Phân phối chương trình cấp thcs môn: Âm nhạc lớp 6

Tiết 1:

 - Hướng dẫn sử dụng SGK, tài liệu và phương pháp học tập bộ môn

 - Tập hát Quốc ca

Tiết 2:

 - Học hát: Bài Tiếng chuông và ngọn cờ

 - Bài đọc thêm: Âm nhạc ở quanh ta

Tiết 3:

 - Ôn tập bài hát: Tiếng chuông và ngọn cờ

 - Nhạc lí: + Những thuộc tính của âm thanh

 + Các kí hiệu âm nhạc

Tiết 4:

 - Nhạc lí: Các kí hiệu ghi trường độ của âm thanh

 - Tập đọc nhạc: TĐN số 1

Tiết 5: Học hát: Bài Vui bước trên đường xa

Tiết 6:

 

doc8 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Ngày: 28/10/2014 | Lượt xem: 902 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân phối chương trình cấp thcs môn: Âm nhạc lớp 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
át: Tiếng chuông và ngọn cờ
 - Nhạc lí: + Những thuộc tính của âm thanh
 + Các kí hiệu âm nhạc
Tiết 4: 
 - Nhạc lí: Các kí hiệu ghi trường độ của âm thanh
 - Tập đọc nhạc: TĐN số 1
Tiết 5: Học hát: Bài Vui bước trên đường xa
Tiết 6: 
 - Ôn tập bài hát: Vui bước trên đường xa 
 - Nhạc lí: Nhịp và phách - Nhịp 
 - Tập đọc nhạc: TĐN số 2 
Tiết 7: 
 - Tập đọc nhạc: TĐN số 3
 - Cách đánh nhịp 
 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Văn Cao và bài hát Làng tôi
Tiết 8: Ôn tập (Lớp đông HS có thể kết hợp kiểm tra phần cuối giờ sau khi đã cho ôn tập)
Tiết 9: Kiểm tra 1 tiết 
Tiết 10: Học hát: Bài Hành khúc tới trường
Tiết 11: 
 - Tập đọc nhạc: TĐN số 4
 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và bài hát Lên đàng
Tiết 12: 
 - Ôn tập bài hát: Hành khúc tới trường
 - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4
 - Âm nhạc thường thức: Sơ lược về dân ca Việt Nam
Tiết 13: Học hát: Bài Đi cấy
Tiết 14: 
 - Ôn tập bài hát: Đi cấy
 - Tập đọc nhạc: TĐN số 5 
Tiết 15: 
 - Ôn tập bài hát: Đi cấy
 - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5
 - Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc phổ biến
Tiết 16: Ôn tập (Đưa dân ca vào chương trình)
Tiết 17: Ôn tập (Lớp đông HS có thể kết hợp kiểm tra phần cuối giờ sau khi đã cho ôn tập)
Tiết 18: Kiểm tra Học kì I 
HỌC KÌ II
Tiết 19: Học hát: Bài Niềm vui của em
Tiết 20: 
 - Ôn tập bài hát: Niềm vui của em
 - Tập đọc nhạc: TĐN số 6 
Tiết 21: 
 - Nhạc lí: Nhịp - Cách đánh nhịp 
 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Phong Nhã và bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng
Tiết 22: Học hát: Bài Ngày đầu tiên đi học
Tiết 23: 
 - Ôn tập bài hát: Ngày đầu tiên đi học 
 - Tập đọc nhạc: TĐN số 7 
Tiết 24: 
 - Ôn tập bài hát: Ngày đầu tiên đi học 
 - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7 
 - Âm nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc sĩ Mô-da
Tiết 25: Ôn tập (Lớp đông HS có thể kết hợp kiểm tra phần cuối giờ sau khi đã cho ôn tập)
Tiết 26: Kiểm tra 1 tiết
Tiết 27: 
 - Học hát: Bài Tia nắng, hạt mưa
 - Âm nhạc thường thức: Sơ lược về nhạc hát và nhạc đàn
Tiết 28: 
 - Ôn tập bài hát: Tia nắng, hạt mưa (7 phút)
 - Nhạc lí: Những kí hiệu thường gặp trong bản nhạc (10 phút)
 - Tập đọc nhạc: TĐN số 8 (23 phút)
Tiết 29:
 - Tập đọc nhạc: TĐN số 9
 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Văn Chung và bài hát Lượn tròn, lượn khéo
Tiết 30: 
 - Học hát: Bài Hô-la-hê, Hô-la-hô
 - Bài đọc thêm: Trống đồng thời đại Hùng Vương
Tiết 31: 
 - Ôn tập bài hát: Hô-la-hê, Hô-la-hô
 - Tập đọc nhạc: TĐN số 10 
Tiết 32: 
 - Ôn tập bài hát: Hô-la-hê, Hô-la-hô
 - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 10 
 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát và bài hát Lúa thu
Tiết 33: Ôn tập (Đưa dân ca vào chương trình)
Tiết 34: Ôn tập (Lớp đông HS có thể kết hợp kiểm tra từ tiết 34)
Tiết 35: Kiểm tra học kì II
LỚP 7
Cả năm: 37 tuần, 35 tiết
Học kì I:18 tuần x 1 tiết = 18 tiết + 1 tuần dự phòng
Học kì II:17 tuần x 1 tiết = 17 tiết + 1 tuần dự phòng
HỌC KÌ I
Tiết 1: 
