Kiểm tra 1 tiết Chương III - Đại số 8

I. Trắc nghiệm khách quan :(3điểm)

 Điểm thi môn sinh học của một nhóm học sinh được cho như sau:

 8, 7, 9, 7, 10, 4, 6, 9, 4, 6, 8, 7, 9, 8, 8, 5, 10, 7, 9, 9.

 Dùng các số liệu trên để trả lời các câu hỏi sau:

1. Số các giá trị của dấu hiệu phải tìm là :

 A.7 B.10 C.15 D.20

 2. Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:

 A.8 B.10 C.20 D.Một kết quả khác

 3 . Tần số học sinh có điểm 8 là:

 A.4 B.5 C.8 D.Một kết quả khác

 

doc2 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 05/04/2019 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra 1 tiết Chương III - Đại số 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tờn giỏm thị 
Họ và tờn thớ sinh :
............................................
Lớp :8 ........ Số tờ ...........
Mụn thi : ...................
 Thời gian:...................
Số phỏch:...........
Giỏm thị 1...........................
Giỏm thị 2...........................
&................................................................................................................................................................
Họ và tờn giỏm khảo
 Điểm bài thi
 ( Bằng số và bằng chữ )
 ...................................... 
Mụn thi : .................
Số phỏch:...........
Giỏm khảo 1................
Giỏm khảo2................
I. Trắc nghiệm khách quan :(3điểm)
 Điểm thi môn sinh học của một nhóm học sinh được cho như sau:
 8, 7, 9, 7, 10, 4, 6, 9, 4, 6, 8, 7, 9, 8, 8, 5, 10, 7, 9, 9.
 Dùng các số liệu trên để trả lời các câu hỏi sau:
1. Số các giá trị của dấu hiệu phải tìm là :
 A.7 B.10 C.15 D.20
 2. Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:
 A.8 B.10 C.20 D.Một kết quả khác 
 3 . Tần số học sinh có điểm 8 là:
 A.4 B.5 C.8 D.Một kết quả khác 
 4 . Tần số học sinh có điểm 7 là:
 A.4 B.5 C.20 D.Một kết quả khác
 5 . Tần số học sinh có điểm 10 là:
 A.4 B.3 C.2 D.Một kết quả khác
 6 . Số trung bình cộng là: 
 A.7,52 B.7,50 C.8,0 D.Một kết quả khác
 II. Tự luận: (7điểm) Điểm bài kiểm tra môn Toán của học sinh lớp 7A được ghi trong bảng sau:
 6 5 4 1 7 6 8 5 8
 3 8 2 4 6 3 2 6 3
 3 7 7 7 4 10 8 7 3
 5 5 5 9 3 9 7 9 9
 5 5 8 8 5 9 7 5 5
Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì? dấu hiệu đó có bao nhiêu giá trị? Tổng các tần số là bao nhiêu?
Lập bảng “tần số” của dấu hiệu.
Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.
Tính số trung bình cộngBÀI LÀM
, tìm mốt của dấu hiệu.
 [[[[ 
 KHễNG VIẾT 
 VÀO ĐÂY
"

File đính kèm:

  • docMAU_GIAY_KIEM_TRA_1_TIET(Ch­uong III ).doc