Phân phối chương trình môn: Âm nhạc lớp 6

- Giới thiệu môn học Âm nhạc ở trường Trung học cơ sở

- Tập hát Quốc ca

- Học hát: Bài Tiếng chuông và ngọn cờ

- Bài đọc thêm: Âm nhạc ở quanh ta

- Ôn tập bài hát: Tiếng chuông và ngọn cờ

- Nhạc lí: + Những thuộc tính của âm thanh

 + Các kí hiệu âm nhạc

- Nhạc lí: Các kí hiệu ghi trường độ của âm thanh

- Tập đọc nhạc: TĐN số 1

- Học hát: Bài Vui bước trên đường xa

- Ôn tập bài hát: Vui bước trên đường xa

 

doc7 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Ngày: 08/01/2015 | Lượt xem: 1387 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân phối chương trình môn: Âm nhạc lớp 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHAÂN PHOÁI CHÖÔNG TRÌNH
MOÂN: AÂm nhaïc LÔÙP: 6
Caû naêm: 37 tuaàn (35 tieát)
Hoïc kyø I: 19 tuaàn (18 tieát)
Hoïc kyø II: 18 tuaàn (17 tieát)
Tuaàn 
Tieát PPCT
Teân baøi daïy 
Ghi chuù 
HOÏC KYØ I
1
1
- Giới thiệu môn học Âm nhạc ở trường Trung học cơ sở 
- Tập hát Quốc ca
2
2
- Học hát: Bài Tiếng chuông và ngọn cờ
- Bài đọc thêm: Âm nhạc ở quanh ta
3
3
- Ôn tập bài hát: Tiếng chuông và ngọn cờ
- Nhạc lí: + Những thuộc tính của âm thanh
 + Các kí hiệu âm nhạc
4
4
- Nhạc lí: Các kí hiệu ghi trường độ của âm thanh
- Tập đọc nhạc: TĐN số 1
5
5
- Học hát: Bài Vui bước trên đường xa
- Ôn tập bài hát: Vui bước trên đường xa
*
6
6
- Nhạc lí: Nhịp và phách - Nhịp 2/4
- Tập đọc nhạc: TĐN số 2 
*
7
7
- Tập đọc nhạc: TĐN số 3
- Cách đánh nhịp 2/4
*
8
8
- Ôn tập
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Văn Cao và bài hát Làng tôi
*
9
9
Kiểm tra 1 tiết 
10
10
- Học hát: Bài Hành khúc tới trường
11
11
- Tập đọc nhạc: TĐN số 4
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và bài hát Lên đàng
12
12
- Ôn tập bài hát: Hành khúc tới trường
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4
- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về dân ca Việt Nam
13
13
 Học hát: Bài Đi cấy
14
14
- Ôn tập bài hát: Đi cấy
- Tập đọc nhạc: TĐN số 5
15
15
- Ôn tập bài hát: Đi cấy
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5
- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc phổ biến
16,17
16,17
Ôn tập 
18
18
Kiểm tra Học kì I 
19
19
Trả bài kiểm tra
*
HOÏC KYØ II
20
20
Học hát: Bài Niềm vui của em
21
21
- Ôn tập bài hát: Niềm vui của em
- Tập đọc nhạc: TĐN số 6 
22
22
- Nhạc lí: Nhịp 3/4 - Cách đánh nhịp 3/4
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Phong Nhã và bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng
23
23
Học hát: Bài Ngày đầu tiên đi học
24
24
- Ôn tập bài hát: Ngày đầu tiên đi học 
- Tập đọc nhạc: TĐN số 7 
25
25
- Ôn tập bài hát: Ngày đầu tiên đi học 
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7 
- Âm nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc sĩ Mô-da
26
26
Ôn tập 
27
27
 Kiểm tra 1 tiết 
28
28
- Học hát: Bài Tia nắng, hạt mưa
- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về nhạc hát và nhạc đàn
29
29
- Ôn tập bài hát: Tia nắng, hạt mưa
- Tập đọc nhạc: TĐN số 8 
 - Nhạc lí: Những kí hiệu thường gặp trong bản nhạc 
30
30
 - Tập đọc nhạc: TĐN số 9
 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Văn Chung và bài hát Lượn tròn, lượn khéo
31
31
- Học hát: Bài Hô-la-hê, Hô-la-hô
- Bài đọc thêm: Trống đồng thời đại Hùng Vương
32
32
- Ôn tập bài hát: Hô-la-hê, Hô-la-hô
- Tập đọc nhạc: TĐN số 10 
33
33
- Ôn tập bài hát: Hô-la-hê, Hô-la-hô
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 10 
