Phân phối chương trình Sinh học lớp 9

Tiết 1 Menđen và Di truyền học; (Câu hỏi 4 trang 7- Không yêu cầu HS trả lời)

Tiết 2 Lai một cặp tính trạng; (Câu hỏi 4 trang 10- Không yêu cầu HS trả lời)

Tiết 3 Lai một cặp tính trạng (tiếp theo);( phần V. Trội không hoàn toàn -Không dạy .Câu hỏi 3 trang 13- Không yêu cầu HS trả lời)

Tiết 4 Lai hai cặp tính trạng

Tiết 5 Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)

Tiết 6 Thực hành – Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại.

Tiết 7 Bài tập( Bài tập 3 trang 22 -Không yêu cầu HS làm)

 

doc4 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Ngày: 06/01/2015 | Lượt xem: 1717 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân phối chương trình Sinh học lớp 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC LỚP 9
Cả năm: 37 tuần (33 tuần x 2 tiết + 4 tuần x 1 tiết) = 70 tiết
 Học kỳ I: 19 tuần (17 tuần x 2 tiết + 2 tuần x 1 tiết) = 36 tiết
 Học kỳ II: 18 tuần ( 16 tuẫn 2 tiết + 2 tuần x 1 tiết) = 34 tiết
Học kỳ I
TUẦN 
TIẾT
 NỘI DUNG BÀI HỌC
Phần I – DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ 
Chương I: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN 
1
Tiết 1
Menđen và Di truyền học; (Câu hỏi 4 trang 7- Không yêu cầu HS trả lời)
Tiết 2
Lai một cặp tính trạng; (Câu hỏi 4 trang 10- Không yêu cầu HS trả lời)
2
Tiết 3
Lai một cặp tính trạng (tiếp theo);( phần V. Trội không hoàn toàn -Không dạy .Câu hỏi 3 trang 13- Không yêu cầu HS trả lời)
Tiết 4
Lai hai cặp tính trạng
3
Tiết 5
Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)
Tiết 6
Thực hành – Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại.
4
Tiết 7
Bài tập( Bài tập 3 trang 22 -Không yêu cầu HS làm)
Chương II: NHIỄM SẮC THỂ
4
Tiết 8
Nhiễm sắc thể
5
Tiết 9
Nguyên phân.( Câu 1 trang 30- Không yêu cầu HS trả lời)
Tiết 10
Giảm phân. (Câu 2 trang 33- Không yêu cầu HS trả lời)
6
Tiết 11
Phát sinh giao tử và thụ tinh
Tiết 12
Cơ chế xác định giới tính
7
Tiết 13
Di truyền liên kết.( Câu 2, câu 4 trang 43- Không yêu cầu HS trả lời)
Tiết 14
Thực hành – Quan sát hình thái nhiễm sắc thể
Chương III: ADN VÀ GEN
8
Tiết 15
ADN; (Câu 5, 6/trang 47- Không yêu cầu HS trả lời)
Tiết 16
ADN và bản chất của gen.
9
Tiết 17
Mối quan hệ giữa gen và ARN
Tiết 18
Prôtêin;( Lệnh ▼ cuối trang 55- Không yêu cầu HS trả lời lệnh)
10
Tiết 19
Mối quan hệ giữa gen và tính trạng (Lệnh ▼ trang 58- Không yêu cầu HS trả lời lệnh)
Tiết 20
Thực hành – Quan sát và lắp mô hình ADN
11
Tiết 21
Kiểm tra
Chương IV: BIẾN DỊ
11
Tiết 22
Đột biến gen
12
Tiết 23
Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
Tiết 24
Đột biến số lượng nhiễm sắc thể; (Lệnh ▼ trang 67- Không yêu cầu HS trả lời lệnh)
13
Tiết 25
Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo); (IV.Sự hình thành thể đa bội- Không dạy)
Tiết 26
Thường biến
14
Tiết 27
Thực hành – Nhận biết một vài dạng đột biến
Tiết 28
Thực hành – Quan sát thường biến. 
Chương V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI
15
Tiết 29
Phương pháp nghiên cứu di truyền người
Tiết 30
Bệnh và tật di truyền ở người
16
Tiết 31
Di truyền học với con người
Chương VI: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC
16
Tiết 32
Công nghệ tế bào 
17
Tiết 33
Công nghệ gen
Tiết 34
 Ôn tập học kỳ I
18
Tiết 35
 Ôn tập học kỳ I(TT)
19
Tiết 36
Kiểm tra HKI 
Học kỳ II
20
Tiết 37
Thoái hoá do tự thụ phấn và do giao phối gần
Tiết 38
Ưu thế lai
21
Tiết 39
Thực hành – Tập dượt thao tác giao phấn (Đọc thêm: Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống. Các phương pháp chọn lọc.)
Tiết 40
Thực hành – Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng.
Phần II . SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG
Chương I: SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG
22
Tiết 41
Môi trường và các nhân tố sinh thái
Tiết 42
Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật
23
Tiết 43
Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật
Tiết 44
Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
24
Tiết 45
Thực hành – Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống SV
Tiết 46
Thực hành – Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống SV(TT)
Chương II: HỆ SINH THÁI
25
Tiết 47
Quần thể sinh vật
Tiết 48
Quần thể người
26
Tiết 49
Quần xã sinh vật
Tiết 50
Hệ sinh thái
27
Tiết 51
Thực hành - Hệ sinh thái
Tiết 52
Thực hành - Hệ sinh thái(TT)
28
Tiết 53
Ôn tập
Tiết 54
Kiểm tra một tiết
Chương III: CON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG
29
Tiết 55
Tác động của con người đối với môi trường; 
Tiết 56
Ô nhiễm môi trường
30
Tiết 57
Ô nhiễm môi trường (tiếp theo)
Tiết 58 
Thực hành :Tìm hiểu tình hình môi trường địa phương. 
31
Tiết 59
Thực hành :Tìm hiểu tình hình môi trường địa phương(TT).
Chương IV: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
31
Tiết 60
Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên
32
Tiết 61
Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã
Tiết 62
Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái . 
33
Tiết 63
Luật Bảo vệ môi trường
Tiết 64
Thực hành – Vận dụng Luật Bảo vệ môi trường
34
Tiết 65
Ôn tập cuối học kì II (theo nội dung bài 63 SGK)
Tiết 66
Ôn tập cuối học kì II(TT)
35
Tiết 67
Kiểm tra học kì II
Tiết 68
Tổng kết chương trình toàn cấp 
36
Tiết 69
Tổng kết chương trình toàn cấp (tt)
37
Tiết 70
Tổng kết chương trình toàn cấp (tt)
 Phù Ninh, ngày 15 tháng 8 năm 2013
 TRƯỞNG PHÒNG
.

File đính kèm:

  • docPPCT SINH 9.doc
Giáo án liên quan