời gian dạy 20 phút)
 - Nhạc lí: Những kí hiệu thường gặp trong bản nhạc (Thời gian dạy 15 phút)
Tiết 29:
 - Tập đọc nhạc: TĐN số 9
 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Văn Chung và bài hát Lượn tròn, lượn khéo 
Tiết 30:
 - Học hát: Bài Hô-la-hê, Hô- la-hô 
 - Bài đọc thêm: Trống đồng thời đại Hùng Vương
Tiết 31:
 - Ôn tập bài hát : Hô-la-hê, Hô-la-hô
 - Tập đọc nhạc: TĐN số 10
Tiết 32:
 - Ôn tập bài hát: Hô-la-hê, Hô-la-hô
 - Ôn tập Tập đọc nhac: TĐN số 10
 - Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát và bài hát Lúa Thu
Tiết 33 - 34: Ôn tập 
Tiết 35: Kiểm tra học kì II
 Lớp 7 
Học kì I: 19 tuần = 18 tiết 
Học kì II: 18 tuần = 17 tiết 
Cả năm: 37 tuần = 35 tiết 
 HỌC KÌ I
Tiết 1:
Học hát: Bài Mái trường mến yêu 
Bài đọc thêm: Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo và bài hát Đi học 
Tiết 2 :
 Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu
Tập đọc nhạc: TĐN số 1
Bài đọc thêm: Cây đàn bầu 
Tiết 3 :
Ôn tập bài hát: Mái trường mên yêu 
Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1
Âm nhạc thưởng thức: Nhạc sĩ Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừng 
Tiết 4 :
Học hát: Bài Lí cây đa
Bài đọc thêm: Hội Lim
Tiết 5 : Có 3 nội dung, sắp xếp dạy nội dung nào trước cũng được. Nhạc lí và TĐN là phần trọng tâm
Ôn tập bài hát: Lí cây đa
Nhạc lí: Nhịp 44
Tập đọc nhạc: TĐN số 2 
Tiết 6 : Có 3 nội dung, đều là kiến thức mới, sắp xếp dạy nội dung nào trước cũng được.
Nhạc lí : Nhịp lấy đà 
Tập đọc nhạc: TĐN số 3 
Âm nhạc thưởng thức : Sơ lược về một vài nhạc cụ phương Tây 
Tiết 7: Ôn tập 
Tiết 8: Kiểm tra 1 tiết 
 Tiết 9: Học hát: Bài Chúng em cần hòa bình
(Tiết học có 1 nội dung; Tích hợp giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh)
Tiết 10:
Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình 
Tập đọc nhạc: TĐN số 4
Bài đọc thêm: Hội xuân “Sắc bùa”
Tiết 11 :
Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình
Ôn tập đọc nhac: TĐN số 4
Âm nhạc thưởng thức: Nhạc sĩ Đỗ Nhuận và bài hát Hành quân xa
Tiết 12: Học hát: Bài Khúc hát chim sơn ca
Tiết 13: 
Ôn tập bài hát : Khúc hát chim sơn ca
Nhạc lí: Cung và nửa cung – Dấu hóa 
Tiết 14 : Có 3 nội dung, sắp xếp dạy nội dung nào trước cũng được. Nhạc lí và ÂNTT là phần trọng tâm
Ôn tập bài hát: Khúc hát chim sơn ca 
Tập đọc nhạc: TĐN số 5 
Âm nhạc thưởng thức: Giới thiệu nhạc sĩ Bét - tô - ven
Tiết 15 - 16: Ôn tập
Tiết 17 - 18: Kiểm tra học kì I
 HỌC KÌ II
Tiết 19 :
Học hát: Bài Đi cắt lúa 
Nhạc lí: Sơ lược về quãng
Tiết 20 :
Ôn tập bài hát: Đi cắt lúa
Tập đọc nhac: TĐN số 6
Tiết 21 :
Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6 
Âm nhạc thưởng thức: Một số thể loại bài hát
Tiết 22:
 - Học hát: Bài Khúc ca bốn mùa
Bài đọc thêm: Tiếng sáo Việt Nam
Tiết 23 :
Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa
Tập đọc nhac: TĐN số 7
 Tiết 24: Có 3 nội dung; Tích hợp giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở nội dung thứ ba.
Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa
Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7
Âm nhạc thưởng thức :Vài nét về âm nhạc thiếu nhi Việt Nam
Tiết 25: Ôn tập
Tiết26: kiểm tra 1 tiết
Tiết 27:
Học bài: Bài Ca - chiu - sa
Bài đọc thêm: Bản hành khúc cách mạng
Tiết 28:
Ôn tập bài hát: Ca - chiu - sa
Tập đọc nhạc: TĐN số 8
Tiết 29 : Có 3 nội dung, sắp xếp dạy nội dung nào trước cũng được. Nhạc lí và ÂNTT là phần trọng tâm
Ôn tập Tập đọc nhac: TĐN số 8
Nhạc lí: Gam trưởng - Giọng Trưởng 
Âm nhạc thưởng thức: Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi
 Tiết 30 : Có 2 nội dung; Tích hợp giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở nội dung thứ hai.
Học hát: Bài Tiếng ve gọi hè 
Bài đọc thêm: Xuất xứ một bài ca
Tiết 31 :
Ôn tập bài hát: Tiếng ve gọi hè 
Tập đọc nhac: TĐN số 9
Tiết 32 :
Ôn tập bài hát: Tiếng ve gọi hè 
Ôn tập Tập đọc nhac: TĐN số 9
Âm nhạc thưởng thức: Vài nét về dân ca một số dân tộc ít người
Tiết 33 - 34: Ôn tâp
Tiết 35: Kiểm tra học kỳ II
 LỚP 8 
 Học kì I: 19 tuần = 18 tiết 
 Học kì II: 18 tuần = 17 tiết 
 Cả năm: 37 tuần = 35 tiết 
 HỌC KÌ I
Tiết 1: Học hát: Bài Mùa thu ngày khai trường
 Tiết 2 : Có 2 nội dung; Tích hợp giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở nội dung thứ hai.
Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường 
Tập đọc nhac: TĐN số 1
Tiết 3 :
Ôn tập bài hát : Mùa thu ngày khai trường
Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số1 
Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát Một mùa xuân nho nhỏ
Tiết 4 : Học hát: Bài Lí dĩa bánh bò 
Tiết 5 : Có 3 nội dung, sắp xếp dạy nội dung nào trước cũng được. Nhạc lí và TĐN là phần trọng tâm
Ôn tập bài hát : Lí dĩa bánh bò 
Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ 
Tập đọc nhạc: TĐN số 2 
Tiết 6 :
Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò 
Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2
Âm nhạc thưởng thức: Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo pháo 
Tiết 7: Ôn tập 
Tiết 8: Kiểm tra 1 tiết 
Tiết 9: Học hát: Bài Tuổi hồng 
Tiết 10: Có 3 nội dung, sắp xếp dạy nội dung nào trước cũng được. Nhạc lí và TĐN là phần trọng tâm
Ôn tập bài hát:Tuổi hồng
Nhạc lí: Giọng song song, giọng La thứ hòa thanh 
Tập đọc nhạc: TĐN số 3 
Tiết 11:
Ôn tập bài hát :Tuổi hồng
Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3
Âm nhạc thưởng thức: Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và bài hát Bóng cây kơ - nia
Tiết 12: Học hát: Bài Hò ba lí
 Tiết 13: Có 3 nội dung; Tích hợp giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở nội dung thứ ba.
Ôn tập bài hát: Hò ba lí
Nhạc lí: Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu - Giọng cùng tên
Tập đọc nhạc: TĐN số 4
Tiết 14: 
Ôn tập bài hát: Hò ba lí
Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4 
Âm nhạc thưởng thức: Một số nhạc cụ dân tộc 
 Tiết 15: Có 2 nội dung; Tích hợp giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở nội dung thứ hai.
