Kiểm tra học kỳ I môn: Toán 11 ( chương trình nâng cao )

8.Từ các chữ số 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có hai chữ số

A. 14 B. 12

C. 25 D. 36

9. Nam có 3 áo sơ mi khác nhau , 4 quần dài khác nhau , 3 đôi giày khác nhau , 6 đôi dép khác nhau .Hỏi Nam có mấy cách chọn 1 áo , 1 quần , 1 đôi giày hoặc 1 đôi dép

A. 36 B. 72

C. 108 D. 16

 

doc4 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 15/04/2019 | Lượt xem: 80 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra học kỳ I môn: Toán 11 ( chương trình nâng cao ), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2008 – 2009
 VĨNH LONG Môn : TOÁN 11 ( CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO ) 
 Thời gian làm bài : 90 phút
I. TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm ) 
1.Tập xác định của hàm số là 
A. 
B. 
C. 
D. 
2.Trong các hàm số sau , hàm số nào là hàm số lẻ trên R 
A. 
B. 
C. 
D. 
3.Tập giá trị của hàm số y = sinx + cosx là 
A. B. 
C. D. 
4. Giá trị lớn nhất của biểu thức 
 là 
A. 0 B. 1
C. 2 D. 
5. Nghiệm của phương trình là
A. 
B. 
C. 
D. 
6.Khi x thay đổi trong khoảng thì
hàm số y = sinx lấy giá trị thuộc
A. B. 
C. D. 
7. Với giá trị nào của m thì phương trình :
 msinx – 3cosx = m + 1 
vô nghiệm 
A. B. 
C. D. 
8.Từ các chữ số 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có hai chữ số 
A. 14 B. 12
C. 25 D. 36
9. Nam có 3 áo sơ mi khác nhau , 4 quần dài khác nhau , 3 đôi giày khác nhau , 6 đôi dép khác nhau .Hỏi Nam có mấy cách chọn 1 áo , 1 quần , 1 đôi giày hoặc 1 đôi dép 
A. 36 B. 72
C. 108 D. 16
10.Số nguyên dương n thỏa là 
A. n = 3 B. n = 4
C. n = 6 D. n = 10
11. Hệ số của x2 trong khai triển là 
A. 100 B. 15
C. 160 D. 240
12. Một hộp chứa 12 quả bóng được đánh số từ 1 đến 12 , chọn ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp đó .Xác suất để chọn được quả bóng mang số chia hết cho 3 là 
A. B. 
C. D. 
13. Trong mpOxy cho M ( 5 ; 1 ) , M/ ( -2 ; 8 ) .Nếu M/ là ảnh của M qua phép tịnh tiến theo vecto thì tọa độ của vecto là 
A. B. 
C. D. 
14. Trong mpOxy , phép vị tự tâm O tỉ số k = biến điểm A ( 6 ; -2 ) thành điểm A/ có tọa độ 
A. B. 
C. D. 
15. Trong các hình sau , hình nào không có trục đối xứng 
A. Hình thang cân 
B. Hình bình hành 
C. Hình chữ nhật 
D. Hình thoi 
16. Phép biến hình nào sau đây không phải là phép dời hình 
A. Phép tịnh tiến 
B. Phép đối xứng tâm
C. Phép đối xứng trục 
D. Phép đồng dạng với tỉ số k 
17. Trong mpOxy , cho A ( 0 ; 2 ) ,B ( 2 ; 1 ) và C là điểm tùy ý .Gọi A/ và B/ lần lượt là ảnh của A và B qua phép đối xứng tâm C .Độ dài đoạn A/B/ bằng 
A. B. 
C. D. 
18. Trong mpOxy , cho A ( 1 ; 1 ) .Gọi B là ảnh của A qua phép quay tâm O , góc quay 900 và C là điểm đối xứng của B qua trục hoành .Khi đó , A và C đối xứng với nhau qua 
A. B	B. Oy
C. O	D. Ox
19. Cho tứ diện ABCD .Gọi M , N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AC .Giao tuyến của hai mặt phẳng ( BCD ) và ( DMN ) là đường thẳng 
A. MN
B. Qua D và song song với AB
C. DN
D. Qua D và song song với MN
20. Cho hình chóp S.ABCD , đáy là tứ giác lồi ABCD ( AB không song song với CD ) .Gọi O là giao điểm của AC và BD .Chọn khẳng định SAI
A. 
B. , với 
C. 
D. 
TỰ LUẬN ( 5 điểm ) 
Bài 1 : ( 2 điểm ) Giải các phương trình sau :
 a) 
 b) 
Bài 2 : ( 1 điểm ) . Một hộp đựng 9 thẻ được đánh số 1 , 2, 3 , , 9 .Rút ngẫu nhiên 2 thẻ .Tính xác suất để tích hai số ghi trên hai thẻ là một số lẻ .
Bài 3 : ( 2 điểm ) .Cho hình bình hành ABCD , tâm O nằm trong mặt phẳng ( P ) và một điểm S nằm ngoài mặt phẳng ( P ) .Gọi M , N lần lượt là trung điểm của các cạnh SA , SB .
Chứng minh MN // DC .
Tìm giao điểm của đường thẳng SO với mặt phẳng ( CMN ) .
Tìm giao tuyến cùa hai mặt phẳng ( SAD ) và ( CMN ) 
..HẾT 
HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 11 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2008 – 2009
CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO 
I TRẮC NGHIỆM 
Mã
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
B
C
A
B
A
C
D
A
C
A
D
C
B
D
B
D
A
C
D
C
II TỰ LUẬN 
Bài 
Câu
Nội dung
Điểm
1
2.0
a
1.0
.025
0.5
0.25
b
1.0
0.5
0.25
0.25
2
1.0
0.25
Gọi A là biến cố “Tích của hai số ghi trên hai thẻ là số lẻ “
Tích của hai số là một số lẻ khi cả hai số đó đều lẻ
Suy ra 
0.50
0.25
3
2.0
a
0.50
MN //AB ( MN là đường trung bình của tam giác SAB )
AB // CD ( ABCD là hình bình hành )
Suy ra : MN // CD
0.50
b
0.75
Trong mp( SAC ) ,gọi 
0.50
0.25
c
0.75
CM được : 
0.50
CM được 
0.25
..HẾT .

File đính kèm:

  • docDE THI HK I KHOI 11 co DAN 0809 TINH VINH LONG.doc