Giáo án tự chọn 11 cơ bản tiết 24: Bài tập đạo hàm của hàm số

Tiết 24 : BÀI TẬP ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ

I/ Mục tiêu bài dạy :

1) Kiến thức :Rèn luyện về giới hạn hàm số và hàm số liên tục.

2) Kỹ năng :Vận dụng thành thạo các kiến thức về giới hạn hàm số và hàm số liên tục

3) Tư duy : Tư duy logic giữa các công thức.

4) Thái độ : Cẩn thận trong tính toán và trình bày . Tích cực tham gia vào bài học

II/ Phương tiện dạy học :

- Giáo án , SGK ,STK .

- Dụng cụ.

III/ Phương pháp dạy học :

- Thuyết trình và Đàm thoại gợi mở.

- Học sinh làm bài tập,giáo viên hướng dẫn sửa bài tập.

IV/ Tiến trình bài học và các hoạt động :

 

doc2 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 28/05/2019 | Lượt xem: 169 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án tự chọn 11 cơ bản tiết 24: Bài tập đạo hàm của hàm số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 24 : BÀI TẬP ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ 	 	 
 ---&---- Ngày soạn:28/02/2009
I/ Mục tiêu bài dạy :
1) Kiến thức :Rèn luyện về giới hạn hàm số và hàm số liên tục.
2) Kỹ năng :Vận dụng thành thạo các kiến thức về giới hạn hàm số và hàm số liên tục
3) Tư duy : Tư duy logic giữa các công thức.
4) Thái độ : Cẩn thận trong tính toán và trình bày . Tích cực tham gia vào bài học
II/ Phương tiện dạy học :
Giáo án , SGK ,STK .
Dụng cụ.
III/ Phương pháp dạy học :
- Thuyết trình và Đàm thoại gợi mở.
- Học sinh làm bài tập,giáo viên hướng dẫn sửa bài tập.
IV/ Tiến trình bài học và các hoạt động :
Hoạt động 1 : Bài tập 1.
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
Xét tính liên tục của hàm số:
Tại x = 1?
-Tìm tập xác định của hàm số,xác định tính liên tục của hàm số khi và tại x = 1.
-Nhận xét bài làm của học sinh,bổ sung để hoàn thiện bài làm. 
- Thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên.
-Lên bảng trình bày bài làm.
-Nhận xét bài làm,ghi nhận kiến thức.
Bài tập 1:
Tập xác định: R
Vậy hàm số không liên tục tại x = 1
Hoạt động 2: Bài tập 2.
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
Xét tính liên tục của hàm số
Trên tập xác định của nó?
-Xét tính liên tục tại x = 3 và tại 
-Hướng dẫn học sinh làm bài.
-Nhận xét và hoàn thiện bài làm của học sinh.
-Thực hiện làm bài tập theo sự hướng dẫn của giáo viên.
 -Lên bảng trình bày bài làm.
-Nhận xét và bổ sung bài làm của bạn.
-Ghi nhận kiến thức
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
-Thực hiện tính giới hạn.
Bài tập 2:
-Nếu thì là hàm hữu tỉ nên liên tục trên TXĐ của nó.
-Tại x = 3,ta có 
Do đó hàm số đã cho bị gián đoạn tại x =3.Vậy hàm số đã cho liên tục trên 
Hoạt động 1 : Bài tập 3.
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
Chứng minh phương trình sau có ít nhất hai nghiệm
-Nêu cách chứng minh.
-Nhận xét câu trả lời và hướng dẫn học sinh làm.
-Nhận xet bài làm của học sinh và chỉnh sửa.
- Thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên.
-Lên bảng trình bày bài làm.
-Nhận xét bài làm,ghi nhận kiến thức.
Bài tập 3:
Đặt 
Hàm số này xác định vàliên tục trên R nên liên tục trên và .
Mặt khác < 0 nên phương trình có ít nhất một nghiệm trên (-1;0)
Tương tự ta củng chúng minh được pt có ít nhất một nghiệm trên (0;3)
Củng cố: -Nắm chắc các cách thức tìm giới hạn của hàm số và áp dụng để xác định tính liên tục của hàm số tại một điểm và trên một khoảng.
 -Nắm các dạng toán xác đinh tính liên tục của hàm số.
Dặn dò: -Tham khảo thêm các bài toán tìm giới hạn của hàm số.
 - Chuẩn bị bài tập đạo hàm của hàm số.

File đính kèm:

  • doctuchon11cbt24.doc
Giáo án liên quan