Kiểm tra 1 tiết Hình 7

Câu 1 (3đ) a. Đánh dấu x vào ô thích hợp (2 đ)

Câu Đúng Sai

a) Tam giác vuông có 2 góc nhọn.

b) Tam giác cân có một góc bằng 600 là tam giác đều.

c) Trong một tam giác có ít nhất một góc nhọn.

d) Nếu một tam giác có một cạnh bằng 12, một cạnh bằng 5 và một cạnh bằng 13 thì tam giác đó là tam giác vuông.

 

doc1 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 05/04/2019 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra 1 tiết Hình 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tờn giỏm thị 
Họ và tờn thớ sinh :
............................................
Lớp :7 B Số tờ ...........
Mụn thi : ...................
 Thời gian:...................
Số phỏch:...........
Giỏm thị 1...........................
Giỏm thị 2...........................
&................................................................................................................................................................
Họ và tờn giỏm khảo
 Điểm bài thi
 ( Bằng số và bằng chữ )
 ...................................... 
Mụn thi : .................
Số phỏch:...........
Giỏm khảo 1................
Giỏm khảo2................
Câu 1 (3đ) a. Đánh dấu x vào ô thích hợp (2 đ) 
Câu
Đúng
Sai
a) Tam giác vuông có 2 góc nhọn.
b) Tam giác cân có một góc bằng 600 là tam giác đều.
c) Trong một tam giác có ít nhất một góc nhọn.
d) Nếu một tam giác có một cạnh bằng 12, một cạnh bằng 5 và một cạnh bằng 13 thì tam giác đó là tam giác vuông.
 b. (1 đ) Cho ABC cân tại A, có = 700. Tính và .
Câu 2 (2đ) Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ đường cao AH vuông góc với BC, (HBC).
 Chứng minh 
Câu 3 (5đ) Cho ABC có AB = AC = 5 cm; BC = 8 cm. Kẻ AH BC 
a) Chứng minh HB = HC và 
b) Tính độ dài AH.
BÀI LÀM
c) Kẻ HD AB (DAB); HE AC (EAC). CMR: HDE là tam giác cân.

File đính kèm:

  • docMAU_GIAY_KIEM_TRA_1_HINH 7 TIET.doc