Kiểm tra 45'_Đại số 11

Câu 1: có 3 bạn lớp A và 2 bạn lớp B. Hỏi có bao nhiêu cách?

 a) Chọn một đôi gồm 1 bạn lớp A và 1 bạn lớp B (1,5đ)

b) Xếp vào 5 ghế hang ngang(1đ)

c) Chọn 3 bạn: 1 lớp trưởng, 1 bí thư và một lớp phó(2đ)

 

doc1 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 03/05/2019 | Lượt xem: 77 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra 45'_Đại số 11, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 45_ĐS 1
Câu 1: có 3 bạn lớp A và 2 bạn lớp B. Hỏi có bao nhiêu cách?
 a) Chọn một đôi gồm 1 bạn lớp A và 1 bạn lớp B (1,5đ)
Xếp vào 5 ghế hang ngang(1đ)
Chọn 3 bạn: 1 lớp trưởng, 1 bí thư và một lớp phó(2đ)
Câu 2: Tìm hệ số của số hạng chứa trong khai triển (2đ)
Câu 3: Từ các chữ số 1,2,3,4,5,6. Cần thành lập các số tự nhiên gồm 3 chữ số khác nhau từng đôi một. Tính xác suất để:
Số lẻ có 3 chữ số (1,5đ)
Luôn xuất hiện số 2( 2đ)
Kiểm tra 15_ĐS 2
Câu 1: Từ các chữ số 1,2,3,4,5. Hỏi có bao nhiêu cách thành lập các số tự nhiên?
Số gồm 5 chữ số khác nhau đôi một(1đ)
Số chẵn có 3 chữ số (2đ)
Câu 2: Tìm hệ số của số hạng chứa trong khai triển 
Câu 3: Có 4 quyển sách Toán và 3 quyển sách Lí. Chọn ngẫu nhiên 2 quyển sách.
 a) Hỏi có bao nhiêu cách chọn 2 quyển sách khác nhau?(1,5đ0
Tính xác suất để
Chọn 2 quyển đều là sách toán (1,5đ)
Ít nhất 1 quyển sách lí (2đ)

File đính kèm:

  • docKT 45 ds 11.doc