Giáo án tự chọn 11 cơ bản tiết 20: Bài tập giới hạn dãy số

Tiết 20 : BÀI TẬP GIỚI HẠN DÃY SỐ

I/ Mục tiêu bài dạy :

1) Kiến thức :Rèn luyện về giới hạn dãy số.

2) Kỹ năng :Vận dụng thành thạo các kiến thức về giới hạn dãy số.

3) Tư duy : Tư duy logic giữa các công thức.

4) Thái độ : Cẩn thận trong tính toán và trình bày . Tích cực tham gia vào bài học

II/ Phương tiện dạy học :

- Giáo án , SGK ,STK .

- Dụng cụ.

III/ Phương pháp dạy học :

- Thuyết trình và Đàm thoại gợi mở.

- Học sinh làm bài tập,giáo viên hướng dẫn sửa bài tập.

IV/ Tiến trình bài học và các hoạt động :

 

doc2 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 28/05/2019 | Lượt xem: 146 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án tự chọn 11 cơ bản tiết 20: Bài tập giới hạn dãy số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 20 : BÀI TẬP GIỚI HẠN DÃY SỐ	 	 	 
 ----&---- Ngày soạn:02/02/2009
I/ Mục tiêu bài dạy :
1) Kiến thức :Rèn luyện về giới hạn dãy số.
2) Kỹ năng :Vận dụng thành thạo các kiến thức về giới hạn dãy số.
3) Tư duy : Tư duy logic giữa các công thức.
4) Thái độ : Cẩn thận trong tính toán và trình bày . Tích cực tham gia vào bài học
II/ Phương tiện dạy học :
Giáo án , SGK ,STK .
Dụng cụ.
III/ Phương pháp dạy học :
- Thuyết trình và Đàm thoại gợi mở.
- Học sinh làm bài tập,giáo viên hướng dẫn sửa bài tập.
IV/ Tiến trình bài học và các hoạt động :
Hoạt động 1 : Bài tập 1.
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
BT1/ Tìm các giới hạn sau:
a/ b/ 
c/ d/ 
e/ f/ 
-Hướng dẫn học sinh dùng các công thức để tính đạo hàm.
-Nói rõ về lượng liên hợp của một biểu thức.
-Gọi học sinh lên trình bày bài làm.
-Nhận xét và đánh giá bài làm.
-HS lắng nghe giáo viên hướng dẫn.
-Làm bài tập vào vỡ nháp.
-Chú ý đến lượng liên hợp của một biểu thức.
-Lên bang trình bày bài làm.
-Nhận xét
-Thắc mắc
-Ghi nhận kiến thức 
BT1: Tìm các giới hạn
a/ = =
b/ = 
= 
c/ =3
 d/ =1(Chia tử và mẫu cho n)
 e/ = 
Hoạt động 2 : Bài tập 2.
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
BT3/ Tìm tổng các cấp số nhân vô hạn sau:
a/ 
 b/ 
-Hãy cho biết dạng toán và cách giải.
-Hướng dẫn học sinh làm bài tập.
-Gọi học sinh lên bảng trình bày.
-Nhận xét và đánh giá bài làm của học sinh.
-Nghe cách hướng dẫn của giáo viên.
-Làm vào vỡ nháp.
-Lên bảng trình bày bài làm.
-Nhận xét bài làm của bạn.Bổ sung và hoàn thiện bài làm.
-Ghi nhận kiến thức 
BT3/ Tìm tổng các cấp số nhân vô hạn sau:
a/ Đây là cấp số nhân lùi vô hạn có 
Tổng của cấp số nhân là:
b/ Tương tự câu a/
 Củng cố: Nắm chắc các công thức về giới hạn dãy số.Các dạng toán và cách áp dụng.
 Dặn dò:Tham khảo thêm các bài tập về giới hạn dãy số.Chuẩn bị các bài tập về giới hạn dãy số và giới hạn hàm số.

File đính kèm:

  • doctuchon11cbtiet20.doc
Giáo án liên quan