Kiểm tra chương IV - Môn: Đại số và giải tích 11

I, Trắc nghiệm: (3 điểm)

 Các mệnh đề sau đúng hay sai ?

Mệnh đề Đúng Sai

Hàm số f(x) được gọi là liên tục trên đoạn [a;b] nếu nó liên tục tại mọi điểm thuộc đoạn [a;b].

Hàm số phân thức hữu tỷ liên tục trên tập .

 

doc4 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 18/04/2019 | Lượt xem: 203 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra chương IV - Môn: Đại số và giải tích 11, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mã đề 003	Kiểm tra chương iv
Môn: Đại số và giải tích 11
Thời gian: 45 phút.
Họ và tên:..............................................................Lớp 11...
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Đề ra:
I, Trắc nghiệm: (3 điểm)
 Các mệnh đề sau đúng hay sai ?
Mệnh đề
Đúng
Sai
Hàm số f(x) được gọi là liên tục trên đoạn [a;b] nếu nó liên tục tại mọi điểm thuộc đoạn [a;b].
Hàm số phân thức hữu tỷ liên tục trên tập .
Nếu lim un=a và lim vn= + thì lim =0
 = 0
 = 1
 ( Nếu k là số nguyên âm)
 = +
= 1
=-
S==
II, Tự luận: (7 điểm)
Câu 1: Xét tính liên tục của hàm số:
 	y= f(x)=
Câu 2: Chứng minh phương trình có ít nhất 2 nghiệm.
Câu 3: Tính giới hạn sau:
Mã đề 004	Kiểm tra chương iv
Môn: Đại số và giải tích 11
Thời gian: 45 phút.
Họ và tên:..............................................................Lớp 11...
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Đề ra:
I, Trắc nghiệm: (3 điểm)
 Các mệnh đề sau đúng hay sai ?
Mệnh đề
Đúng
Sai
 = 0
= - 3
=-
Hàm số phân thức hữu tỷ liên tục trên tập .
Nếu lim un=a và lim vn= + thì lim =+
 = 1
 = -1
 ( Nếu k là số nguyên âm)
Hàm số f(x) được gọi là liên tục trên đoạn [a;b] nếu nó liên tục tại mọi điểm thuộc đoạn [a;b].
S==
II, Tự luận: (7 điểm)
Câu 1: Xét tính liên tục của hàm số:
 	y= f(x)=
Câu 2: Chứng minh phương trình có ít nhất 2 nghiệm.
Câu 3: Tính giới hạn sau:
Mã đề 005	Kiểm tra chương iv
Môn: Đại số và giải tích 11
Thời gian: 45 phút.
Họ và tên:..............................................................Lớp 11...
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Đề ra:
I, Hãy điền đáp số vào các câu sau:(4 điểm)
Câu 1: Tính các giới hạn sau:
a, =	b,=
c, =	d, =
e, =	f, =
h, =	k, =
II, Tự luận:
Câu 2:(2 điểm). Chứng minh phương trình = 0 có ít nhất một nghiệm.
Câu 3:( 2 điểm). Xét tính liên tục của hàm số sau trên R.
Câu 4: (2 điểm). Tính giới hạn sau: 
Bài làm
Mã đề 006	Kiểm tra chương iv
Môn: Đại số và giải tích 11
Thời gian: 45 phút.
Họ và tên:..............................................................Lớp 11...
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Đề ra:
I, Hãy điền đáp số vào các câu sau:(4 điểm)
Câu 1: Tính các giới hạn sau:
a, =	b,=
c, =	d, =
e, =	f, =
h, =	k, =
II, Tự luận:
Câu 2:(2 điểm). Chứng minh phương trình = 0 có ít nhất một nghiệm.
Câu 3:( 2 điểm). Xét tính liên tục của hàm số sau trên R.
Câu 4: (2 điểm). Tính giới hạn sau: 
Bài làm

File đính kèm:

  • doc62 (kiem tra).doc