Giáo án tự chọn 11 cơ bản tiết 16: Bài tập cấp số

Tiết 16 : BÀI TẬP CẤP SỐ

I/ Mục tiêu bài dạy :

1) Kiến thức :Rèn luyện về cấp số cộng,cấp số nhân.

2) Kỹ năng :Vận dụng thành thạo các kiến thức về cấp số.

3) Tư duy : Tư duy logic giữa các công thức.

4) Thái độ : Cẩn thận trong tính toán và trình bày . Tích cực tham gia vào bài học

II/ Phương tiện dạy học :

- Giáo án , SGK ,STK .

- Dụng cụ.

III/ Phương pháp dạy học :

- Thuyết trình và Đàm thoại gợi mở.

- Học sinh làm bài tập,giáo viên hướng dẫn sửa bài tập.

IV/ Tiến trình bài học và các hoạt động :

Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ.

 

doc2 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 28/05/2019 | Lượt xem: 151 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án tự chọn 11 cơ bản tiết 16: Bài tập cấp số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tiết 16 : BÀI TẬP CẤP SỐ	 	 	 
 ----&---- Ngày soạn:12/12/2008
I/ Mục tiêu bài dạy :
1) Kiến thức :Rèn luyện về cấp số cộng,cấp số nhân.
2) Kỹ năng :Vận dụng thành thạo các kiến thức về cấp số.
3) Tư duy : Tư duy logic giữa các công thức.
4) Thái độ : Cẩn thận trong tính toán và trình bày . Tích cực tham gia vào bài học
II/ Phương tiện dạy học :
Giáo án , SGK ,STK .
Dụng cụ.
III/ Phương pháp dạy học :
- Thuyết trình và Đàm thoại gợi mở.
- Học sinh làm bài tập,giáo viên hướng dẫn sửa bài tập.
IV/ Tiến trình bài học và các hoạt động :
Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ.
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Nêu định nghĩa cấp số cộng ,cấp số nhân,các công thức về cấp số.
-Nhận xét,kết luận về câu trả lời.
-Phát biểu định nghĩa và các công thức.
-Nhận xét,đánh giá.
-Ghi nhận kiến thức.
-Các kiến thức về cấp số.
Hoạt động 2 : Bài tập số 1.
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
Cho cấp số cộng 1,5,9,13,17
a) Tìm và 
b) Tìm 
-Các công thức để áp dụng?
-Kiểm tra bài làm của học sinh.
-Làm vào giấy nháp và lên bảng làm.
-Nhận xét bài làm của bạn 
-Ghi nhận kết quả,ghi vào vỡ.
a)Ta có 
Nên 
b) 
Hoạt động 3 : Bài tập 2
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng biết 
-Hướng dẫn:
-Nhận xét,đánh giá và kết luận về bài làm của học sinh.
-Làm vào vỡ nháp,lên bảng làm.
-Tìm công thức tính .Suy ra số hạng đầu và công sai.
-Nhận xét về bài làm
-Ghi nhận kiến thức.
Suy ra:
Hoạt động 4 : Bài tập số 3.
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
Cấp số nhân có 
a) Tìm 
b) Tìm 
-Hướng dẫn học sinh làm.
-Nhận xét,góp ý bài làm của học sinh.
-Làm vào giấy nháp và lên bảng làm.
-Dùng chỉnh hợp.
-Nhận xét bài làm của bạn 
-Ghi nhận kết quả,ghi vào vỡ.
a) Ta có 
Suy ra q= -3.
b) 
Củng cố :
-Chép bài tập về nhà.
-Chú ý các dạng toán về cấp số và cách giải.
Dặn dò : Tham khảo thêm các bài tập về cấp số.

File đính kèm:

  • doctuchon11cbt16.doc
Giáo án liên quan