Giáo án Tự chọn 11 tiết 5, 6: Giới hạn

Tiết 5 – 6 GIỚI HẠN

I. Mục đích yêu cầu

1. Kiến thức: luyện tập lý thuyết cơ bản và bài tập tính giới hạn dãy số

2. kĩ năng: rèn kĩ năng biến đổi

3. tư duy: rèn tư duy lôgic biết quy lạ về quen

4. Thái độ: tích cực suy nghĩ, làm bài

II. Thiết bị

1. Thầy: Giáo án

2. Trò: ôn dịnh nghĩa và các giới hạn đặc biệt

III. Tiến trình lên lớp

1. ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ (5)

 

doc4 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tự chọn 11 tiết 5, 6: Giới hạn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
01/01/09
Tiết 5 – 6 Giới hạn
I. Mục đích yêu cầu 
Kiến thức: luyện tập lý thuyết cơ bản và bài tập tính giới hạn dãy số 
kĩ năng: rèn kĩ năng biến đổi 
tư duy: rèn tư duy lôgic biết quy lạ về quen
Thái độ: tích cực suy nghĩ, làm bài
II. Thiết bị
Thầy: Giáo án
Trò: ôn dịnh nghĩa và các giới hạn đặc biệt
III. Tiến trình lên lớp 
ổn định tổ chức
Kiểm tra bài cũ (5’)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi nhớ
- Đặt câu hỏi: Nêu đn giới hạn dãy số và kết quả về giới hạng của một số dãy thường gặp.
- Gọi HS đứng tại chỗ trả lời yêu cầu.
- Tóm tắt nội dung câu trả lời lên bảng.
- Giới thiệu nội dung tiết học.
- Nghe câu hỏi GV, xem lại bài và nhớ lại kiến thức
- Theo dõi câu trả lời của bạn
- Ghi chếp tóm tắt các kết quả trên bảng.
- ĐN Nhắc lại
+ limun=0 ú n càng lớn thì |un| càng nhỏ
+ limun=a ú lim|un-a|=0
+Nếu thì limun=0
+ Nế u n=a thì limun=a
 3. bài mới (35’)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi nhớ
Gv nhắc cho học sinh lại một số định lí CHú ý: PP tính
- Chia tử, mẫu cho n mũ cao nhất, chuyển dãy đã cho về tổng, tích các dãy thường gặp.
- Thay số tính toán
* Định lí: Cho 2 dãy un, vn có giới hạn là a,b
Ta có giới hạn của 
un + vn là a + b
un - vn là a - b
un . vn là a . b
un / vn là a / b (bạ0)
 là với un >0
VD
VD4:
Hoạt đọng 3: ôn tập tổng của cấp số nhân lùi vô hạn
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi nhớ
- Y/c HS đọc SGK, phát biểu định nghĩa cấp số nhân lùi vô hạn. Lấy VD
- Gọi HS trả lời, GV tóm tắt trên bảng
- Phân tích đn cho HS.
- Y/c HS, gọi HS nhắc lại công thức tính Sn của cấp số nhân có số hạng đầu u1, công bội q ± 1
- Phân tích khái niệm tổng cấp số nhân lùi vô hạn => công thức S.
Gọi HS thực hiện VD5
- Phân tích lời giải của HS, nhấn mạnh lại công thức.
- Giới thiệu nội dung bài đọc thêm : Quay về nghịch lí zê-nông.
- Đọc SGK
- Theo dõi câu trả lời của bạn
- Ghi nhớ đn, VD
- Nhớ lại và nhắc lại công thức 
- Theo dõi phân tích GV và ghi nhớ công thức
- Đọc và thực hiện giải VD5 SGK
Khắc sâu CT tính tổng
* ĐN: un là csn lùi vô hạn ú un là csn có công bội q thoả mãn |q| <1
VD: 
*Công thức
VD5
Là tổng csn lùi vô hạn có u1=1 q = 1/2
Hoạt động 4: Bài tập củng cố
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi nhớ
- Phân nhóm HS, hướng dẫn y/c
- Treo bảng phụ và phát biểu học tập
- Quan sát, theo dõi các nhóm HS thực hiện y/c trong phiếu học tập
- Gọi HS đại diện từng nhóm trình bày kết quả
