Kiểm tra 15 phút Dãy số (2)

 

Một cấp số cộng có 5 số hạng biết u4 hơn u2 là 4 và u1 + u5 = 10 tìm cấp số cộng đó

Cho cấp số nhân có u1 = 3 ; q = -3 . Tìm tổng của 4 số hạng đầu tiên

 

doc1 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 11/04/2019 | Lượt xem: 100 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra 15 phút Dãy số (2), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Một cấp số cộng có 5 số hạng biết viết cấp số cộng đó
Cho cấp số nhân có u1 = 3 ; q = -3 . Tìm tổng của 4 số hạng đầu tiên
Một cấp số cộng có 6 số hạng biết viết các số hạng của cấp số cộng đó
Cho cấp số nhân có u1 = 4 ; q = . Viết 4 số hạng đầu tiên
Một cấp số cộng có 5 số hạng biết Tìm tổng của các số hạng cấp số cộng đó
Cho cấp số nhân có u1 = -6 ; q = . hãy viết 5 số hạng đầu tiên *
Một cấp số cộng có 5 số hạng biết u4 hơn u2 là 4 và u1 + u5 = 10 tìm cấp số cộng đó
Cho cấp số nhân có u1 = 3 ; q = -3 . Tìm tổng của 4 số hạng đầu tiên
Một cấp số cộng có 5 số hạng biết viết cấp số cộng đó
Cho cấp số nhân có u1 = 3 ; q = -3 . Tìm tổng của 4 số hạng đầu tiên
Một cấp số cộng có 5 số hạng biết viết cấp số cộng đó
Cho cấp số nhân có u1 = 3 ; q = -3 . Tìm tổng của 4 số hạng đầu tiên

File đính kèm:

  • docktra1t dayso.doc