Giáo án tự chọn 11 cơ bản tiết 14: Bài tập phương pháp quy nạp toán học

Tiết 14 : BÀI TẬP PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC

I/ Mục tiêu bài dạy :

1) Kiến thức :Rèn luyện về phương pháp quy nạp toán học.

2) Kỹ năng :Biết vận dụng phương pháp quy nạp vào việc chứng minh các bài toán.

3) Tư duy : sử dụng thành thạo phương pháp quy nạp.

4) Thái độ : Cẩn thận trong tính toán và trình bày . Tích cực tham gia vào bài học

II/ Phương tiện dạy học :

- Giáo án , SGK ,STK .

- Dụng cụ.

III/ Phương pháp dạy học :

- Thuyết trình và Đàm thoại gợi mở.

- Học sinh làm bài tập,giáo viên hướng dẫn sửa bài tập.

IV/ Tiến trình bài học và các hoạt động :

 

doc2 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 28/05/2019 | Lượt xem: 74 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án tự chọn 11 cơ bản tiết 14: Bài tập phương pháp quy nạp toán học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tiết 14 : BÀI TẬP PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC	 	 	 
 ----&---- Ngày soạn:30/11/2008
I/ Mục tiêu bài dạy :
1) Kiến thức :Rèn luyện về phương pháp quy nạp toán học.
2) Kỹ năng :Biết vận dụng phương pháp quy nạp vào việc chứng minh các bài toán.
3) Tư duy : sử dụng thành thạo phương pháp quy nạp.
4) Thái độ : Cẩn thận trong tính toán và trình bày . Tích cực tham gia vào bài học
II/ Phương tiện dạy học :
Giáo án , SGK ,STK .
Dụng cụ.
III/ Phương pháp dạy học :
- Thuyết trình và Đàm thoại gợi mở.
- Học sinh làm bài tập,giáo viên hướng dẫn sửa bài tập.
IV/ Tiến trình bài học và các hoạt động :
Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ.
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Nêu các bước chứng minh bằng phương pháp quy nạp?
-Nhận xét,kết luận về câu trả lời.
-Phát biểu các bước CM quy nạp.
-Nhận xét,đánh giá.
-Ghi nhận kiến thức.
-Các bước CM bằng phương pháp quy nạp toán học.
Hoạt động 2 : Bài tập số 1.
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
Chứng minh rằng chia hết cho 6.
-Hướng dẫn chứng minh.
-Nhận xét bài làm.
-Làm vào giấy nháp và lên bảng làm.
-Nhận xét bài làm của bạn 
-Ghi nhận kết quả,ghi vào vỡ.
Khi n=1 ta có chia hết cho 6.
Giả sử khi n=k thì 
Ta chứng minh đúng với n=k+1
Từ đó suy ra điều phải chứng minh.
Vậy 
Hoạt động 3 : Bài tập 2
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
Chứng minh rằng * ta có:
-Hướng dẫn học sinh làm bài tập.
-Nhận xét,đánh giá và kết luận bài làm của học sinh.
-Làm vào vỡ nháp,lên bảng làm.
-Dùng tổ hợp.
-Nhận xét về bài làm
-Ghi nhận kiến thức.
Khi n = 1, 
Giả sử MĐ đúng khi n = k :
Ta phải chứng minh đúng với n=k+1
Chia hết cho 9 vì chia hết cho 9.
Vậy 
Hoạt động 4 : Bài tập số 3.
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
Chứng minh rằng ta có:
-Hướng dẫn học sinh chứng minh bằng phương pháp quy nạp.
-Nhận xét và bổ sung hoàn chỉnh bài làm của học sinh.
-Làm vào giấy nháp và lên bảng làm.
-Dùng chỉnh hợp.
-Nhận xét bài làm của bạn 
-Ghi nhận kết quả,ghi vào vỡ.
Khi n=1 ta có 
Giả sử đúng khi n = k tức là ta có 
Ta phải chứng minh đúng với n=k+1.
Vậy 
Củng cố :
-Chép bài tập về nhà.
-Nhấn mạnh phương pháp quy nạp toán học.
Dặn dò : Làm các bài tập về phương pháp quy nạp toán học.

File đính kèm:

  • doctuchon11cobant14.doc