Ôn tập 
Bài đọc thêm: Âm vang một bài ca Quốc tế
Tiết 16: ôn tập
Tiết 17 - 18: Kiểm tra Học kì I
 HỌC KÌ II
Tiết 19: Học hát: Bài Khát vọng mùa xuân
Tiết 20: Có 3 nội dung, sắp xếp dạy nội dung nào trước cũng được. Nhạc lí và TĐN là phần trọng tâm
Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân
Nhạc lí: Nhịp 68
Tâp đọc nhạc: TĐN số 5 
Tiết 21:
Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân 
Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5 
Âm nhạc thưởng thức: Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu
Tiết 22: Học hát: Bài Nổi trống lên các bạn ơi !
Tiết 23 :
Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi !
Tập đọc nhạc: TĐN số 6
Tiết 24 :
Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi !
Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6
Âm nhạc thưởng thức: Hát bè 
Tiết 25: Ôn tập 
Tiết 26: Kiểm tra 1 tiết 
Tiết 27: Học hát: Bài ngôi nhà chúng ta
Tiết 28:
Ôn tập bài hát: Ngôi nhà của chúng ta
Tập đọc nhạc : TĐN số 7
Tiết 29 : 
Ôn tập bài hát: Ngôi nhà của chúng ta 
Ôn tâp Tập đọc nhạc: TĐN số 7 
Âm nhạc thưởng thức: Nhạc sĩ Sô - panh và bản Nhạc buồn 
Tiết 30: Học hát: Bài tuổi đời mênh mông 
Tiết 31:
Ôn tập bài hát: Tuổi đời mênh mông 
Tập đọc nhạc: TĐN số 8 
Tiết 32:
Ôn tập bài hát: Tuổi đời mênh mông 
Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 8
Âm nhạc thưởng thức: Sơ lược về một vài thể loại nhạc đàn 
Tiết 33 - 34: Ôn tập 
Tiết 35: Kiểm tra học kì II
 LỚP 9
 Học kì I: 19 tuần = 18 tiết (một học kì)
Tiết 1: Học hát: Bài Bóng dáng một ngôi trường 
Tiết 2 :
Nhạc lí: Giới thiệu về quãng 
Tập đọc nhạc: Giọng Son trưởng - TĐN số 1
Tiết 3 : Có 3 nội dung, sắp xếp dạy nội dung nào trước cũng được.
Ôn tập bài hát: Bóng dáng một ngôi trường 
Ôn tập Tập đọc nhac: TĐN số 1
Âm nhạc thưởng thức: Ca khúc thiếu nhi phổ thơ (trọng tâm)
Tiết 4: Học hát: Bài Nụ cười
Tiết 5:
Ôn tập bài hát: Nụ cười
Tập đọc nhạc: Giọng Mi thứ - TĐN số 2
Tiết 6 : Có 3 nội dung, sắp xếp dạy nội dung nào trước cũng được. Nhạc lí và ÂNTT là phần trọng tâm
Ôn tập Tập đọc nhac: TĐN số 2
Nhạc lí: Sơ lược về hợp âm 
Âm nhạc thưởng thức: Nhạc sĩ Trai - cốp - xki
 Tiết 7: Có 2 nội dung; Tích hợp giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở nội dung thứ hai.
Ôn tập 
Bài đọc thêm: Nhạc sĩ Xuân Hồng và bài hát Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh
Tiết 8: Kiểm tra 1 tiết 
Tiết 9: Học hát: Bài Nối vòng tay lớn
Tiết 10: Có 2 nội dung trọng tâm.
Nhạc lí: Giới thiệu về dị

File đính kèm:

  • docPPCT Am nhac THCS 20112012 tinh Tra Vinh.doc