Ma trận đề kiểm tra 1 tiết (tiết 22) môn Đại số - Giải tích lớp 11

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (TIẾT 22)

MÔN ĐẠI SỐ - GIẢI TÍCH LỚP 11

 I. Mục đích yêu cầu kiểm tra:

 Kiểm tra đánh giá kiến thức học sinh về:

- Sự biến thiên và đồ thị của các hàm số lượng giác.

- Cách giải phương trình lượng giác.

 

doc2 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 06/04/2019 | Lượt xem: 73 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ma trận đề kiểm tra 1 tiết (tiết 22) môn Đại số - Giải tích lớp 11, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (TIẾT 22)
MÔN ĐẠI SỐ - GIẢI TÍCH LỚP 11
 I. Mục đích yêu cầu kiểm tra:
 Kiểm tra đánh giá kiến thức học sinh về:
Sự biến thiên và đồ thị của các hàm số lượng giác.
Cách giải phương trình lượng giác.
 II. MA TRẬN NHẬN THỨC
Chủ đề hoặc mạch kiến thức, kĩ năng
Tầm quan trọng
(Mức cơ bản trọng tâm của KTKN)
Trọng số
(Mức độ nhận thức của Chuẩn KTKN)
Tổng điểm
Điểm
Sự biến thiên và đồ thị của các hàm số lượng giác.
20
1
20
2
Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác
30
3
90
3
Phương trình lượng giác khác
20
4
80
2
Phương trìn bậc nhất đới với sinx và cosx
30
2
90
3
Tổng
100%
280
10
III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Chủ đề - Mạch kiến thức, kĩ năng
Mức nhận thức
Cộng
1
2
3
4
Sự biến thiên và đồ thị của các hàm số lượng giác.
1
 2
1
 2
Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác
1
 3
1
 3
Phương trình lượng giác khác
1
 2
 1
 2
Phương trìn bậc nhất đới với sinx và cosx
1
 3
1
 3
Tổng
1
 2
1
 3
1
 3
1
 2
4
 10 
IV. BẢNG MÔ TẢ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN CÂU HỎI, BÀI TẬP
Câu 1a. Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác.
Câu 1b. Phương trìn bậc nhất đới với sinx và cosx.
Câu 2. Phương trình lượng giác khác.
Câu 3. Sự biến thiên và đồ thị của các hàm số lượng giác.

File đính kèm:

  • docMA TRAN DE KIEM TRA 11.doc
Giáo án liên quan