Giáo án tự chọn 11 cơ bản tiết 21: Bài tập về quan hệ song song của hai mặt phẳng

Tiết 21 : BÀI TẬP VỀ QUAN HỆ SONG SONG CỦA HAI MẶT PHẲNG

I/ Mục tiêu bài dạy :

1) Kiến thức :Rèn luyện về quan hệ song song trong không gian.

2) Kỹ năng :Biết cách chứng minh hai đt song song,đt song song với mặt phẳng,hai mặt phẳng song song.

3) Tư duy :Sử dụng và hiểu các tính chất của HH không gian.

4) Thái độ : Cẩn thận trong tính toán và trình bày . Tích cực tham gia vào bài học

II/ Phương tiện dạy học :

- Giáo án , SGK ,STK .Dụng cụ.

III/ Phương pháp dạy học :

- Thuyết trình và Đàm thoại gợi mở.

- Học sinh làm bài tập,giáo viên hướng dẫn sửa bài tập.

 

doc2 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 28/05/2019 | Lượt xem: 170 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án tự chọn 11 cơ bản tiết 21: Bài tập về quan hệ song song của hai mặt phẳng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 21 : BÀI TẬP VỀ QUAN HỆ SONG SONG CỦA HAI MẶT PHẲNG 	 	 
 ----&---- Ngày soạn:14/02/2009
I/ Mục tiêu bài dạy :
1) Kiến thức :Rèn luyện về quan hệ song song trong không gian.
2) Kỹ năng :Biết cách chứng minh hai đt song song,đt song song với mặt phẳng,hai mặt phẳng song song.
3) Tư duy :Sử dụng và hiểu các tính chất của HH không gian.
4) Thái độ : Cẩn thận trong tính toán và trình bày . Tích cực tham gia vào bài học
II/ Phương tiện dạy học :
Giáo án , SGK ,STK .Dụng cụ.
III/ Phương pháp dạy học :
- Thuyết trình và Đàm thoại gợi mở.
- Học sinh làm bài tập,giáo viên hướng dẫn sửa bài tập.
IV/ Tiến trình bài học và các hoạt động :
Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Cách tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng?
-Tìm giao tuyến hai mp?
-Cách CM đường thẳng song song mp ?
-Cách CM hai mp song song ?
-Lên bảng trả lời 
-Tất cả các HS còn lại trả lời vào vở nháp
-Nhận xét 
Hoạt động 2 : BT1/SGK/71 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-BT1/SGK713 ?
-Cách CM hai mp song song
-CM : 
-Tìm giao tuyến hai mp?
-Tìm : 
-Dựng d’//B’C’ cắt d tại D’
-Kết luận ?
-Tìm : 
-Kết luận ?
-Trả lời
-Trình bày bài giải 
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
BT1/SGK/71 
Hoạt động 3 : BT2/SGK/33 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-BT2/SGK/71 ?
-Cách CM tứ giác hbh ? 
-CM : AA’M’M hbh ?
-Gọi 
-
-Tìm giao tuyến hai mp?
-Tìm : 
-Cách tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng?
-Cm trọng tâm tam giác làm ntn ?
-Trả lời
-Trình bày bài giải 
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
-
-
BT2/SGK/71 
Hoạt động 4 : BT3/SGK/71 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-BT3/SGK/71 ?
-Cách CM đường thẳng song song mp ?
-Cách CM hai mp song song ?
-Cm trọng tâm tam giác làm ntn ?
-Trả lời
-Trình bày bài giải 
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
BT3/SGK/71 
Củng cố: Nắm chắc các dạng và cách giải các bài toán vừa làm.
Dặn dò: Tham khảo thêm các bài tập ngoài sgk, chuẩn bị bài tập về giới hạn hàm số vào tiết sau.

File đính kèm:

  • doctuchon11cbtiet22.doc
Giáo án liên quan