Kiểm tra 45 phút Đại số & Giải tích 11

Câu 2 :( 6 điểm )

 Trên giá sách có 4 quyển sách toán , 3 quyển sách lý và có 2 quyển sách Hoá . Lấy ngẫu nhiên 3 quả . Tính xác suất sao cho :

 a) Ba quyển lấy ra thuộc 3 môn khác nhau

 b) Cả ba quyển lấy ra đều là sách Toán

 c) Ít nhất lấy được một quyển sách Toán

 

doc1 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 16/04/2019 | Lượt xem: 86 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra 45 phút Đại số & Giải tích 11, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA 45 PHÚT – ĐỀ 1
Câu 1: ( 4 điểm )
Khai triển các nhị thức Newton
a) 	b)
Câu 2 :( 6 điểm ) 
 Trên giá sách có 4 quyển sách toán , 3 quyển sách lý và có 2 quyển sách Hoá . Lấy ngẫu nhiên 3 quả . Tính xác suất sao cho :
	a) Ba quyển lấy ra thuộc 3 môn khác nhau 
	b) Cả ba quyển lấy ra đều là sách Toán 
	c) Ít nhất lấy được một quyển sách Toán 
KIỂM TRA 45 PHÚT – ĐỀ 2
Câu 1: ( 4 điểm )
Khai triển các nhị thức Newton
a) 	b)
Câu 2 :( 6 điểm ) 
Một nhóm có 7 nam và 5 nữ . Chọn ngẫu nhiên 3 người . Tìm xác suất sao cho trong ba người đó :
	a) Cả ba đều là nữ 
	b) Không có nữ nào 
	c) Ít nhất một người là nữ
	d) Có đúng một người là nữ
KIỂM TRA 45 PHÚT – ĐỀ 3
Câu 1: ( 4 điểm )
Khai triển các nhị thức Newton
a) 	b)
Câu 2 :( 6 điểm ) 
Gieo một đồng tiền , sau đó gieo một con súc sắc .
	a) Xây dựng không gian mẫu 
	b) Tính xác suất của các biến cố sau 
	A:” Đồng tiền xuất hiện mặt sấp và con súc sắc xuất hiện mặt chẵn “
	B:” Mặt 6 chấm xuất hiện “
	C: “ Mặt 6 chấm không xuất hiện “
KIỂM TRA 45 PHÚT – ĐỀ 4
Câu 1: ( 4 điểm )
Khai triển các nhị thức Newton
a) 	b)
Câu 2 :( 6 điểm ) 
Một hộp đựng 10 viên bi trong đó có 4 viên đỏ , 3 viên xanh , 2 viên bi vàng và 1 bi trắng . Tính xác suất của các biến cố sau:
	a) 2 viên lấy ra màu đỏ 
	b) 2 viên lấy ra có 1 viên màu đỏ và 1 viên màu vàng 
	c) 2 viên lấy ra cùng màu 

File đính kèm:

  • docKIEM TRA.doc