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát và bài hát Lúa thu
34, 35
34, 35
Ôn tập 
36
36
Kiểm tra học kì II
37
37
Trả bài kiểm tra
*
PHAÂN PHOÁI CHÖÔNGTRÌNH
MOÂN: AÂm nhaïc LÔÙP: 7
Caû naêm: 37 tuaàn (35 tieát)
Hoïc kyø I: 19 tuaàn (18 tieát)
Hoïc kyø II: 18 tuaàn (17 tieát)
Tuaàn 
Tieát PPCT
Teân baøi daïy 
Ghi chuù 
HOÏC KYØ I
1
1
- Học hát: Bài Mái trường mến yêu
- Bài đọc thêm: Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo và bài hát Đi học 
2
2
- Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu
- Tập đọc nhạc: TĐN số 1
 - Bài đọc thêm: Cây đàn bầu
3
3
- Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừng
4
4
- Học hát: Bài Lí cây đa
- Bài đọc thêm: Hội Lim
5
5
- Ôn tập bài hát: Lí cây đa
- Nhạc lí: Nhịp 4/4
- Tập đọc nhạc: TĐN số 2
6
6
- Nhạc lí: Nhịp lấy đà
- Tập đọc nhạc: TĐN số 3
*
7
7
- Ôn tập
- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một vài nhạc cụ phương Tây.
*
8
8
Kiểm tra 1 tiết 
9
9
- Học hát: Bài Chúng em cần hòa bình
- Bài đọc thêm: Hội xuân “Sắc bùa”
*
10
10
 - Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình
 - Tập đọc nhạc: TĐN số 4
*
11
11
- Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Đỗ Nhuận và bài hát Hành quân xa
12
12
Học hát: Bài Khúc hát chim sơn ca
13
13
- Ôn tập bài hát: Khúc hát chim sơn ca
- Nhạc lí: Cung và nửa cung - Dấu hóa
14
14
- Ôn tập bài hát: Khúc hát chim sơn ca
- Tập đọc nhạc: TĐN số 5
*
15
15
- Dạy bài hát do địa phương tự chọn. 
- Âm nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc sĩ Bét-tô-ven
*
16,17
16,17
Ôn tập.
18
18
Kiểm tra học kỳ I 
19
19
Trả bài kiểm tra
*
HỌC KỲ II
20
20
- Học hát: Bài Đi cắt lúa
 - Nhạc lí: Sơ lược về quãng
21
21
- Ôn tập bài hát: Đi cắt lúa
- Tập đọc nhạc: TĐN số 6
22
22
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6
- Âm nhạc thường thức: Một số thể loại bài hát
23
23
- Học hát: Bài Khúc ca bốn mùa
- Bài đọc thêm: Tiếng sáo Việt Nam
24
24
- Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa
- Tập đọc nhạc: TĐN số 7 
25
25
- Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7 
- Âm nhạc thường thức: Vài nét về âm nhạc thiếu nhi Việt Nam
26
26
Ôn tập
27
27
Kiểm tra 1 tiết 
28
28
- Học hát: Bài Ca-chiu-sa
- Bài đọc thêm: Bản hành khúc cách mạng
29
29
- Ôn tập bài hát: Ca-chiu-sa
- Tập đọc nhạc: TĐN số 8 
30
30
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 8 
- Nhạc lí: Gam trưởng - Giọng trưởng
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi
31
31
 - Học hát: Bài Tiếng ve gọi hè
- Bài đọc thêm: Xuất xứ một bài ca
32
32
- Ôn tập bài hát: Tiếng ve gọi hè
- Tập đọc nhạc: TĐN số 9
33
33
- Ôn tập bài hát: Tiếng ve gọi hè
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 9
- Âm nhạc thường thức: Vài nét về dân ca một số dân tộc ít người
34
34
-Bài đọc thêm : Đàn tranh. 
 -Ôn tập.
35
35
Ôn tập.
36
36
Kiểm tra học kì II
37
37
Trả bài kiểm tra
*
PHAÂN PHOÁI CHÖÔNG TRÌNH
MOÂN: AÂm nhaïc LÔÙP: 8
Caû naêm: 37 tuaàn (35 tieát)
Hoïc kyø I: 19 tuaàn (18 tieát)
Hoïc kyø II: 18 tuaàn (17 tieát)
Tuaàn 
Tieát PPCT
Teân baøi daïy 
Ghi chuù 
HOÏC KYØ I
1
1
Học hát: Bài Mùa thu ngày khai trường
2
2
- Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường
- Tập đọc nhạc: TĐN số 1 
3
3
- Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát Một mùa xuân nho nhỏ
4
4
Học hát: Bài Lí dĩa bánh bò
5
5
- Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò
- Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ
- Tập đọc nhạc: TĐN số 2 
6
6
- Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2 
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo pháo 
7
7
Ôn tập
8
8
Kiểm tra 1 tiết 
9
9
Học hát: Bài Tuổi hồng
10
10
- Ôn tập bài hát: Tuổi hồng
- Nhạc lí: Giọng song song, giọng La thứ hòa thanh
- Tập đọc nhạc: TĐN số 3 
11
11
- Ôn tập bài hát: Tuổi hồng
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và bài hát Bóng cây kơ-nia
12
12
Học hát: Bài Hò ba lí
13
13
 - Ôn tập bài hát: Hò ba lí
- Tập đọc nhạc: TĐN số 4
*
14
14
- Ôn tập bài hát: Hò ba lí
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4
- Nhạc lí: Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu- Giọng cùng tên
*
15
15
- Dạy bài hát do địa phương tự chọn.
- Âm nhạc thường thức: Một số nhạc cụ dân tộc
*
16,17
16,17
Ôn tập.
18
18
Kiểm tra học kì I 
19
19
Trả bài kiểm tra
*
HỌC KỲ II
20
20
 Học hát: Bài Khát vọng mùa xuân
21
21
- Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân
- Nhạc lí: Nhịp 6/8
- Tập đọc nhạc: TĐN số 5
22
22
- Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu
23
23
Học hát: Bài Nổi trống lên các bạn ơi!
24
24
- Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi!
- Tập đọc nhạc: TĐN số 6
25
25
- Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi!
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6
- Âm nhạc thường thức: Hát bè
26
26
Ôn tập
27
27
Kiểm tra 1 tiết 
28
28
Học hát: Bài Ngôi nhà của chúng ta
29
29
- Ôn tập bài hát: Ngôi nhà của chúng ta 
- Tập đọc nhạc: TĐN số 7
30
30
- Ôn tập bài hát: Ngôi nhà của chúng ta 
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Sô-panh và bản Nhạc buồn
31
31
Học hát: Bài Tuổi đời mênh mông
32
32
- Ôn tập bài hát: Tuổi đời mênh mông
- Tập đọc nhạc: TĐN số 8
33
33
 - Ôn tập bài hát: Tuổi đời mênh mông
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 8
- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một vài thể loại nhạc đàn
34, 35
34, 35
Ôn tập 
36
36
Kiểm tra học kì II 
37
37
Trả bài bài kiểm tra
*
PHAÂN PHOÁI CHÖÔNG TRÌNH
MOÂN: AÂm nhaïc LÔÙP: 9
Cả năm: 37 tuần (18 tiết)
Học kỳ I: 19 tuần (18 tiết)
Tuaàn 
Tieát PPCT
Teân baøi daïy 
Ghi chuù 
HOÏC KYØ I
1
1
Học hát: Bài Bóng dáng một ngôi trường
2
2
- Nhạc lí: Giới thiệu về quãng
- Tập đọc nhạc: Giọng Son trưởng -TĐN số 1 
3
3
- Ôn tập bài hát: Bóng dáng một ngôi trường
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1
- Âm nhạc thường thức: Ca khúc thiếu nhi phổ thơ
4
4
Học hát: Bài Nụ cười
5
5
- Ôn tập bài hát: Nụ cười
- Tập đọc nhạc: Giọng Mi thứ -TĐN số 2 
6
6
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2
- Nhạc lí: Sơ lược về hợp âm
*
7
7
- Ôn tập
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trai-cốp-xki
*
8
8
Kiểm tra 1 tiết 
9
9
Học hát: Bài Nối vòng tay lớn
10
10
- Nhạc lí: Giới thiệu về dịch giọng
- Tập đọc nhạc: Giọng Pha trưởng -TĐN số 3 
11
11
- Ôn tập bài hát: Nối vòng tay lớn
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và bài hát Mẹ yêu con
12
12
Học hát: Bài Lí kéo chài
13
13
- Ôn tập bài hát: Lí kéo chài
- Tập đọc nhạc: Giọng Rê thứ - TĐN số 4 
14
14
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4
- Âm nhạc thường thức: Một số ca khúc mang âm hưởng dân ca
15
15
Dạy bài hát do địa phương tự chọn
16,17
16,17
Ôn tập
18
18
Kiểm tra cuối học kì 
19
19
Trả bài kiểm tra
*

File đính kèm:

  • doc12 Am Nhac.doc
Giáo án liên quan