Giáo án Tự chọn Hình học lớp 11 (cơ bản) tiết 21: Vectơ trong không gian

Tên bài dạy: Vectơ trong không gian.

Tiết: 21

Mục đích:

 * Về kiến thức:

 + Củng cố lý thuyết đã học về vectơ trong không gian.

 * Về kỹ năng:

 + HS biết chứng minh một đẳng thức vectơ.

Chuẩn bị:

 * Giáo viên: Thước kẻ, phấn màu, máy chiếu.

 * Học sinh: Chuẩn bị bài trước ở nhà theo yêu cầu của GV.

Phương pháp: Đàm thoại gợi mở.

Tiến trình lên lớp:

 * Ổn định lớp.

 * Kiểm tra bài cũ:

 + Vectơ là gì ?

 + Quy tắc ba điểm, quy tắc trừ, quy tắc hình bình hành, quy tắc hình hộp ?

 + Thế nào là ba vectơ đồng phẳng ?

 + Điều kiện để ba vectơ đồng phẳng ?

 

doc2 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 80 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tự chọn Hình học lớp 11 (cơ bản) tiết 21: Vectơ trong không gian, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tên bài dạy: Vectơ trong không gian.
Tiết: 21
Mục đích:
 * Về kiến thức:
 + Củng cố lý thuyết đã học về vectơ trong không gian.
 * Về kỹ năng:
 + HS biết chứng minh một đẳng thức vectơ.
Chuẩn bị:
 * Giáo viên: Thước kẻ, phấn màu, máy chiếu.
 * Học sinh: Chuẩn bị bài trước ở nhà theo yêu cầu của GV.
Phương pháp: Đàm thoại gợi mở.
Tiến trình lên lớp:
 * Ổn định lớp.
 * Kiểm tra bài cũ:
 + Vectơ là gì ?
 + Quy tắc ba điểm, quy tắc trừ, quy tắc hình bình hành, quy tắc hình hộp ?
 + Thế nào là ba vectơ đồng phẳng ?
 + Điều kiện để ba vectơ đồng phẳng ?
 * Bài mới:
1. Bài tập 2 SGK trang 91
Hoạt động 1: Chứng minh .
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
— So sánh và ?
— So sánh và ?
— 
— Quy tắc hình hộp ?
— .
— .
— .
— .
Hoạt động 2: Chứng minh .
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
— So sánh và ?
— So sánh và ?
— 
— Quy tắc ba điểm ?
— .
— .
— .
— .
Hoạt động 3: Chứng minh .
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
— Sắp xếp lại thứ tự các vectơ trên để có thể áp dụng quy tắc ba điểm ?
— So sánh và ?
— 
— 
.
— .
— .
2. Bài tập 4 SGK trang 92
Hoạt động 4: Chứng minh .
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
— Nhận xét ?
— Áp dụng quy tắc ba điểm cho và ?
— Xác định ?
— Xác định ?
— Kết luận ?
— .
— và .
— 
— .
— .
Hoạt động 5: Chứng minh .
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
— Nhận xét ?
— Áp dụng quy tắc ba điểm cho và ?
— Xác định ?
— Xác định ?
— Kết luận ?
— .
— và .
— 
— .
— .
 * Củng cố:
 + Quy tắc ba điểm, quy tắc trừ ?
 + Quy tắc hình bình hành, quy tắc hình hộp ?
 * Dặn dò: Xem tiếp bài và làm bài tập 7 – 9 SGK trang 92.

File đính kèm:

  • docTTHH11-t21.doc