Ma trận đề kiểm tra một tiết học kỳ II - Môn Công nghệ lớp 7

2a. Nhận biết được dấu hiệu bản chất của khái niệm giống vật nuôi.

2b. Nhận biết được các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi.

2c. Nhận biết được các phương pháp chọn giống vật nuôi. 3. Xác định được vai trò của chăn nuôi đối với đời sống.

4. Xác định được dấu hiệu bản chất của khái niệm nhân giống thuần chủng. Lấy được ví dụ minh họa.

1.2 và 1.4. Xác định được dấu hiệu chung của sự sinh tưởng và phát dục của vật nuôi.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lethuong715 | Ngày: 25/12/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ma trận đề kiểm tra một tiết học kỳ II - Môn Công nghệ lớp 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT HỌC KỲ II - MÔN CÔNG NGHỆ 7
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Vai trò chăn nuôi, giống vật nuôi
(5 tiết)
2a. Nhận biết được dấu hiệu bản chất của khái niệm giống vật nuôi.
2b. Nhận biết được các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi.
2c. Nhận biết được các phương pháp chọn giống vật nuôi.
3. Xác định được vai trò của chăn nuôi đối với đời sống.
4. Xác định được dấu hiệu bản chất của khái niệm nhân giống thuần chủng. Lấy được ví dụ minh họa.
1.2 và 1.4. Xác định được dấu hiệu chung của sự sinh tưởng và phát dục của vật nuôi.
Số câu hỏi
1
1
2
4
Số điểm
1,0
0,5
4,0
5,5
Thức ăn vật nuôi
(5 tiết)
1.1 và 1.3. Nêu được kết quả biến đổi và hấp thụ mỗi thành phần dinh dưỡng trong thức ăn qua được tiêu hóa của vật nuôi.
5. Nêu được vai trò của thức ăn đối với sự tồn tại và phát triển của vật nuôi.
 6. Trình bày được phương pháp và lấy ví dụ sản xuất thức ăn.
Số câu hỏi
1
1
1
3
Số điểm
0,5
2,0
2,0
4,5
TS câu hỏi
1
4
1
6
TS điểm
1,0
7,0
2,0
10

File đính kèm:

  • docMa Tran De KT tiet 45.doc
Giáo án liên quan