Hướng dẫn ôn tập chương IV Giải tích 11

Bài 1: Cho cấp số nhân biết u3=5 và u6=135

a) Tìm số hạng đầu và công bội.

b) Viết công thức của số hạng tổng quát.

 

doc2 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 12/04/2019 | Lượt xem: 194 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn ôn tập chương IV Giải tích 11, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP CHƯƠNG IV GIẢI TÍCH 11
ĐỀ 1:
Bài 1: Cho cấp số cộng xác định bởi tìm số hạng đầu , công sai và tổng của 10 số hạng đầu của cấp số đó. 
Bài 2: tính các giới hạn sau:
a) ; b); c) 
Bài 3: Cho hàm số: 
f(x)= 
Xét tính liên tục của hàm số tại điểm x = 1
ĐỀ 2:
Bài 1: Cho cấp số nhân biết:
 Tính số hạng đầu, công bội và tổng 10 số hạng đầu của cấp số nhân đó.
Bài 2: tính các giới hạn sau:
a) ; b); c) 
Bài 3: Cho hàm số: 
f(x) =
Tìm m để hàm số liên tục tại x = 2
ĐỀ 3:
Bài 1: Cho cấp số nhân biết : Tìm số hạng đầu và công bội của cấp số nhân đó
Bài 2: tính các giới hạn sau:
a) ; b); c) 
Bài 3: Cho hàm số: 
f(x) =
xét tính liên tục của hàm số trên R
ĐỀ 4:
Bài 1: Cho cấp số nhân biết u3=5 và u6=135 
Tìm số hạng đầu và công bội.
Viết công thức của số hạng tổng quát.
Bài 2: tính các giới hạn sau:
a) ; b); c) 
Bài 3: Cho hàm số: 
f(x) = tìm a để hàm số liên tục trên R
ĐỀ 5:
Bài 1: Cho cấp số nhân 
Viết chín số xen giữa các số -3 và 37 để được một cấp số cộng có 11 số hạng.
Bài 2: tính các giới hạn sau:
a) ; b); c) 
Bài 3: Chứng minh rằng phương trình x5 + x -1 = 0 có một nghiệm trong khỏang (-1 ; 1) 
ĐỀ 6:
Bài 1: Cho cấp số nhân
Tìm công sai và tổng của một cấp số nhân hữu hạn, biết số hạng đầu u1 = 2 và số hạng cuối u11 = 64 
Bài 2: tính các giới hạn sau:
a) ; b); c) 
Bài 3: Chứng minh rằng phương trình x5 – 3x – 7 = 0 luôn có nghiệm. 
ĐỀ 7:
Bài 1: Cho cấp số nhân
Tìm các số hạng của cấp số nhân biết rằng cấp số đó có 5 số hạng mà số hạng đầu u1 = 3 và số hạng cuối u11 = 243
Bài 2: tính các giới hạn sau:
a) ; b); c) 
Bài 3: Cho hàm số f(x) = xét tính liên tục của hàm số tại x0 = 3

File đính kèm:

  • docde cuong on tap(1).doc