Kiểm tra: học kì hai môn hóa học

Câu 1: khối lượng axit H2SO4 có trong 200 gam dung dịch H2SO4 17% la:

A. 17 gam B. 24 gam C. 28 gam D. 34 gam

Cau 2: Thu khí hidro bằng cách đẩy nước dựa vào các tính chất nào trong các tính chất sau?

A. Khí hidro ít tan trong nước

B. Khí hidro không tác dụng được với nước

C. Khí hidro tan trong nước

Cả A và B

 

doc1 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 16/11/2015 | Lượt xem: 348 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra: học kì hai môn hóa học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Phan Bội Châu
Họ và tên:..................................
Lớp:............................
Thứ Ngày tháng năm
Kiểm tra: học kì hai môn hóa học
Điểm
Lời phê của thầy (cô).
Đề
I-Trắc nghiệm
Câu 1: khối lượng axit H2SO4 có trong 200 gam dung dịch H2SO4 17% la:
A. 17 gam B. 24 gam C. 28 gam D. 34 gam
Cau 2: Thu khí hidro bằng cách đẩy nước dựa vào các tính chất nào trong các tính chất sau?
Khí hidro ít tan trong nước 
Khí hidro không tác dụng được với nước
Khí hidro tan trong nước
Cả A và B đều đúng
Câu 3: Muối canxi hidro photphat có công thức hóa học đúng là gì?
A.CaH2PO4 B. Ca(H2PO4)2 C.Ca(HPO4)2 D.CaHPO4
Câu 4: Hòa tan 20 gam NaOH vào nước đựng 200 gam dung dịch NaOH. Nồng đọc mol của dung dịch là:
A. 5M B. 1,25M C.2,5M D.2,25M
Câu 5: cho các dãy chất sau, dãy nào đều là oxits bazo?
Cao, Zno, FeO, Na2O
SO2, BaO, Al2O3, CuO
CO2, SO2, P2O5, NO2
K2O, MgO, PbO, SO3
Câu 6: cho các dãy chất sau, dãy nào chỉ toàn là axit:
H2SO4, HNO3, H2O, KOH
H2O, SO2, KNO3, HNO3
HNO3, HCl, H2SO4, H3PO4
H3PO4, KNO3, HNO3, H2O.
II-Tự luận
Câu 1, (2Đ) Hoàn thành dãy chuyển hóa sau:
a. Ca 	CaO 	Ca(OH)2
b. P 	P2O5 H3PO4
Câu 2: có 3 lọ đựng 3 dung dịch riêng biệt không màu: HCl, H2O, Ca(OH)2. bằng cách nào để có thẻ nhận ra lọ nào đựng dung dịch nào?
Câu 3: Cho 6,5 gam Zn tác dụng với 100gam dung dịch HCl 14%.
Viết phương trình phản ứng
Chất nào còn dư lại sau phản ứng, với khối lượng là bao nhiêu?
Tính thể tích khí hidro thoát ra (ĐKTC)
Tính nồng độ % của dung dịch thu được sau phản ứng.
 Người ra đề: cô Kim Oanh( THCS Phan Bội Châu)

File đính kèm:

  • docde thi hoc ki hai hoa 8.doc