- Phân tích các lời giải và nhấn mạnh kiến thức trọng tâm.
- Theo dõi HD của GV 
- Nhân nhóm và thực hiện y/c của nhóm mình
- Theo dõi việc trình bày kết quả các nhóm
- Ghi nhớ dạng bài tập và phương pháp giải.
- Nhóm 1
Tính
-Nhóm 2: Tính 
Tổng của CSN 
- Nhóm 3 : Tính
 4. Hướng dẫn học ở nhà (5’)
C1: Các công thức cần nhớ
	C2: Các dạng bài tập và cách giải
 Làm bài tập SGK 3, 4,5 Trang 121, 122
IV. Một số lưu ý khi sử dụng giáo án
01/01/09
Tiết 6 Giới hạn
 I. Mục đích yêu cầu
 Tiết 5
 II. Thiết bị
1.Thầy: Giáo án
2.Trò: ôn dịnh nghĩa và các giới hạn đặc biệt
 III. Tiến trình lên lớp 
1. ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ (5’):
+ Hãy nêu định lí về giới hạn hữu hạn
+ Hãy nêu định lí về giới hạn vô hạn
+ Công thức tính tổng của cấp số nhân lùi vô hạn
3. Bài mới (35’):
Hoạt động 1: Bài 1
Hoạt động của HS
Hoạt động của GV
Ghi bảng
Nhận nhiệm vụ và suy nghĩ cáh giải
Độc lập tiến hành giải
Thông báo cách làm cho GV sau khi hoàn thành nhiệm vụ
Nêu cách tính và dự đoán kết quả 
Chia nhóm nhỏ học tập
Giao nhóm nhr cho từng nhóm
HD hs khi cần thiết
Nhận kết quả của HS
Thông báo cách làm đúng
* Củng cố
Hãy nêu cách tính giới hạn và dự đoán kết quả 
Bài 1: Tính các giới hạn
a/ 	b/ 	c/. 
d/. 
Hoạt động 2: Tìm hiểu nhiệm vụ thông qua bài tập
Hoạt động của HS
Hoạt động của GV 
Ghi bảng
Nhận nhiệm vụ và suy nghĩ cách giải
Độc lập tiến hành giải
Thông báo cách làm cho GV sau khi hoàn thành nhiệm vụ
Chia nhóm nhỏ học tập
Giao nhóm nhr cho từng nhóm
HD hs khi cần thiết
Nhận kết quả của HS
Thông báo cách làm đúng
Bài 2: Không tính giới hạn hãy đưa nhanh ra kết quả
a/ 	b/ 	
c/. 	d/. 
Hoạt động của HS
Hoạt động của GV 
Ghi bảng
Nhận nhiệm vụ và suy nghĩ cách giải
Độc lập tiến hành giải
Thông báo cách làm cho GV sau khi hoàn thành nhiệm vụ
Chia nhóm nhỏ học tập
Giao nhóm nhr cho từng nhóm
HD hs khi cần thiết
Nhận kết quả của HS, uốn nắn cách trình bày
Thông báo cách làm đúng
Bài 3: Tính các giới hạn sau
a/ 	b/ 	
c/. 	d/. 
e/.	g/. 
Hãy nêu cách tính giới hạn dạng Ơ - Ơ
Hoạt động 3: Tìm hiểu nhiệm vụ thông qua bài tập
Hoạt động của HS
Hoạt động của GV 
Ghi bảng
Nhận nhiệm vụ và suy nghĩ cách giải
Thông báo cách làm cho GV sau khi hoàn thành nhiệm vụ
Chia nhóm nhỏ học tập
HD hs khi cần thiết
Nhận kết quả của HS, uốn nắn cách trình bày
Thông báo cách làm đúng
Bài tập 4: Tính tổng
Hoạt động 4: Tìm hiểu nhiệm vụ thông qua bài tập
Hoạt động của HS
Hoạt động của GV 
Ghi bảng
Nhận nhiệm vụ và suy nghĩ cách giải
Độc lập tiến hành giải
Thông báo cách làm cho GV sau khi hoàn thành nhiệm vụ
Chia nhóm nhỏ học tập
Giao nhóm nhr cho từng nhóm
HD hs khi cần thiết
Nhận kết quả của HS
Thông báo cách làm đúng
Bài tập 5: Tính các giới hạn
a/. 	b/. 
c/. 	d/. 
 4. Hướng dẫn học ở nhà (5’)
 Hãy nêu công thức tính tổng của CSN lùi vô hạn
 Hãy nêu cách tính giới hạn 
Bài tập trắc nghiệm
Bài 1: Hãy điền đúng, sai vào ô trống
a/ 	 kết quả là q	 b/ 	 kết quả là q
c/. kết quả là 	q
d/. 	 kết quả là 	q
IV. Một số lưu ý khi sử dụng giáo án

File đính kèm:

  • docGA Tu chon HK2 3 cotT56.doc
Giáo án liên quan