 - Học hát: Bài Mái trường mến yêu
 - Bài đọc thêm: Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo và bài hát Đi học 
Tiết 2: 
 - Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu
 - Tập đọc nhạc: TĐN số 1
 - Bài đọc thêm: Cây đàn bầu
Tiết 3: 
 - Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu
 - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1
 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừng
Tiết 4:
 - Học hát: Bài Lí cây đa
 - Bài đọc thêm: Hội Lim
Tiết 5: 
 - Ôn tập bài hát: Lí cây đa
 - Nhạc lí: Nhịp 
 - Tập đọc nhạc: TĐN số 2
Tiết 6: 
 - Nhạc lí: Nhịp lấy đà
 - Tập đọc nhạc: TĐN số 3
 - Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một vài nhạc cụ phương Tây
Tiết 7: Ôn tập (Lớp đông HS có thể kết hợp kiểm tra phần cuối giờ sau khi đã cho ôn tập)
Tiết 8: Kiểm tra 1 tiết 
Tiết 9: Học hát: Bài Chúng em cần hòa bình
Tiết 10: 
 - Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình
 - Tập đọc nhạc: TĐN số 4
 - Bài đọc thêm: Hội xuân “Sắc bùa”
Tiết 11: 
 - Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình
 - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4
 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Đỗ Nhuận và bài hát Hành quân xa
Tiết 12: Học hát: Bài Khúc hát chim sơn ca
Tiết 13: 
 - Ôn tập bài hát: Khúc hát chim sơn ca
 - Nhạc lí: Cung và nửa cung - Dấu hóa
Tiết 14: 
 - Ôn tập bài hát: Khúc hát chim sơn ca
 - Tập đọc nhạc: TĐN số 5
 - Âm nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc sĩ Bét-tô-ven
Tiết 15-16: Ôn tập (Đưa dân ca vào chương trình)
Tiết 17-18: Kiểm tra Học kì I
HỌC KÌ II
Tiết 19: 
 - Học hát: Bài Đi cắt lúa
Tiết 20: 
 - Ôn tập bài hát: Đi cắt lúa
 - Tập đọc nhạc: TĐN số 6
Tiết 21: 
 - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6
 - Âm nhạc thường thức: Một số thể loại bài hát
Tiết 22: 
 - Học hát: Bài Khúc ca bốn mùa
 - Bài đọc thêm: Tiếng sáo Việt Nam
Tiết 23: 
 - Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa
 - Tập đọc nhạc: TĐN số 7 
Tiết 24:
 - Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa
 - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7 
 - Âm nhạc thường thức: Vài nét về âm nhạc thiếu nhi Việt Nam
Tiết 25: Ôn tập (Lớp đông HS có thể kết hợp kiểm tra phần cuối giờ sau khi đã cho ôn tập)
Tiết 26: Kiểm tra 1 tiết 
Tiết 27:
 - Học hát: Bài Ca-chiu-sa
 - Bài đọc thêm: Bản hành khúc cách mạng
Tiết 28: 
 - Ôn tập bài hát: Ca-chiu-sa
 - Tập đọc nhạc: TĐN số 8 
Tiết 29: 
 - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 8 
 - Nhạc lí: Gam trưởng - Giọng trưởng
 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi
Tiết 30: 
 - Học hát: Bài Tiếng ve gọi hè
 - Bài đọc thêm: Xuất xứ một bài ca (Tích hợp nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những hình thức linh hoạt để hướng dẫn, tổ chức cho học sinh trao đổi dựa trên nội dung bài đọc thêm nhưng không kiểm tra kết quả đọc thêm)
Tiết 31: 
 - Ôn tập bài hát: Tiếng ve gọi hè
 - Tập đọc nhạc: TĐN số 9
 Tiết 32: 
 - Ôn tập bài hát: Tiếng ve gọi hè
 - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 9
 - Âm nhạc thường thức: Vài nét về dân ca một số dân tộc ít người
Tiết 33: Ôn tập 
Tiết 34: Ôn tập (Lớp đông HS có thể kiểm tra học kì II từ tiết 34)
Tiết 35: Kiểm tra học kì II
LỚP 8
Cả năm: 37 tuần, 35 tiết
Học kì I:18 tuần x 1 tiết = 18 tiết + 1 tuần dự phòng
Học kì II:17 tuần x 1 tiết = 17 tiết + 1 tuần dự phòng
HỌC KÌ I
Tiết 1: Học hát: Bài Mùa thu ngày khai trường
Tiết 2: 
 - Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường
 - Tập đọc nhạc: TĐN số 1 
Tiết 3:
 - Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường
 - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1
 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát Một mùa xuân nho nhỏ
Tiết 4: Học hát: Bài Lí dĩa bánh bò
Tiết 5: 
 - Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò
 - Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ
 - Tập đọc nhạc: TĐN số 2 
Tiết 6: 
 - Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò
 - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2 
 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo pháo 
Tiết 7: Ôn tập (Lớp đông HS có thể kết hợp kiểm tra phần cuối giờ sau khi đã cho ôn tập)
Tiết 8: Kiểm tra 1 tiết 
Tiết 9: Học hát: Bài Tuổi hồng
Tiết 10: 
 - Ôn tập bài hát: Tuổi hồng
 - Nhạc lí: Giọng song song, giọng La thứ hòa thanh
 - Tập đọc nhạc: TĐN số 3 
Tiết 11:
 - Ôn tập bài hát: Tuổi hồng
 - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3
 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và bài hát Bóng cây kơ-nia
Tiết 12: Học hát: Bài Hò ba lí
Tiết 13: 
 - Ôn tập bài hát: Hò ba lí
 - Tập đọc nhạc: TĐN số 4
Tiết 14: 
 - Ôn tập bài hát: Hò ba lí
 - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4
 - Âm nhạc thường thức: Một số nhạc cụ dân tộc
Tiết 15:
- Ôn tập 
- Bài đọc thêm: Âm vang một bài ca (Tích hợp nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những hình thức linh hoạt để hướng dẫn, tổ chức cho học sinh trao đổi dựa trên nội dung bài đọc thêm nhưng không kiểm tra kết quả đọc thêm)
Tiết 16: Ôn tập (Đưa dân ca vào chương trình)
Tiết 17: Ôn tập
Tiết 18: Kiểm tra Học kì I 
HỌC KÌ II
Tiết 19: Học hát: Bài Khát vọng mùa xuân
Tiết 20: 
- Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân
 	- Nhạc lí: Nhịp 
 	- Tập đọc nhạc: TĐN số 5
Tiết 21: 
- Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân
 - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5
 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu
Tiết 22: Học hát: Bài Nổi trống lên các bạn ơi!
Tiết 23: 
- Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi!
 	- Tập đọc nhạc: TĐN số 6
Tiết 24:
- Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi!
 	- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6
 	- Âm nhạc thường thức: Hát bè
Tiết 25: Ôn tập (Lớp đông HS có thể kết hợp kiểm tra phần cuối giờ sau khi đã cho ôn tập)
Tiết 26: Kiểm tra 1 tiết 
Tiết 27: Học hát: Bài Ngôi nhà của chúng ta
Tiết 28:
- Ôn tập bài hát: Ngôi nhà của chúng ta 
 	- Tập đọc nhạc: TĐN số 7
Tiết 29: 
- Ôn tập bài hát: Ngôi nhà của chúng ta 
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Sô-panh và bản Nhạc buồn
Tiết 30: Học hát: Bài Tuổi đời mênh mông
Tiết 31: 
- Ôn tập bài hát: Tuổi đời mênh mông
 	- Tập đọc nhạc: TĐN số 8
Tiết 32: 
- Ôn tập bài hát: Tuổi đời mênh mông
 	- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 8
 	- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một vài thể loại nhạc đàn
Tiết 33: Ôn tập 
Tiết 34: Ôn tập (Lớp đông HS có thể kiểm tra học kì II từ tiết 34)
Tiết 35: Kiểm tra học kì II
LỚP 9
Cả năm: 18 tiết (Chỉ học ở học kì II)
Học kì II: 18 tuần x 1 tiết = 18 tiết + 1 tuần dự phòng
Tiết 1: Học hát: Bài Bóng dáng một ngôi trường
Tiết 2: 
- Ôn tập bài hát: Bóng dáng một ngôi trường
 - Tập đọc nhạc: Giọng Son trưởng -TĐN số 1 
Tiết 3: 
- Ôn tập bài hát: Bóng dáng một ngôi trường
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1
- Âm nhạc thường thức: Ca khúc thiếu nhi phổ thơ
Tiết 4: Học hát: Bài Nụ cười
Tiết 5: 
- Ôn tập bài hát: Nụ cười
- Tập đọc nhạc: Giọng Mi thứ -TĐN số 2 
Tiết 6: 
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trai-cốp-xki
Tiết 7: 
- Ôn tập 
- Bài đọc thêm: Nhạc sĩ Xuân Hồng và bài hát “Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh”. (Tích hợp nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những hình thức linh hoạt để hướng dẫn, tổ chức cho học sinh trao đổi dựa trên nội dung bài đọc thêm nhưng không kiểm tra kết quả đọc thêm)
Tiết 8: Kiểm tra 1 tiết
Tiết 9: Học hát: Bài Nối vòng tay lớn
Tiết 10: 
- Ôn tập bài hát: Nối vòng tay

File đính kèm:

  • doc12 PPCT AM NHAC_THCS.doc
Giáo án liên quan