Kiểm tra Đại số lớp 10 - Chương 4

Kiểm tra Đại số lớp 10 - Chương 4

doc2 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 06/04/2019 | Lượt xem: 160 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra Đại số lớp 10 - Chương 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA ĐẠI SỐ LỚP 10A
Bài 1: Giải các phương trình và bất phương trình sau: 
a) b) 
c) d) 
Bài 2: Tìm m để bất phương trình sau có nghiệm: 
Bài 3: Chứng minh rằng bất phương trình sau có nghiệm với mọi : 
---------------------------------------------------------------------------
KIỂM TRA ĐẠI SỐ LỚP 10A
Bài 1: Giải các phương trình và bất phương trình sau: 
a) b) 
c) d) 
Bài 2: Tìm m để bất phương trình sau có nghiệm: 
Bài 3: Chứng minh rằng bất phương trình sau có nghiệm với mọi : 
------------------------------------------------------------------------------------------
KIỂM TRA ĐẠI SỐ LỚP 10A
Bài 1: Giải các phương trình và bất phương trình sau: 
a) b) 
c) d) 
Bài 2: Tìm m để bất phương trình sau có nghiệm: 
Bài 3: Chứng minh rằng bất phương trình sau có nghiệm với mọi : 
KIỂM TRA ĐẠI SỐ LỚP 10A
Bài 1: Giải các phương trình và bất phương trình sau: 
a) b) 
c) d) 
Bài 2: Tìm m để bất phương trình sau có nghiệm: 
Bài 3: Chứng minh rằng bất phương trình sau có nghiệm với mọi : 
---------------------------------------------------------------------------
KIỂM TRA ĐẠI SỐ LỚP 10A
Bài 1: Giải các phương trình và bất phương trình sau: 
a) b) 
c) d) 
Bài 2: Tìm m để bất phương trình sau có nghiệm: 
Bài 3: Chứng minh rằng bất phương trình sau có nghiệm với mọi : 
------------------------------------------------------------------------------------------
KIỂM TRA ĐẠI SỐ LỚP 10A
Bài 1: Giải các phương trình và bất phương trình sau: 
a) b) 
c) d) 
Bài 2: Tìm m để bất phương trình sau có nghiệm: 
Bài 3: Chứng minh rằng bất phương trình sau có nghiệm với mọi : 
KIỂM TRA ĐẠI SỐ LỚP 10
Bài 1: Giải các phương trình và bất phương trình sau: 
a) b) 
c) d) 
Bài 2: Tìm m để hàm số sau xác định: 
Bài 3: Cho a, b là các số thực dương. Chứng minh rằng: .
---------------------------------------------------------------------------
KIỂM TRA ĐẠI SỐ LỚP 10
Bài 1: Giải các phương trình và bất phương trình sau: 
a) b) 
c) d) 
Bài 2: Tìm m để hàm số sau xác định: 
Bài 3: Cho a, b là các số thực dương. Chứng minh rằng: .
------------------------------------------------------------------------------------------
KIỂM TRA ĐẠI SỐ LỚP 10
Bài 1: Giải các phương trình và bất phương trình sau: 
a) b) 
c) d) 
Bài 2: Tìm m để hàm số sau xác định: 
Bài 3: Cho a, b là các số thực dương. Chứng minh rằng:.
KIỂM TRA ĐẠI SỐ LỚP 10
Bài 1: Giải các phương trình và bất phương trình sau: 
a) b) 
c) d) 
Bài 2: Tìm m để hàm số sau xác định: 
Bài 3: Cho a, b là các số thực dương. Chứng minh rằng: .
---------------------------------------------------------------------------
KIỂM TRA ĐẠI SỐ LỚP 10
Bài 1: Giải các phương trình và bất phương trình sau: 
a) b) 
c) d) 
Bài 2: Tìm m để hàm số sau xác định: 
Bài 3: Cho a, b là các số thực dương. Chứng minh rằng: .
------------------------------------------------------------------------------------------
KIỂM TRA ĐẠI SỐ LỚP 10
Bài 1: Giải các phương trình và bất phương trình sau: 
a) b) 
c) d) 
Bài 2: Tìm m để hàm số sau xác định: 
Bài 3: Cho a, b là các số thực dương. Chứng minh rằng:. 

File đính kèm:

  • dockiem tra chuong 4 batpt10.doc
Giáo án liên quan